Юридически писмени/устни преводачи

Chypre

Contenu fourni par
Chypre

От 1 юли 2019 г. по отношение на заверените преводи се прилага Закон 45 (I)/2019, който предвижда регистрацията и регулирането на услугите на заклетите писмени преводачи в Кипър.

Всички заинтересовани страни за официални заверени преводи, независимо дали са частни или публични органи, трябва да отидат директно на заклети писмени преводачи, които са вписани в регистъра на заклетите писмени преводачи към Съвета за регистрация на заклетите писмени преводачи, както е предвидено в закона.

Съгласно този закон „заверен превод“ означава валиден и точен превод на писмен текст или документ от чужд език на гръцки или турски и обратно, както и от гръцки на турски и обратно, който носи официалния печат на републиката и е надлежно подпечатан.

Заклетите преводачи превеждат документи, предназначени за официална публична употреба във или извън Кипър, като например образователни документи, удостоверения за брак, актове за раждане, смъртни актове, удостоверения за съдимост, паспорти, лични карти, банкови сметки, нотариални актове, документи на дружеството, медицински доклади, правни документи.

Предлагани езици: Английски, арабски, арменски, български, френски, немски, грузински, датски, испански, италиански, нидерландски, украински, персийски, полски, румънски, руски, сръбски, словашки, шведски, норвежки, турски, чешки, хърватски, босненски, Северна Македония, латвийски, естонски, литовски и китайски на гръцки и обратно.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРЕВОД

  1. Всички документи, представени за превод, трябва да бъдат автентични и надлежно заверени с печата на апостила или с печата на Министерството на външните работи (дипломатическо удостоверение). Те трябва да бъдат валидирани преди да бъдат преведени. За държавите от ЕС, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/1191, заинтересованите страни могат да изберат дали да запечатват своите документи с апостил. Допълнителна информация може да бъде намерена в Информационния бюлетин на Министерството на правосъдието и обществения ред — за удостоверяването на документи е посочен линкът тук, а за държавите — страни по Хагската конвенция за апостила — тук.
  2. За документи, представени за превод, за които не се изисква печат (апостил), а дипломатически печат за валидиране (Министерство на външните работи), заинтересованите страни могат да се свържат с компетентния отдел на Министерството на външните работи за допълнителна информация.
  3. За превод на удостоверенията за завършено средно образование, моля, посетете връзката тук.

Задопълнителна информация, моля, свържете се с пресслужбата на следните телефонни номера: 22801105, 22801133 или се свържете с МЗХ по електронна поща на адрес: Преводи@Pio.MoI.GOV.CY

За такси, моля, посетете връзката тук.

За Закона от 2019 г. за регистрацията и регулирането на заклетите писмени преводачи в Република Кипър, моля, посетете връзката тук.

За Съвета за регистрация на заклети преводачи посетете връзката тук.

Последна актуализация: 23/11/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.