Tilltalade (brottmål)

Sweden

Content provided by:
Sweden

Vilket är det normala straffet för trafikförseelser?

Om du blir anklagad för att ha gjort dig skyldig till en mindre allvarlig trafikförseelse är det normala straffet böter. Har du blivit stoppad på platsen av polisen och erkänner kan de skriva ut en bötesavi till dig.

Vad händer om jag förnekar?

Om du förnekar brott lämnas ärendet efter polisens brottsutredning vidare till åklagare för beslut om eventuellt åtal. Därefter blir det förhandling i tingsrätten om åtal väcks. I dessa mål har du vanligtvis inte rätt till någon offentlig försvarare. Däremot har du rätt till advokat på egen bekostnad. Du har också rätt till tolk om du inte behärskar språket.

Vad gäller vid allvarligare trafikbrott?

Blir du misstänkt för allvarligare trafikbrott som t.ex. grovt rattfylleri (mer än 1,0 promille i blodet) är normalstraffet minst en månads fängelse. Om åklagaren anser att det går att bevisa att du gjort dig skyldig till brottet hamnar ärendet alltid i domstol. Då kan du ha rätt till en offentlig försvarare.

Länkar

Polisen

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.