Stroški

Belgium

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih situacijah: Primer A – Nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelnik monterju. Monter grelnik proda kupcu in ga namesti v njegovi hiši. Kmalu zatem v hiši izbruhne ogenj. Vsi udeleženci (proizvajalec grelnih naprav, monter, končni kupec) so zavarovani. Vzrok požara je predmet spora. Kupcu nihče ne želi plačati odškodnine. Kupec se odloči začeti postopek proti proizvajalcu grelnih naprav, monterju in zavarovalnicam za celotno odškodnino. Primer B – Čezmejna situacija: proizvajalec grelnih naprav s sedežem v državi članici B dobavi grelnik monterju v državi članici C. Monter grelnik proda kupcu v državi članici A in ga namesti v njegovi hiši. Kmalu zatem v hiši izbruhne ogenj. Vsi udeleženci (proizvajalec grelnih naprav, monter, končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnici v lastni državi članici. Vzrok požara je predmet spora. Kupcu nihče ne želi plačati odškodnine. Kupec se odloči v državi članici A začeti postopek proti proizvajalcu grelnih naprav, monterju in zavarovalnici iz države članice A za celotno odškodnino.

Content provided by:
Belgium

Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in nagrade odvetnikov niso zakonsko urejeni, temveč so med drugim odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve ipd. Vendar odvetnike v Belgiji zavezuje poklicna etika in so zakonsko dolžni predložiti pošteno in zmerno oceno stroškov in nagrade (glej zgoraj).

Ocena stroškov je zgolj okvirna.


Stroški v Belgiji

Stroški postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka ter alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Postopek na prvi stopnji

Pritožbeni postopek

Alternativno reševanje sporov (ARS)


Začetni stroški postopka

Stroški prepisa

Začetni stroški postopka

Stroški prepisa

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Stroški

Primer A

82 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

da

Glej oddelek z naslovom „Kakšni so stroški mediacije?“ na strani o mediaciji v Belgiji.

Primer B

82 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

da

Glej oddelek z naslovom „Kakšni so stroški mediacije?“ na strani o mediaciji v Belgiji.Tarife odvetnikov, sodnih izvršiteljev (huissier de justice) in izvedencev (expert)


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec


Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je sodelovanje obvezno?

Stroški pred izrekom sodbe

Stroški po izreku sodbe

Ali je njihovo sodelovanje obvezno?

Primer A

ne

približno 3 000 EUR

ne

približno 500 EUR

približno 250 EUR

ne

Primer B

ne

približno 3 000 EUR

ne

približno 500 EUR

približno 250 EUR

neStroški za priče (témoin), zaprisežene izjave (serment) in druge oblike zavarovanja


Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Zaprisežene izjave in druge oblike zavarovanja


Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali se to uporablja ter kdaj in kako se izvaja?

Primer A

da

200 BEF ali 4,96 EUR

V civilnih postopkih ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika (Code judiciaire). Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej informativno stran o preglednosti stroškov.

Primer B

da

200 BEF ali 4,96 EUR

V civilnih postopkih ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika. Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej informativno stran o preglednosti stroškov.Stroški pravne pomoči (aide juridique) in druge vrste povračil

Glej oddelek „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.


Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški čezmejnih sporov?


Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uroPrimer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški razglasitve izvršljivosti (exequatur)

približno 100 EUR

Zadnja posodobitev: 21/12/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.