Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Greece

Content provided by:
Greece

Μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση για ζημιά που υποστήκατε από τον δράστη δηλώνοντας πολιτική αγωγή. Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση σας μέσα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ή της δίκης. Με την υποβολή της δήλωσης, θα γίνετε πολιτικώς ενάγων. Μπορείτε να διεκδικήσετε χρηματική αποζημίωση για τη ζημία στην περιουσία σας και/ή χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στη δήλωση αξίωση αποζημίωσης για τα έξοδα που έχετε κάνει σε σχέση με την υπόθεση (αμοιβές δικηγόρων, επιδόσεις, οδοιπορικά κ.λπ.).

Εάν το δικαστήριο κηρύξει ένοχο τον κατηγορούμενο, θα διατάξει την καταβολή της αποζημίωσης σας. Στην πράξη, αυτή η αποζημίωση είναι πολύ συχνά συμβολική και το ποσό είναι μικρότερο από την πραγματική ζημία που υποστήκατε. Για το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταθέσετε μια ξεχωριστή αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να καταθέσετε την αγωγή σας απευθείας στο πολιτικό δικαστήριο. Το πολιτικό δικαστήριο θα διατάξει τον κατηγορούμενο να σας καταβάλει αποζημίωση που να ανταποκρίνεται στην πραγματική ζημία που υποστήκατε.

Εάν έχετε καταθέσει την αγωγή σας ενώπιον ενός πολιτικού δικαστηρίου και το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί ακόμα γι’ αυτήν, μπορείτε να την καταθέσετε ξανά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας με αποτέλεσμα να κλείσει η υπόθεση ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου.

Εάν είστε δικαιούχος αποζημίωσης από το κράτος, εάν είστε θύμα εγκλήματος βίας από πρόθεση. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων στην Ελλάδα (διαθέσιμο στα C." Ελληνικά και L1 Αγγλικά και σε άλλες γλώσσες) του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (αποκαταστατική δικαιοσύνη).

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.