Drepturile victimelor, pe țări

Poland

Content provided by:
Poland

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Victimele infracțiunilor și rudele apropiate ale acestora beneficiază de sprijin din partea ONG-urilor care primesc subvenții în acest scop din Fondul de sprijin pentru victime și de ajutor la eliberarea din detenție. Subvențiile sunt acordate de către ministrul justiției.

Victimele sunt informate cu privire la faptul că acest ajutor este disponibil înainte ca acestea să facă prima lor declarație.

O listă a tuturor organizațiilor care au obținut subvenții pentru victime și rudele apropiate ale acestora, precum și informații (în limba polonă) cu privire la ceea ce acoperă ajutoarele pot fi găsite pe site-ul Ministerului Justiției https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, la secțiunea Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

În prezent, nu există o linie telefonică de urgență dedicată victimelor la nivel național în Polonia. Există însă o linie telefonică de urgență pentru victimele violenței domestice.

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Asistența acordată victimelor este pusă la dispoziție în mod gratuit.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Autoritățile oferă victimelor informații cu privire la locurile în care este disponibil sprijinul.  Anumite categorii de victime au dreptul la asistență juridică gratuită în funcție de vârstă și situația financiară. Victimele infracțiunilor au dreptul la asistență medicală în temeiul normelor generale.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

ONG-urile finanțate prin Fondul de sprijin pentru victime și ajutor la liberare oferă victimelor asistență juridică, psihologică și financiară, de exemplu tichete de masă sau ajutor financiar pentru hrană și îmbrăcăminte, lenjerie de corp, încălțăminte, produse de igienă personală și curățenie, cazare sau adăpost temporar, educație și formare, măsuri de adaptare a unui apartament sau locuințe la nevoile victimelor infracțiunilor, precum și asistență cu cheltuielile de călătorie.

Un alt tip de sprijin este finanțarea pentru serviciile unui interpret, inclusiv ale unui interpret în limbajul semnelor.

Asistența medicală include acoperirea costurilor pentru sănătate, medicamente și echipamente medicale necesare pentru a trata vătămările suferite ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Ultima actualizare: 20/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.