Please note that the original language version of this page Dutch has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: French have already been translated.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Belgium

Este foarte important să obțineți consiliere independentă din partea unui avocat atunci când sunteți implicat în orice mod într-o procedură penală. Fișele informative precizează când și în ce circumstanțe aveți dreptul de a fi reprezentat de un avocat. De asemenea, acestea prezintă modul în care veți fi asistat de avocat. Prezenta fișă informativă generală vă arată cum puteți găsi un avocat și cum vor fi acoperite onorariile avocatului dacă dumneavoastră nu le puteți achita.

Content provided by:
Belgium

Cum găsiți un avocat?

Fiecare avocat belgian aparține de baroul arondismentului judiciar unde este situat cabinetul său. La Bruxelles, acesta este format din două ordine, unul grupând avocații francofoni, celălalt - avocații de limbă olandeză.

Ordinul barourilor francofone și germanofone (OBFG) cuprinde barourile din Regiunea Valonă și ordinul francez din Bruxelles.

Ordinul olandez din capitală și barourile flamande sunt grupate în „Orde van de Vlaamse Balies” (O.V.B.)

Lista avocaților este disponibilă în Paginile albe sau în Paginile aurii sau pe internet (https://avocats.be sau http://www.advocaat.be/). Puteți găsi un avocat care este specializat în apărarea persoanelor urmărite în fața instanțelor penale, recurgând la căutarea în funcție de „materia preferențială („matière préférentielle” în limba franceză, „voorkeurmater” în limba olandeză), rubrica „drept penal („droit pénal” în limba franceză, „strafrecht” în limba olandeză).

Puteți găsi un avocat și în apropierea domiciliului dumneavoastră, efectuând o căutare în funcție de comună sau arondisment judiciar.

Secretariatul fiecărui barou vă poate pune, de asemenea, la dispoziție lista avocaților săi.

De asemenea, puteți contacta în mod direct un avocat care v-a fost recomandat, prin poștă, poștă electronică sau pe cale telefonică.

Cum este remunerat un avocat?

În general, dumneavoastră sunteți cel care remunerează avocatul. Vi se poate solicita un acont înaintea oricărei intervenții. Legea nu stabilește cuantumul onorariilor. Totuși, avocatul vă poate informa din timp cu privire la modul în care își stabilește valoarea serviciilor: tarif orar aplicat în funcție de timpul alocat apărării dumneavoastră sau sumă forfetară în funcție de prestație (consultație, lectura dosarului, pledoarie etc.).

La aceasta se adaugă cheltuielile suportate de cabinetul său și costurile plătite administrației judiciare.

Dacă nu dispuneți de resursele necesare pentru a vă plăti avocatul, puteți solicita asistență juridică gratuită Biroului de Asistență Juridică de care aparține avocatul dumneavoastră. Lista birourilor din fiecare arondisment este disponibilă pe internet :

Dacă beneficiați de ajutor social de la CPAS (Centrul Public de Ajutor Social), de venit garantat persoanelor în vârstă, de alocații de înlocuire a veniturilor pentru persoanele cu handicap, dacă aveți în îngrijire un copil care beneficiază de prestații familiale garantate, dacă sunteți locatar al unei locuințe sociale, minor, supraîndatorat (regulament judiciar colectiv), deținut, inculpat convocat prin proces-verbal sau bolnav psihic, veți obține ajutorul unui avocat cu titlu gratuit.

Aceasta se aplică și dacă locuiți singur, iar venitul dumneavoastră lunar este inferior sumei de 860 EUR sau dacă locuiți împreună cu alte persoane, iar totalul veniturilor persoanelor majore care locuiesc împreună cu dumneavoastră este mai mic de 1 104 EUR (plus 145,16 EUR pentru fiecare persoană aflată în îngrijire).

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.