Drepturile victimelor, pe țări

Italy

Content provided by:
Italy

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Numai o victimă care s-a constituit ca parte civilă în proces are un drept autonom de introducere a unei căi de atac, iar acesta este în orice caz limitat la protecția intereselor dumneavoastră civile.

În conformitate cu Legea italiană nr. 46/2006, o parte civilă nu mai dispune de un drept general de a introduce o cale de atac. Puteți introduce o cale de atac doar la Curtea de Casație (Corte di Cassazione).

Puteți introduce o cale de atac în următoarele cazuri:

  • împotriva unor aspecte ale condamnării care se referă la acțiunea civilă;
  • împotriva unei hotărâri de achitare referitoare exclusiv la aspectele civile ale dosarului;
  • împotriva aspectelor hotărârii prin care sunteți condamnat la plata de daune și la suportarea costurilor.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În ceea ce privește reexaminarea, dacă dumneavoastră, în calitate de victimă, v-ați constituit ca parte civilă în procesul care s-a finalizat prin hotărârea a cărei reexaminare doriți să o solicitați, aveți dreptul ca, după începerea etapei de audiere, să interveniți cu privire la admisibilitatea cererii în sine. Acest lucru este valabil chiar și în cazurile în care ați introdus o cale de atac extraordinară împotriva unei sentințe pronunțate în condițiile recunoașterii vinovăției, recunoscându-se într-o hotărâre specială că este posibil să se solicite și să se obțină o dispoziție care obligă autorul infracțiunii să ramburseze cheltuielile de judecată.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Decretul legislativ nr. 9 din 11 februarie 2015 stabilește normele de punere în aplicare a Directivei 2011/99/UE, care este întemeiată pe principiul recunoașterii reciproce și care reglementează ordinul european de protecție pentru a garanta că măsurile adoptate pentru a proteja o persoană împotriva unei fapte penale, care ar putea vătăma persoana respectivă sau pune în pericol viața, sănătatea fizică sau psihică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală acesteia, sunt menținute chiar și în cazul în care persoana respectivă se mută într-un alt stat membru. Directiva prevede că un ordin european de protecție poate fi emis numai atunci când în statul emitent a fost deja adoptată o măsură de protecție care impune persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicții sau restricții: interdicția de a se deplasa în anumite localități, locuri sau zone definite în care își are reședința persoana protejată sau pe care aceasta le vizitează; o interdicție sau o reglementare a contactului cu persoana protejată; o interdicție sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o distanță mai mică decât cea prevăzută. La primirea unui ordin european de protecție, autoritatea competentă a statului membru de executare trebuie să recunoască ordinul fără întârziere nejustificată și să adopte orice măsuri care ar fi disponibile în temeiul dreptului său intern în cazuri similare, pentru a asigura protecția persoanei protejate.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

După încheierea deliberărilor, președintele completului de judecată va elabora și va semna dispozitivul hotărârii și va fi întocmit un sumar cu motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază hotărârea. Hotărârea va fi făcută publică în ședință, unde se prezintă dispozitivul acesteia prin citire. Citirea expunerii de motive și a dispozitivului hotărârii este echivalentă cu notificarea sau comunicarea hotărârii către părțile prezente sau care ar trebui să fie prezente la ședință. Judecătorul va pronunța o sentință de condamnare în cazul în care inculpatul este vinovat de săvârșirea infracțiunii dincolo de orice îndoială rezonabilă. Împreună cu hotărârea, judecătorul va detalia sentința aplicată și orice măsuri de prevenire (misure di sicurezza). În cazul în care infractorul condamnat este insolvabil, judecătorul va dispune ca reprezentantul civil al acestuia să plătească sancțiunea financiară. În plus, hotărârea va obliga infractorul condamnat la plata cheltuielilor de judecată. Publicarea sentinței de condamnare în ziare va fi dispusă de către judecător la cererea părții civile și va fi realizată pe cheltuiala infractorului condamnat și, dacă este necesar, și pe cheltuiala reprezentantul civil al acestuia.

Hotărârea va conține:

  1. titlul ‘in nome del popolo italiano’ [„în numele poporului italian”] și menționarea autorității care a pronunțat-o;
  2. datele personale ale autorului infracțiunii și alte informații cu caracter personal care servesc la identificarea acestuia, precum și date generale privind alte părți private la proces;
  3. acuzația;
  4. indicarea celor susținute de către părți;
  5. explicarea concisă a motivelor de fapt și de drept pe care este întemeiată hotărârea, cu precizarea elementelor de probă care argumentează hotărârea și a motivelor pentru care judecătorul consideră că dovezile contrare nu sunt fiabile;
  6. dispozitivul, cu precizarea articolelor din legile aplicate;
  7. data și semnătura judecătorului.

Hotărârea va fi depusă la biroul grefierului instanței după data publicării. În cazul în care aceasta nu este publicată în termen de treizeci de zile sau într-un alt termen care nu poate depăși 90 de zile de la pronunțarea acesteia, notificarea sau comunicarea privind faptul că hotărârea a fost pronunțată va fi transmisă parchetului și părților private care au dreptul să introducă o cale de atac, precum și avocatului care a apărat autorul infracțiunii la pronunțarea hotărârii.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Articolul 90-ter din Codul de procedură penală italian (Codice di procedura penale) prevede că, în ceea ce privește infracțiunile săvârșite cu violență împotriva persoanei, trebuie să fiți informat(ă) imediat, dacă ați solicitat acest lucru, despre pregătirile de eliberare sau de încheiere a unei măsuri privative de libertate, precum și dacă pârâtul se sustrage de la măsura arestului preventiv sau de încarcerare și dacă infractorul condamnat se opune măsurilor în mod intenționat.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Consultarea victimei înainte de luarea acestor decizii nu este o practică general.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.