Stroški

Belgium

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj strankam, ki zahtevajo razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih situacijah: Primer A – Nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Zakonca se pozneje razideta in se odločita za razvezo zakonske zveze. Primer B – Nadnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po sklenitvi zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par razide, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B zahteva razvezo zakonske zveze.

Content provided by:
Belgium

Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in nagrade odvetnikov niso zakonsko urejeni, temveč so med drugim odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve ipd. Vendar odvetnike v Belgiji zavezuje poklicna etika in so zakonsko dolžni predložiti pošteno in zmerno oceno stroškov in nagrade (glej zgoraj).

Ocena stroškov je zgolj okvirna.

Stroški v Belgiji

Stroški postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka ter alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Postopek na prvi stopnji

Pritožbeni postopek

Alternativno reševanje sporov (ARS)


Začetni sodni stroški

Stroški prepisa

Drugi stroški

Začetni sodni stroški

Stroški prepisa

Drugi stroški

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Stroški

Primer A

82 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)


186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)


ne


Primer B

82 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)


186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)


ne


Stroški odvetnikov, sodnih izvršiteljev (huissier de justice) in izvedencev (expert)


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec


Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je sodelovanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba izvedencev obvezna?

Stroški

Primer A

ne

približno 2 500 EUR

ne

približno 250 EUR

približno 250 EUR

ne


Primer B

ne

približno 3 500 EUR

ne

približno 350 EUR

približno 350 EUR

ne


Stroški za priče (témoin), zaprisežene izjave (serment) in druge oblike zavarovanja ter drugi stroški


Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Zaprisežene izjave in druge oblike zavarovanja

Drugi stroški


Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali se to uporablja ter kdaj in kako se izvaja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

da

4,96 EUR

V civilnih zadevah ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika (Code judiciaire). Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej stran o preglednosti stroškov.
Primer B

da

4,96 EUR

V civilnih zadevah ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika. Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej stran o preglednosti stroškov.
Stroški pravne pomoči (aide juridique) in druga povračila

Glej rubriko „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.

Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški nadnacionalnih sporov?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

Primer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški razglasitve izvršljivosti

približno 100 EUR

Zadnja posodobitev: 21/12/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.