National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Belgium

Ebben a részben áttekintést talál az ítélkezési gyakorlat forrásairól és azok tartalmáról, valamint a kapcsolódó adatbankokról.

Rendelkezésre álló internetes honlapok

A A link új ablakot nyit megJURIDAT internetes honlap lehetővé teszi a belga ítélkezési gyakorlatban való keresést.

Határozatok felépítése, áttekintések

A határozatokat általában a kulcsszavak felsorolása vagy kivonat vezeti be, amelyet egy a legfontosabb jogkérdéseket és jogszabályi, illetve korábbi határozatokra vonatkozó utalásokat tartalmazó áttekintés (vagy összefoglalás) követ.

Példa:

Kulcsszavak felsorolása vagy kivonat : Sportversenyek – Labdarúgó-mérkőzések – Biztonság – Szabálysértés – Közigazgatási szankció – Rendőrbíróság jogorvoslatának igénybevétele – A védelem jogai - Törvénysértés - Kifogás - Kereset elutasítása - Bírósági tárgyalás ismételt megnyitása - Bírói feladat

Áttekintés: A bíró köteles elrendelni a bírósági tárgyalás ismételt megnyitását, mielőtt teljesen vagy részben elutasít egy keresetet olyan kifogás alapján, amelyre a felek nem tettek említést, mint a védelem jogainak megsértése egy olyan eljárás során, amelynek célja a labdarúgó-mérkőzések biztonságáról szóló, 1998. december 21-i törvény (1) (2) értelmében vett közigazgatási szankció kivetése. Lásd: (1) Semmítőszék, 1986. december 26-i RG 5176, 1987, 258. sz.; Semmítőszék, 1998. április 3-i RG C.97.0087.F, 1998, 191. sz. és Semmítőszék, 2002. május 17-i RG C.01.0330.F, 2002, 303. sz. határozatokat. (2) az 1998. december 21-i törvény 26. cikkének 1. és 2. §-a, a 2007. április 25-i törvény általi módosítása előtt hatályos formájában.

Azon bíróságok, amelyek ítélkezési gyakorlatát az internetes honlap lefedi

 • Legfelsőbb bíróság
 • Rendes bíróságok
 • Szakosított bíróságok

A folyamatban lévő eljárások nyomon követése

Legfelsőbb bíróság

Egyéb bíróságok

Kaphatunk-e információt:

a jogorvoslat lehetőségéről?

Igen

Igen

arról, hogy függőben van-e még az ügy?

Igen

Nem

a jogorvoslat eredményéről?

Igen

Nem

a határozat visszavonhatatlan és végleges jellegéről?

Nem

Nem

arról, hogy az eljárás folytatható-e 

  más bíróság (pl. Alkotmánybíróság) előtt?

  az Európai Bíróság előtt?

  az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

Igen

Igen

Igen / Nem

Igen / Nem

Igen / Nem

Igen / Nem


Közzétételi szabályok

Nemzeti szinten?

Bizonyos bíróságok határozatai esetében?

Léteznek-e kötelező érvényű szabályok a bírósági határozatok közzétételére vonatkozóan?

Nem

Nem


Léteznek nem kötelező érvényű eljárási szabályok.

Legfelsőbb bíróság

Egyéb bíróságok

A teljes szöveget vagy csak egy kijelölt részt tesznek közzé?

Egy kijelölt részt

Egy kijelölt részt

Részleges közzététel esetén milyen szempontok szerint történik a kijelölés?

Társadalmi és jogi jelentőség alapján

Társadalmi és jogi jelentőség alapján


Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megJuridat

A link új ablakot nyit megSzövetségi Igazságügyi Közszolgálat

Utolsó frissítés: 06/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Bulgária

E szakasz áttekintést nyújt a bolgár ítélkezési gyakorlatról, valamint magában foglalja az ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázisok leírását és linkjeit.

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (SAC) általános felügyeletet gyakorol a jogszabályok pontos és tisztességes érvényesítése felett a közigazgatási igazságszolgáltatásban.

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság a Miniszterek Tanácsa, a miniszterelnök, a miniszterelnök-helyettes, a miniszterek és a közvetlenül a Miniszterek Tanácsa alá tartozó más intézmények vezetői által elfogadott jogi aktusok, továbbá a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács, a Bolgár Nemzeti Bank és a kerületi kormányzók jogi aktusai, valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb jogi aktusok elleni fellebbezésekkel és kifogásokkal foglalkozik. A bíróság a delegált jogalkotási eszközök törvényességére vonatkozó vitákkal kapcsolatosan hoz döntést. Semmitőszéki minőségében megvizsgálja a közigazgatási ügyekre vonatkozó bírósági határozatokat, és a jogerős bírósági határozatok megváltoztatására irányuló kérelmekkel foglalkozik a közigazgatási ügyek terén.

A Legfelsőbb Semmítőszék (VKS) a legfelsőbb igazságügyi intézmény a büntetőjogi, kereskedelmi és polgári ügyekben. Joghatósága a Bolgár Köztársaság egész területére kiterjed. Az igazságszolgáltatást a Legfelsőbb Semmítőszék, a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság, a fellebbviteli bíróságok, a kerületi bíróságok, a katonai bíróságok és a regionális bíróságok végzik. Az ítéleteket és a határozatokat az adott bíróság adatbázisában tárolják nyomtatott és elektronikus formában.

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Közigazgatási Bíróság honlapja 2002 eleje óta működik. A honlapot azzal a céllal hozták létre, hogy a bíróság igazságügyi tevékenységeire vonatkozó információkhoz könnyű hozzáférést kereső egyének, jogi személyek és igazgatási szervek igényeit kielégítsék.

Az ítélkezési gyakorlat a bíróság honlapján hozzáférhető. Az adatbázishoz szabványos (felhasználónév és jelszó) és ingyenes regisztrálást követően lehet hozzáférni.

A A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Semmítőszék honlapja közvetlen hozzáférést nyújt a Semmítőszék adatbázisához.

A határozatok felépítése / Címek

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság határozatait és más tevékenységeit bemutató címfej nem áll rendelkezésre a honlapon. Egy jogi aktus a számával, a kibocsátás dátumával és a hivatkozott ügy számával szerepel, például:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

A Legfelsőbb Semmítőszék

Az ítéleteket nyomtatott másolatokon bocsátják ki és a Bolgár Köztársaság A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Semmítőszékének értesítőjében, évkönyvében és honlapján teszik közzé.

Az alábbiak szerint lehet keresni: az ügyben részt vevő felek bíróságon rögzített adatai és neve; a Legfelsőbb Semmítőszék nyilvántartása szerinti ügyszám; az ügy száma a Legfelsőbb Semmítőszék alosztályán.

A 2008. október 1-jét követően hozott ítéletek (melyekből a személyes adatokat törölték) a „keresés eredménye” oldal alján található linken keresztül férhetők hozzá.

A Bolgár Köztársaság Legfelsőbb Semmítőszékének híreit és sajtóközleményeit a Semmítőszék honlapján található „sajtóiroda” szakaszban teszik rendszeresen közzé. A fontos közérdekű ügyekben hozott ítéleteket e szakaszban, valamint a Legfelsőbb Semmítőszék információs adatbázisában teszik közzé.

Formátumok

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság

Az ítélkezési gyakorlat HTML formátumban érhető el a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság honlapján.

A Legfelsőbb Semmítőszék

Az ítélkezési gyakorlat PDF formátumban érhető el a Legfelsőbb Semmítőszék honlapján.

Érintett bíróságok

További eljárások

Legfelsőbb bíróságok – SAC és VKS

Egyéb bíróságok

Rendelkezésre áll-e az alábbiakra vonatkozó információ:

 • fellebbezések?

Igen

Igen

 • hogy az ügy még folyamatban van-e?

Igen

Igen

 • a fellebbezések eredménye?

Igen

Igen

 • a határozat visszavonhatatlansága?

Igen

Igen

 • további eljárások az alábbi bíróságokon:      

  más nemzeti bíróság (Alkotmánybíróság…)?

  az Európai Bíróság?

  az Emberi Jogok Bírósága?

N/A

N/A


Közzétételi szabályok

Országos szinten?

A bíróságok szintjén?

Léteznek-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan?

Igen – Az igazságügyi rendszerről szóló törvény 64. cikkének (1) bekezdése

Igen


Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlatot vagy annak csak kiválasztott részeit teszik közzé?

SAC és VKS – teljes ítélkezési gyakorlat

teljes ítélkezési gyakorlat / annak csak kiválasztott részei

Az esetleges kiválasztás milyen kritériumok alapján történik?

N/A

N/A


Utolsó frissítés: 17/12/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Csehország

Ez a rész áttekintést ad a Cseh Köztársaság ítélkezési gyakorlatáról, valamint leírást és linkeket közöl az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázisokhoz.

Az interneten elérhető ítélkezési gyakorlat

Az ítélkezési gyakorlathoz való nyilvános hozzáférés az Igazságügyi Minisztérium A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.cz/ címen elérhető weboldalán biztosított (a „Judikatura” [ítélkezési gyakorlat] cím alatt).

Az alábbi bíróságok mindegyike tart fenn adatbázist saját ítélkezési gyakorlatáról:

 • az Alkotmánybíróság (Ústavní soud)
 • a Legfelsőbb Bíróság (Nejvyšší soud)
 • a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (LKB) (Nejvyšší správní soud).

Az LKB összes határozatának összefoglalóját anonimizált formában közzéteszik az A link új ablakot nyit megLKB weboldalán. Nagyobb részletességgel közlik az LKB egyes határozatait, valamint az alsóbb szintű közigazgatási bíróságok egyes határozatait, amelyeket az LKB teljes bírói kara választ ki a határozatok jelentősége alapján.

A határozatok / címek megjelenése

Az ítéleteket az érintett legfelsőbb szintű bíróságok weboldalán teszik közzé.

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlat html-formátumban érhető el.

Az érintett bíróságok

Az érintett bíróságok a következők:

További eljárások

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Elérhetők-e információk

a fellebbezésekkel kapcsolatban?

Nem

Igen (A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.cz/, az InfoSoud cím alatt)

arról, hogy az ügy még folyamatban van-e?

Nem

Igen (InfoSoud)

a fellebbezések kimeneteléről?

Nem

Igen (InfoSoud)

a határozat visszavonhatatlanságáról?

Nem

Nem

a további eljárásokról

egy másik belföldi bíróság (pl. Alkotmánybíróság) előtt?

az Európai Unió Bírósága előtt?

az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Közzétételi szabályok

nemzeti szinten?

a bíróságok szintjén?

Vannak-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan

Igen

Igen

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik, vagy csak válogatást?

Teljes mértékben anonimizált formában

Teljes mértékben anonimizált formában

Válogatás esetén

melyek az alkalmazott kritériumok?

A személyes adatok védelme

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és URL-címe

A link új ablakot nyit megKözigazgatási portál

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

A tartalom rövid leírása

Az adatbázis a Cseh Köztársaság jogszabályait tartalmazza cseh nyelven.

Utolsó frissítés: 16/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Dánia

Dániában nem áll rendelkezésre ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázis.

Utolsó frissítés: 24/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Németország

Ez az oldal a németországi ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést.

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Ítélkezési gyakorlat bemutatása címekkel

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:

Nem

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:

Igen, bizonyos ítéletek esetében

Szövetségi Pénzügyi Bíróság:

Igen

Szövetségi Munkaügyi Bíróság:

Igen

Szövetségi Szociális Bíróság:

Igen

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:

Nem


A Szövetségi Közigazgatási Bíróság legfontosabb ítéleteinek címei a könnyebb azonosításban segítik a használókat.

A Szövetségi Pénzügyi Bíróság ítéleteinek címei az ítélet lényegét fogalmazzák meg.

A Szövetségi Munkaügyi Bíróság ítéletei az ügycsoportot, a dátumot és a hivatkozási számot jelölik meg.

Példák a címekre

Szövetségi Közigazgatási Bíróság: a potencianövelő gyógyszerek költségei támogathatóságának megtagadása sérti az Alaptörvény (alkotmány) 3. cikkének (1) bekezdését.

Szövetségi Pénzügyi Bíróság: nem vehető igénybe adókedvezmény, ha egy bejegyzett társaság a tagok kapcsolt vállalkozásai számára nyújt ügyviteli és adminisztratív szolgáltatásokat – az adózás rendjéről szóló törvény 68. §-a (2) bekezdése b) pontjának hatálya – az adózás rendjéről szóló törvény 65. §-ának (3) bekezdése szerinti verseny.

Szövetségi Munkaügyi Bíróság: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, különleges kifizetés – a munkáltató által egyoldalúan megállapított szabályokra való hivatkozás – módosítás lehetőségének fenntartása.

Formátumok

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

dokumentum

metaadatok

dokumentum

metaadatok

Milyen formátumok használatosak?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:

pdf

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:

html

Szövetségi Pénzügyi Bíróság:

html

Szövetségi Munkaügyi Bíróság:

x html 1

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:

pdf

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:

pdf

Szövetségi Pénzügyi Bíróság:

html

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:

pdf

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:

semmilyen


További eljárások

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Elérhető-e tájékoztatás a jogorvoslatokra vonatkozóan?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem

Szövetségi Közigazgatási Bíróság: igen

Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem

Szövetségi Szociális Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

arra vonatkozóan, hogy egy ügy folyamatban van-e?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem

Szövetségi Közigazgatási Bíróság: nem

Szövetségi Pénzügyi Bíróság: igen

Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem

Szövetségi Szociális Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

a jogorvoslatok kimenetelére vonatkozóan?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem

Szövetségi Közigazgatási Bíróság: igen

Szövetségi Pénzügyi Bíróság: igen

Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem

Szövetségi Szociális Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

a döntés elleni jogorvoslat kizárt voltára vonatkozóan?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: igen

Szövetségi Közigazgatási Bíróság: nem

Szövetségi Pénzügyi Bíróság: nem

Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem

Szövetségi Szociális Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

más nemzeti bíróság (alkotmánybíróság ...) előtti további eljárásokra vonatkozóan?

az Európai Közösségek Bírósága előtti további eljárásokra vonatkozóan?

az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti további eljárásokra vonatkozóan?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:

nem

Szövetségi Pénzügyi Bíróság:

igen

Szövetségi Munkaügyi Bíróság:

igen

Szövetségi Szociális Bíróság:

nem

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:

nem

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:

igen, bizonyos esetekben

Szövetségi Pénzügyi Bíróság:

igen

Szövetségi Munkaügyi Bíróság:

igen

Szövetségi Szociális Bíróság:

nem

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:

nem

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:

nem

Szövetségi Pénzügyi Bíróság:

Szövetségi Szociális Bíróság:

nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:

nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:

nem


A Szövetségi Szabadalmi Bíróság ezt az információt csak akkor teszi közzé, ha azt az ítélet teljes szövegében idézi.

A Szövetségi Közigazgatási Bíróság az interneten közzéteszi az Európai Közösségek Bírósága előtt folyó előzetes döntéshozatali eljárásokat.

Közzétételi szabályok

Országos szinten?

A bíróságok szintjén?

Léteznek-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

Szövetségi Közigazgatási Bíróság: igen

Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

Szövetségi Közigazgatási Bíróság: igen

Szövetségi Pénzügyi Bíróság: igen

Szövetségi Munkaügyi Bíróság: igen


A Szövetségi Közigazgatási Bíróság esetében alkalmazandó szabályokat a közigazgatási bírósági szabályzat 55. §-a, a bíróságok szervezetéről szóló törvény 169. és 173. §-a, valamint az információszabadságról szóló törvény 1. §-a tartalmazza.

A Szövetségi Pénzügyi Bíróságra általában vonatkozik az egyenlő bánásmód elve; vagyis a Szövetségi Pénzügyi Bíróságnak figyelembe kell vennie a sajtó egyenlő bánásmódhoz való jogát. Ennek megfelelően a Szövetségi Pénzügyi Bíróság ítéleteire vonatkozik egy megjelenési időpont. Ebben az időpontban tájékoztatják a sajtót az ítéletekről, teszik közzé az ítéleteket az interneten, teljesítik az ítéletekre vonatkozó megrendeléseket stb.

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik vagy csak válogatást?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:

csak válogatást

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:

csak válogatást

Szövetségi Pénzügyi Bíróság:

csak válogatást

Szövetségi Munkaügyi Bíróság:

teljes közzététel

Szövetségi Szociális Bíróság:

teljes közzététel

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:

teljes közzététel

Ha válogatás készül, erre milyen kritériumok vonatkoznak?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:

az összes ítélet indokolással együtt

(„vélemények”)

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:

igen, az elvi jelentőségű ítéletek esetében

Szövetségi Pénzügyi Bíróság:

A Szövetségi Pénzügyi Bíróság valamennyi ítélete megtalálható az interneten, és azokat közzéteszik az igazságszolgáltatási adatbázisban is, ahol a rögzítésre érdemes valamennyi ítélet megtalálható (például az indokolást nem tartalmazó ítéletekre vonatkozóan nem találhatók információk).

Az ítéletek 4 évig maradnak hozzáférhetők az interneten. Ezt követően törlik azokat.

A Szövetségi Pénzügyi Bíróság az ítéleteket elektronikus úton is megküldi (hivatkozási szám alapján konkrét ítéletek rendelhetők meg).


A Szövetségi Szociális Bíróság a közzétett ítéletek válogatását hozza teljes terjedelmükben nyilvánosságra.

Utolsó frissítés: 26/11/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Észtország

Ez a szakasz áttekintést nyújt az észtországi ítélkezési gyakorlatról, és ismerteti az ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázisokat.

Interneten hozzáférhető ítélkezési gyakorlat

Az első- és másodfokú bíróságok ítélkezési gyakorlatát 2001 óta teszik közzé az interneten. A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata a bírósági rendszer 1993-as átszervezése óta hozzáférhető, és azt a Riigi Teataja (észt Állami Közlöny) elektronikus kiadásában, valamint a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság weboldalán teszik közzé. Az első- és másodfokú bíróságok ítélkezési gyakorlata A link új ablakot nyit mega Riigi Teataja elektronikus kiadásában érhető el.

Az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozó kötelezettséget a közérdekű információkról szóló törvény szabályozza, a részletes szabályozást pedig a bírósági eljárásról szóló különböző törvénykönyvek tartalmazzák. Általában valamennyi jogerős ítéletet nyilvánosságra hoznak. Kivételt képeznek azok a polgári és közigazgatási bírósági eljárások, ahol a bíróságok hivatalból vagy az érintett személy kérelmére nem teszik közzé ítéleteikben a személy nevét (amely kezdőbetűkkel vagy egyéb karakterekkel helyettesíthető), személyi azonosító számát, születése dátumát vagy lakcímét. A bíróságok polgári vagy közigazgatási bírósági eljárásokban hivatalból vagy az érintett személy kérelmére dönthetnek úgy, hogy a különleges személyes adatokat tartalmazó ítéletnek csak a rendelkező részét teszik közzé, vagy eltekintenek a közzétételtől, ha a személy nevének kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel való helyettesítése sértheti e személy magánélethez való jogát. A bíróságok akkor is jogosultak az ítéletnek csak a rendelkező részét közzétenni, ha az ítélet a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás alá tartozó információt tartalmaz.

A büntetőeljárásokban hozott valamennyi jogerős ítéletet közzéteszik, de csak az elítélt személyes adatait (név, személyi azonosító kód vagy születési dátum) hozzák nyilvánosságra. Főszabályként a kiskorú elítéltek személyes adatait nem teszik közzé (nevük, személyi azonosító kódjuk vagy születésük dátuma kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesíthető). A bíróságok büntető bírósági eljárásokban hivatalból vagy magánszemély kérelmére dönthetnek úgy, hogy az ítéletnek csak a bevezető és a rendelkező vagy a záró részét teszik közzé, ha az ítélet különleges személyes adatokat tartalmaz. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az ítélet a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás alá tartozó személyes adatot tartalmaz, és lehetővé teszi az érintett személy azonosítását annak ellenére, hogy a nevét vagy más személyes adatait kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesítették.

Az ítélkezési gyakorlat közzétételét az igazságszolgáltatás igazgatása részének tekintik, és a konkrét adatok közzététele megtámadható. Ezért a bíróságnak meg kell fontolnia az ítéletek közzétételének módját.

Az ítéletek bemutatása, címek

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Ítélkezési gyakorlat bemutatása címekkel?

Igen

Nem

A Legfelsőbb Bíróság határozatai a Riigi Teatajában és a Legfelsőbb Bíróság weboldalán is kereshetők, a következő szempontok szerint: év, ügytípus, ügyszám, a határozat kelte, a bíróság összetétele, az eljárás típusa, a bűncselekmény típusa, magyarázat, tartalom. A Legfelsőbb Bíróság weboldalán a határozatok között kulcsszavak alapján is végezhető keresés.

Az első- és másodfokú bíróságok határozatai között keresés végezhető a megfelelő eljárástípus szerint, és az ügyek – az eljárás típusától függően – számos szempont alapján kereshetők. Valamennyi eljárástípus esetében végezhető keresés a következők alapján: ügyszám, bíróság, a határozat típusa és kelte, az eljárás időpontja és a határozat tartalma. A büntetőügyekben hozott határozatok között a következők szerint kereshetünk: a nyomozó hatóság eljárásának száma, az ügy és a határozat típusa, az érvényesített igény típusa, a büntetés típusa vagy például a felmentés jogalapja. Polgári és közigazgatási ügyekben a határozatok között végezhető keresés az ügy kategóriája és típusa, az érvényesített igény típusa, valamint az ügy kimenetele szerint is.

Példa a címre

A légi közlekedésről szóló törvény 71. §-a (2) bekezdése második mondatának alkotmányossági felülvizsgálata.

Formátumok

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Dokumentum

Metaadatok

Dokumentum

Metaadatok

Elérhető-e az ítélkezési gyakorlat XML formátumban?

Nem

Nem

Nem

Nem

Milyen más formátumok használatosak?

HTML

HTML

PDF

HTML

További eljárások

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Elérhető-e tájékoztatás

a jogorvoslatokra vonatkozóan?

-

Nem

arra vonatkozóan, hogy egy ügy folyamatban van-e?

Igen

Nem

a jogorvoslatok kimenetelére vonatkozóan?

-

Igen

a határozat elleni jogorvoslat kizárt voltára vonatkozóan?

Igen

Igen

az alábbi szervek előtti további eljárásokra vonatkozóan:

más nemzeti bíróság (pl. Alkotmánybíróság)?

az Európai Unió Bírósága?

az Emberi Jogok Európai Bírósága?

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Közzétételre vonatkozó szabályok

Országos szinten

A bíróságok szintjén

Léteznek-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan?

Igen

-

Az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozó szabályokat az irányadó eljárási törvénykönyvek állapítják meg. A büntető- és a polgári eljárásban különböző szabályok érvényesülnek.

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik vagy csak válogatást?

Csak válogatást.

Csak válogatást.

Ha csak válogatást tesznek közzé, erre milyen feltételek vonatkoznak?

A válogatást az alábbiak szerint végzik el:

1) az ítéletnek jogerősnek kell lennie;

2) az ítélet közzétehető, ha:

a) (polgári és közigazgatási ügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot; az ítéletben a név helyett kezdőbetűk vagy más karakterek szerepelnek oly módon, hogy az ne sértse az érintett személy magánéletét; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt;

b) (büntetőügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot vagy a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó személyes adatot, vagy ha a neveket és egyéb személyes adatokat az ítéletben kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesítik, ily módon az érintett személy nem azonosítható; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt.

A válogatást az alábbiak szerint végzik el:

1) az ítéletnek jogerősnek kell lennie;

2) az ítélet közzétehető, ha:

a) (polgári és közigazgatási ügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot; az ítéletben a név helyett kezdőbetűk vagy más karakterek szerepelnek oly módon, hogy az ne sértse az érintett személy magánéletét; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt;

b) (büntetőügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot vagy a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó személyes adatot, vagy ha a neveket és egyéb személyes adatokat az ítéletben kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesítik, ily módon az érintett személy nem azonosítható; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és URL-je

A Legfelsőbb Bíróság közzétett határozatai a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság weboldalán és a A link új ablakot nyit megRiigi Teatajában érhető el.

Az első- és másodfokú bíróságok közzétett jogerős határozatait a Riigi Teatajában végzett A link új ablakot nyit megkeresés útján lehet megtalálni.

Az észt bíróságok által az Európai Unió Bíróságához benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek a Legfelsőbb Bíróság A link új ablakot nyit megweboldalán érhetők el. Itt megtalálható az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet előterjesztő bíróság neve, az előterjesztés időpontja, a kérelem tartalmának leírása, valamint az észt bíróságnál és az Európai Unió Bíróságánál alkalmazott ügyszám.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott határozatok összefoglalója megtalálható a A link új ablakot nyit megRiigi Teatajában.

A bírósági A link új ablakot nyit megweboldal 1996 óta tartalmaz statisztikákat az első- és másodfokú bírósági eljárásokról. A Legfelsőbb Bíróság statisztikái a Legfelsőbb Bíróság A link új ablakot nyit megweboldalán érhetők el. Az alkotmányossági felülvizsgálatra vonatkozó statisztikák 1993 óta, míg a közigazgatási, polgári, büntető- és szabálysértési ügyekre vonatkozó statisztikák 2002 óta hozzáférhetők.

A Legfelsőbb Bíróság A link új ablakot nyit megweboldala 2006 óta meghatározott tárgykörökkel kapcsolatban az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó elemzéseket is tartalmaz.

Ingyenes-e az adatbázisokhoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázisokhoz való hozzáférés ingyenes.

Utolsó frissítés: 13/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Írország

Ez az oldal az ír ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést, leírást ad az ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázisokról, és megadja elérhetőségüket.

Az ítélkezési gyakorlat bíróságok precedenseiből, vagyis korábbi határozataiból alakul. Bizonyos esetekben ezek a határozatok más bíróságot is köthetnek, amennyiben az ügy tényei hasonlóak. Általában ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb szintű bíróságok a magasabb szintű bíróságok határozataival összhangban álló határozatokat hoznak. Az ítélkezési gyakorlat két elven, a stare decisis és a res judicata elvén alapul. A stare decisis elve a kötelező erejű precedens elvét jelenti. A res judicata elve azt jelenti, hogy az ügyben már hoztak ítéletet. Az ítélkezési gyakorlat egy honlapon keresztül érhető el.

Honlapon elérhetővé tett ítélkezési gyakorlat

Határozatok bemutatása

Az ír bíróságok ítélkezési gyakorlatának nagy része elérhető a nyilvánosság számára.

Az ítélkezési gyakorlat ingyen elérhető a következő címen:A link új ablakot nyit megÍrországi Bírósági Szolgálat.

(a Supreme Court [legfelsőbb bíróság], a Court of Criminal Appeal [büntetőügyi fellebbviteli bíróság] és a High Court [felsőbíróság] honlapja). A Supreme Court ítélkezési gyakorlata elérhető a Supreme Court of Ireland honlapján is (A link új ablakot nyit meghttp://www.supremecourt.ie/).

A Supreme Court ítélkezési gyakorlata 2001 óta érhető el; a Court of Criminal Appeal és a High Court ítélkezési gyakorlata pedig 2004 óta.

A Supreme Court, a Court of Criminal Appeal és a High Court ítélkezési gyakorlata emellett ingyen elérhető a A link új ablakot nyit megBAILII (British and Irish Legal Information Institute [brit és ír jogi tájékoztatási intézet]) adatbázisban, valamint az A link új ablakot nyit megIRLII (Irish Legal Information Initiative [ír jogi tájékoztatási kezdeményezés]) adatbázisban.

A BAILII honlapján a következő gyűjtemények érhetők el:

Közzétételi szabályok

Nincsenek kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat nemzeti vagy bírósági szinten történő közzétételét illetően. A Supreme Courts [legfelsőbb bíróságok] valamennyi megfontolást követően hozott ítéletét közzéteszik. (Ezek azok az ügyek, amelyekben a bíró/bíróság egy időre elnapolta az ügyet, annak érdekében, hogy megvizsgálja azt és megírja az ítéletet.)

Az azonnali ítéleteket, amikor a bíróság nem napolja el az ügyet az ítélet meghozatalát megelőzően, csak akkor teszik közzé, ha különleges jogkérdést tartalmaznak, vagy ha az azokat meghozó bíróság kifejezetten így rendelkezik.

Az interneten elérhetővé tett tartalom

a bírósági határozatok esetében nem anonimizált, kivéve, ha ezt jogszabály előírja, vagy a bíróság elrendelte. Bizonyos ügyek esetében jogszabály írja elő a nyilvános tárgyalás kizárását, illetve egyes jogszabályi rendelkezések szerint a sértett neve nem közölhető. Az ilyen ítéletekben a nevek anonimizált formában szerepelnek.

A zárt ülésen meghozott határozatok, illetve a fél vagy tanú szenzitív személyes adatait tartalmazó ítéletek szintén anonimizáltak.

A honlapon való közzétételt megelőzően az ítéletek másolatát megküldték:

 • Valamennyi bírónak
 • A jogi szakmák könyvtárainak:
  • az Attorney Generalnak [főügyész],
  • a Chief State Solicitornak [az államot képviselő ügyvéd], és
 • Számos kormányzati szervnek.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megÍrországi Bírósági Szolgálat

Utolsó frissítés: 07/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Görögország

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

Államtanács (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Legfelsőbb Bíróság (Άρειος Πάγος) (Polgári és Büntető Semmítőszék)

Más bíróságok

Ítélkezési gyakorlat cím szerint

Nincs

Van (2008-tól 2011-ig minden büntető ítélet)

Nincs

A A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróságon a büntető ítéleteket 2008 óta osztályozzák cím szerint (teljes sorozatok 2011-ig), ezért az ítéletek cím alapján kereshetők. A polgári jogi és büntető ítéletek közzételi számuk alapján kereshetők.

Az Államtanács és az A link új ablakot nyit megAthéni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) ítéletei tekintetében a cím szerinti ítélkezési gyakorlat csak bírák számára hozzáférhető.

Az A link új ablakot nyit megAthéni Fellebbviteli Bíróság (Εφετείο Αθηνών) polgári jogi vagy büntető ítéleteket nem tesz fel az internetre. Polgári jogi ítéletek ügyszámmal és összefoglalóval felkerülnek a megfelelő közigazgatási honlapokra, de ezeket nem osztályozzák. A büntető ítéleteknek sem az ügyszáma, sem a kimenetele nem kerül fel az internetre.

Példa cím(ek)re

Csalás, nemi erőszak, késedelmes tartásdíjfizetés, vesztegetés

Formátumok

Államtanács és Legfelsőbb Bíróság

Más bíróságok

Dokumentum

Metaadatok

Dokumentum

Metaadatok

Milyen más formátumot használnak?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (közigazgatási bíróságok)

Semmilyet

(más bíróságok)

HTML (közigazgatási bíróságok)

Semmilyet

(más bíróságok)
További eljárások

Államtanács

Legfelsőbb Bíróságt

Közigazgatási bíróságok

Más bíróságok

Van-e információ a fellebbezésekkel kapcsolatban?

Igen

Nem

Igen

Igen

arról, hogy az ügy még folyamatban van-e?

Igen

Nem

Igen

Igen

a fellebbezések eredményéről?

Igen

Nem

Igen

– Nem

– Athéni Elsőfokú Bíróság (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Igen (alsóbb fokú bíróságoktól történő fellebbezés esetén)

a határozat visszavonhatatlanságáról?

Igen

Nem

- Athéni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság: igen, ha nem fellebbezték meg

Nem

további eljárásokról

– egy másik hazai bíróság (Alkotmánybíróság…) előtt?

– az Európai Bíróság előtt?

– az Emberi Jogok Bírósága előtt?

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Közzétételi szabályok

nemzeti szinten?

a bíróságok szintjén?

Van-e kötelező szabály az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan?

Igen

(személyes adatok – az 1997. évi 2472. törvény, az Adatvédelmi Hatóság 2/2006. sz. állásfoglalása)

Nincs

(igazgatási célú felhasználás esetén)

Államtanács és Legfelsőbb Bíróság

Más bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik, vagy csak válogatást közölnek?

– Államtanács: válogatás

– A Legfelsőbb Bíróság a polgári eljárásról szóló törvénykönyv 565. cikke szerinti eljárásban hozott határozatok kivételével a büntető és polgári ügyekben hozott határozatok teljes ítélkezési gyakorlatát közzéteszi.

Athéni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság: válogatás

Válogatás esetén milyen kritériumokat alkalmaznak?

Államtanács : az ügy jelentősége

Athéni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság: az ügy jelentősége

Államtanács

Legfelsőbb Bíróság

Más bíróságok

Anonimizálják-e (a nevek törlésével) az interneten hozzáférhető bírósági határozatokat?

Nem

Igen

Nem

Ha igen, ez

minden határozatra vonatkozik?

Igen

– a polgári eljárásról szóló törvénykönyv 565. cikke szerinti eljárásban hozott határozatok kivételével

Mióta hozzáférhetők a határozatok?

2007

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság

A link új ablakot nyit megÁllamtanács

A link új ablakot nyit megAthéni Fellebbviteli Bíróság

A link új ablakot nyit megAthéni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság

A link új ablakot nyit megAthéni Elsőfokú Közigazgatási Bíróság

A link új ablakot nyit megAthéni Elsőfokú Bíróság

Utolsó frissítés: 25/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Spanyolország

A polgári törvénykönyv jogforrásként a jogszabályokat, a szokásjogot és az általános jogelveket határozza meg (PTK 1.1 cikk), tehát az ítélkezési gyakorlatot Spanyolországban nem tekintik jogforrásnak.

A polgári törvénykönyv 1.6 cikke azonban kimondja, hogy az ítélkezési gyakorlat „a Legfelsőbb Bíróság által a jogszabályok, a szokásjog és az általános jogelvek értelmezése és alkalmazása során ismételten megállapított kritériumokkal egészíti ki a jogrendet”.

Az ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférés

A bírói hatalomról szóló organikus törvény 560.1.10 cikkének értelmében a spanyol Legfelsőbb Bíróság és a többi bíróság által hozott ítéletek és egyéb határozatok hivatalos közzététele a Bírói Testületek Általános Tanácsa (Consejo General del Poder Judicial) hatáskörébe tartozik.

A Bírói Testületek Általános Tanácsa ezért az ítéletek integritására, hitelességére és hozzáférhetőségére, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok teljesülése érdekében az illetékes hatóságok előzetes tájékoztatását követően rendeletben állapítja meg az ítéleteket tartalmazó elektronikus könyvek kidolgozásának, az ítéletek összegyűjtésének, szerkesztésének, terjesztésének és hitelesítésének módját”.

A törvény rendelkezéseinek teljesítése érdekében a Bírói Testületek Általános Tanácsa 1997-ben létrehozta az Igazságszolgáltatási Dokumentációs Központot (Centro de Documentación Judicial – CENDOJ), melynek székhelye San Sebastianban van.

A különböző igazságszolgáltatási szerveknél optimális technikai feltételekkel kialakított új közszolgálat az automatizált adatfeldolgozások során különös figyelmet fordít a személyek védelmére, alapját pedig az ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférést biztosító különböző tervek, politikai programnyilatkozatok és a különböző területeken létrejött szabályok által generált előírások és vélemények alkotják.

Az Igazságszolgáltatási Dokumentációs Központ adatbázisa mellett a spanyol hivatalos közlöny (BOE) adatbázisát is figyelembe kell venni, amely az alkotmányos ítélkezési gyakorlatra vonatkozóan tartalmaz információt.

Magántulajdonban levő adatbázisok is léteznek, amelyekhez díjfizetés esetén lehet hozzáférni.

Weboldalon közzétett ítélkezési gyakorlat

A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata vonatkozásában a CENDOJ létrehozott egy technológiai platformot, amelynek alapja egy két lapra (BÚSQUEDA és RESULTADOS) épülő keresőportál.

A keresőablak megnyitásakor megjelenik a RESULTADOS (EREDMÉNYEK – ahol a kapott eredmények találhatók) és a BÚSQUEDA (KERESÉS – amellyel bármikor elérhető a keresőfelület) nevű fül.

A kereső a Legfelsőbb Bíróság valamennyi határozatához gyors és biztos hozzáférést nyújt. A keresést az említett határozatokat azonosító vagy osztályozó legördülő menük, és/vagy szabadszöveges mezők segítségével lehet lekérdezni.

Kereséskor az interfész alján található gombokra kattintva az egyes joghatóságok utolsó 50 határozata közvetlenül is elérhető. Így az ítélkezési gyakorlat alapját alkotó adatbázisba legutóbb érkezett és felvett ítéletek is lekérdezhetők.

Keresés legördülő menük segítségével

A határozatokra vonatkozó információs mezőkhöz értékeket is rendeltek. Például:

 • A „Jurisdicción” (Joghatóság) mezőben kiválaszthatjuk az adott területet (civil – polgári, penal – büntető, contencioso-administrativio – közigazgatási-peres, social – társadalmi, militar – katonai illetve – különös).
 • A „Tipo de Resolución” (Határozat típusa) mezőben adhatjuk meg a Legfelsőbb Bíróság által hozott ítéletek típusait: auto – ítélet, sentencia – végzés vagy acuerdo –megállapodás.
 • A határozat dátuma: a „Calendario” (Naptár) gomb segítségével keresheti ki a megfelelő dátumot.
 • Az „Idióma” (Nyelv) gomb segítségével adhatja meg a keresett határozatok nyelvét.

Keresés szabadszöveges mezők segítségével

A legördülő menükön kívül más mezőkkel is kereshet a határozatok között. Ezekben hozzárendelt értékek helyett bármilyen szöveg írható és kereshető szabadon.

RESULTADOS (EREDMÉNYEK)

A „Buscar” (Keresés) gomb megnyomása után alapértelmezésben oldalanként tíz eredmény jelenik meg.

Az eredmények megjelenítése a következők szerint történik:

TÉRMINOS RELACIONADOS (KAPCSOLÓDÓ KIFEJEZÉSEK): a rendszer automatikusan megadja a végrehajtott kereséshez kapcsolódó kifejezéseket.

TÍTULO (CÍM): a kikeresett ítélkezési gyakorlat ROJ-száma.

SUBTÍTULOS (ALCÍMEK) alatt a következő információs mezők jelennek meg:

 • Tipo Órgano (a szervezet típusa): por ejemplo, Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
 • Municipio (helység): például: Madrid -- Sección (Madrid, szekció: 1)
 • Ponente (előadó): például: ANGEL JUANES PECES
 • Nº Recurso (a kereset száma): például: 88/2007 – Dátum: 2008/06/26
 • Tipo Resolución (a határozat típusa): például: Sentencia (ítélet)
 • Órgano (szervezet): ábécérendben

Végül a keresett eredmény címére kattintva a keresett dokumentum új oldalon nyílik meg. A dokumentum PDF formátumban jelenik meg.

Formátumok

Az ítéletek általában PDF, RTM vagy HTML formátumban szerepelnek az adatbázisokban.

A rendelkezésre álló ítéletek és végzések

 • Legfelsőbb Bíróság

Legfelsőbb Bíróság: Ítélkezési gyakorlata – tájékoztató jelleggel – szabadon és díjmentesen lehet kereshető az interneten. A jogi szövegek – különösen a határozatok – hiánytalanok, csak a személyes adatokat takarták ki belőlük, lokalizálásukat hatékony kereső segíti elő. Ez az adatbázis a A link új ablakot nyit megCENDOJ TS oldalán érhető el.

 • Más bíróságok

A CENDOJ adatbázisában a Nemzeti Törvényszék (Audiencia Nacional), az Igazságügyi Felsőbíróságok (Tribunales Superiores) és a Tartományi Törvényszékek (Audiencias Provinciales) végzései és ítéletei is ingyenesen hozzáférhetők a nyilvánosság számára.

Egyéb eljárások

Rendelkezésre áll-e információ

 • a fellebbezésekre vonatkozóan?
 • arra vonatkozóan, hogy az ügy még mindig folyamatban van-e?
 • egy-egy fellebbezés eredményére vonatkozóan?
 • egy-egy határozat visszavonhatatlanságáról?
 • más eljárásokról?

Nem. Az egyetlen rendelkezésre álló információ az ítéletek teljes szövege. Az eljárás lefolytatására vonatkozó információt az ítélet és nem az adatbázis tartalmazza.

Közzétételi szabályok

Az ítélkezési gyakorlat közzététele nemzeti szinten meghatározott szabályok, vagy a bíróság típusa szerint történik?

A bírói hatalomról szóló organikus törvény 107. cikke szerint a Legfelsőbb Bíróság és a többi igazságszolgáltatási szerv ítéleteinek és más határozatoknak a hivatalos közzététele a Bírói Testületek Általános Tanácsa hatásköre.

A szabályzat tartalmazza azokat a közzétételi szabályokat is, amelyek alapján létrejött az Igazságszolgáltatási Dokumentációs Központ (CENDOJ).

A teljes ítéletet vagy csak az ítéletek válogatását teszik közzé? Ez utóbbi milyen kritériumok szerint történik?

Az ítéleteket teljes szöveggel teszik közzé.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megAz Igazságszolgáltatási Dokumentációs Központ ítélkezésigyakorlat-keresője

Utolsó frissítés: 12/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Franciaország

Ebben a szakaszban az ítélkezési gyakorlat forrásainak és azok tartalmának, valamint a kapcsolódó adatbankokra mutató hivatkozásoknak az áttekintését találja meg.

Hozzáférhető weboldalak

1. Általános hivatalos portál: A link új ablakot nyit megLegifrance

2. Bíróságok honlapjai:

3. Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium honlapja

Határozatok, összegzések bemutatása

A határozatokat általában a kulcsszavak felsorolásával vagy „kivonattal” vezetik be, melyet a legfontosabb jogi kérdések, valamint a jogszabályokra vagy korábbi határozatokra történő hivatkozások összegzése (vagy összefoglalása) követ.

Példa

A Semmítőszék esetében az azonosító hivatkozásokon kívül a dokumentumok vizsgálati adatokat tartalmaznak. Az ítéletet hozó testület bírója által készített összegzés a kezelt jogi kérdés összefoglalása. Az ítélet összefoglalása alapján készített címszólista a fontossági sorrend szerint osztályozott kulcsszavak felsorolása. A használt kulcsszavak a Semmítőszéknek a „titrage” (címszólistázás) rovatban elérhető közlönyében található éves táblázatokban szereplő nómenklatúrájából származnak, melyek a bírósági ítélkezési gyakorlat részletes keresési űrlapján a A link új ablakot nyit meg„titrage” (címszólistázás) menüre kattintva érhetők el.

A link új ablakot nyit megPélda: Semmítőszék, 2. polgári tanács, 2008. december 18-i csütörtöki nyilvános ülés, a felülvizsgálati kérelem száma: 07-20238, megtámadott határozat: Basse-Terre Fellebbviteli Bíróságának 2007. április 23-i határozata

Címszólistázások és összefoglalások: POLGÁRI ELJÁRÁS – Indítvány – Fellebbezési indítvány – Végleges írásbeli beadványok – Alkalmazási terület

Megsérti a polgári eljárásjogi törvénykönyv 954. cikkének második albekezdését az a fellebbviteli bíróság, amely úgy tekinti, hogy a végleges írásbeli beadványokban nem szereplő követelésektől és jogalapoktól elálltak, amikor a végleges írásbeli beadványok nem határozták meg a jogvita tárgyát és nem terjesztettek elő olyan jellegű pergátló kifogást, amely véget vetne az eljárásnak.

POLGÁRI ELJÁRÁS – Indítvány – Fellebbezési indítvány – Végleges írásbeli beadványok – Az új polgári eljárásjogi törvénykönyv 954. cikkének második albekezdésében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés - Mulasztás – Hatály

POLGÁRI ELJÁRÁS – Indítvány – Fellebbezési indítvány – Végleges írásbeli beadványok – Meghatározás – Kizárás – Esetek – Pervezető intézkedésre irányuló indítvány

ÍTÉLETEK ÉS HATÁROZATOK – Indítvány – Fellebbezési indítvány – Végleges írásbeli beadványok – Alkalmazási terület

Precedensek az ítélkezési gyakorlatban: A polgári eljárásjogi törvénykönyv 954. cikkének második albekezdése szerinti végleges írásbeli beadványok fogalmát illetően a következőket kell összevetni: a 2. polgári tanács 2001. május 3-i 99-16.293. sz. határozatát, Közlöny, 2001., II. kötet, 87. szám (elutasítás) és a hivatkozott véleményt; a 2. polgári tanács 2005. január 20-i 03-12.834. sz. határozatát, Közlöny, 2005., II. kötet, 20. szám (megsemmisítés) és a hivatkozott ítéleteket.

Alkalmazott jogszabályok: a polgári eljárásjogi törvénykönyv 954. cikkének második albekezdése

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlat a következő formátumokban férhető hozzá: (például PDF, html, XML)? a legfelsőbb bíróságok ítéletei esetében XML-formátumban, egyébként html-formátumban.

Bíróságok, melyek ítélkezési gyakorlata elérhető

Legfelsőbb Bíróság

Semmítőszék, Államtanács, Alkotmánytanács

Rendes bíróságok

Fellebbviteli bíróságok és közigazgatási fellebbviteli bíróságok

Szakosított bíróságok

Számvevőszék

A folyamatban lévő eljárások nyomon követése

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Rendelkezésre áll-e információ:

fellebbezésekre vonatkozóan?

Igen, az Alkotmánytanács esetében.

Folyamatban van a Semmítőszék esetében.

A felek számára van fenntartva az Államtanács esetében.

Nem

arra vonatkozóan, hogy az ügy még mindig folyamatban van-e?

Nem

Nem

egy-egy fellebbezés eredményére vonatkozóan?

Igen

Nem

egy-egy határozat jogerős és végérvényes jellegére vonatkozóan?

Igen

Igen

arról, hogy az eljárás folytatható-e

másik bíróság előtt (Alkotmánybíróság stb.)?

az Európai Bíróság előtt?

az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Közzétételi szabályok

Nemzeti szinten?

Bizonyos bíróságok határozatai esetében?

Vannak-e kötelező szabályok a bírósági határozatok közzétételére vonatkozóan?

Igen

Nem

Semmítőszék

Az igazságszolgáltatás szervezetéről szóló törvénykönyv A link új ablakot nyit megR433-3. cikke szerint a dokumentációs és kutatási szolgálat egy olyan adatbázist tart fenn, amely ugyanazon nómenklatúrán belül egybegyűjti:

 • egyrészt a Semmítőszék, valamint a hatáskörébe utalt bíróságok, illetve bírósági bizottságok A link új ablakot nyit megR. 433-4. cikkben említett havi közlönyökben közzétett, illetve közzé nem tett határozatait és véleményeit;
 • másrészt a bíráskodási rendszer más bíróságai által hozott, különleges érdeket képviselő határozatokat.

E célból a különleges érdeket képviselő bírósági határozatokat a fellebbviteli bíróságok első elnökei vagy közvetlenül az elsőfokú bíróságok irányítását ellátó elnökök vagy bírák közlik a szolgálattal, a pecsétőr, azaz az igazságügyi miniszter rendeletében megállapított feltételek mellett.

Az adatbázishoz a nyilvánosság a jog internetes terjesztését biztosító közszolgáltatásra alkalmazandó feltételek mellett férhet hozzá.

A dokumentációs és kutatási szolgálat a fellebbviteli bíróságok által hozott valamennyi ítéletet, valamint az említett bíróságok első elnökei vagy az általuk meghatalmazott személyek által hozott valamennyi bírósági határozatot tartalmazó külön adatbázist tart fenn. Az említett ítéletek és határozatok szolgálathoz történő továbbításának és a szolgálat általi feldolgozásának feltételeit a pecsétőr, azaz az igazságügyi miniszter rendelete állapítja meg.

Az A link új ablakot nyit megR433-4. cikk szerint a dokumentációs és kutatási szolgálat 2 havi közlönyt ad ki, az egyiket a polgári tanácsokra, a másikat a büntető tanácsokra vonatkozóan; e közlönyök tartalmazzák azokat a határozatokat és véleményeket, amelyek közzétételéről az azokat meghozó testület elnöke döntött. A szolgálat időszakos táblázatokat készít.

Államtanács

A A link új ablakot nyit megközigazgatási igazságszolgáltatásról szóló törvénykönyv L10. cikke szerint az ítéletek nyilvánosak. Az ítéletek tartalmazzák az ítélethirdető bírák nevét.

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

A teljes szöveget közzéteszik, vagy egy válogatást tesznek közzé?

Minden határozat teljes szövegét közzéteszik az online adatbázisokban.

A teljes határozatokból válogatást tesznek közzé a papírváltozathoz (Semmítőszék és Államtanács) és egy másik válogatás összefoglalóit.

Az indokolás közzététele a fellebbviteli bíróságok határozatainak válogatása esetében.

Válogatás közzététele esetén azt milyen kritériumokra alapozzák?

A bíróság döntése szerint

A bíróság döntése szerint

Utolsó frissítés: 13/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Horvátország

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának adatbázisa

A „SuPra” adatbázis a Legfelsőbb Bíróság 1990. január 1-jét követően hozott összes határozatát tartalmazza. E határozatokon kívül tartalmazza a Horvát Köztársaság más bíróságainak legfontosabb határozatait is.

Ennél újabb keletű a „SupraNova” elnevezésű, az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázis, amely a városi és megyei bíróságok, kereskedelmi bíróságok, a Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróság, a Legfelsőbb Szabálysértési Bíróság, és Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának határozatait tartalmazza.

Az egyes határozatokkal kapcsolatban az alábbi információk kerülnek közzétételre: a határozatot hozó bíróság neve, a bíróság szervezeti egységének neve, az ügy típusa, a határozathozatal és a határozat közzétételének dátuma, valamint a határozat teljes szövege doc, pdf és html formátumban. A 2004. január 1-jét követően hozott valamennyi határozat esetében a teljes szöveg mellett releváns indexált információk is elérhetők.

A különösen nagy jelentőségű és érdekes határozatok esetében a különvéleményeket is közzéteszik.

Az eljárásban résztvevő felek személyiségi jogainak védelme érdekében a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett teljes szöveg eltér az eredeti szövegtől. A személyiségi jogok védelme a természetes és jogi személyek neveinek kitakarásával valósul meg, összhangban A link új ablakot nyit mega bírósági határozatok anonimitásának biztosítására vonatkozó szabályokkal, és a bírósági határozatok anonimitása biztosításának megvalósítására vonatkozó utasításokkal, amelyeket a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke ad ki.

A bírósági határozatok közzétételére vonatkozó szabályok értelmében:

 1. a bíróságok maguk választják ki a közzétételre kerülő legnagyobb jelentőségű határozatokat, valamint
 2. a polgári perrendtartás 396a. cikke értelmében közzé kell tenni azokat az alsóbb szintű bírósági határozatokat, amelyekre a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága hivatkozik

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságán belül jelenleg két kollégium működik (a nyugdíj- és rokkantsági ügyekkel, illetve az egészségi állapottal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó kollégium, és a pénzügyi, munkajogi és tulajdonjogi kollégium), valamint a közjogi jogi aktusok jogszerűségét értékelő tanács.

A mindkét kollégiumon belül működő, az ítélkezési gyakorlatot nyomon követő és vizsgáló szolgálat az adott kollégium vezetőjével közösen havonta kiválasztja az adott kollégium releváns határozatait. Év végi találkozójukon a kollégiumvezetők és az ítélkezési gyakorlatot nyomon követő és vizsgáló szolgálat vezetői kiválasztják a bíróság által az adott évben hozott legfontosabb határozatokat, és előkészítik azokat a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának közlönyében történő közzétételre.

A közlöny tartalmazza a határozatokhoz kapcsolódó különvéleményeket, amelyek a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának weboldalán, a megfelelő rovatban szintén közzétételre kerülnek.

A közjogi jogi aktusok jogszerűségét értékelő tanács összes határozata közzétételre kerül a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának weboldalán.

Utolsó frissítés: 04/12/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Olaszország

Ez a szakasz az olaszországi ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést, az ítélkezési gyakorlatot tartalmazó vonatkozó adatbázisok ismertetésével és elérhetőségeinek megjelölésével.

Interneten közzétett ítélkezési gyakorlat

Az olasz igazságszolgáltatási rendszer több internetes honlapon közzétesz az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó információkat.

A Legfelsőbb Semmítőszék (A link új ablakot nyit megCorte Suprema di Cassazione) az olasz bírósági rendszer legmagasabb szintű bírósága. Honlapja, amely az információk széles körét tartalmazza, két fő részből áll:

Az egyik a folyamatban lévő polgári és büntetőügyekre vonatkozik. Az ehhez való hozzáférés az olasz adatvédelmi törvénynek megfelelően az azonosítóval és engedéllyel rendelkező, konkrét ügyekben eljáró ügyvédek részére biztosított. A belépésre intelligens kártyához kapcsolt érvényes digitális tanúsítvány útján van mód.

A másik az A link új ablakot nyit megItalgiure DB rendszer, amely ugyanezen a portálon keresztül érhető el. Ez a rész befejezett eljárásokra vonatkozó dokumentumok millióit tartalmazza (főként ítéleteket), polgári és büntetőügyekben egyaránt. Ezek az adatok ingyenesen hozzáférhetőek az igazságszolgáltatási rendszerben dolgozók (bírák, ügyészek, bírósági tisztviselők) részére, és mérsékelt összegű előfizetési díj ellenében elérhetők ügyvédek, egyetemek és más érdekelt felek számára is.

A bírósági nyilvántartásokba bejegyzett adatok, valamint az ítélkezési gyakorlatról szóló nyilvántartások és digitális dokumentumok a digitalizált polgári jogi ügyek aktáiban minden bíróság és fellebbviteli bíróság honlapján megtalálhatóak.

A hozzáférés ügyvédek és a bíróság által kijelölt szakértők számára erős felhatalmazás (a Carta Nazionale dei Servizi-vel kompatibilis intelligens kártya) mellett lehetséges az A link új ablakot nyit meginformatikai szolgáltatások portálján (Portale dei Servizi Telematici).

A békebírák (giudice di pace) bírósági nyilvántartásaiban rögzített információk szintén hozzáférhetőek ezen a portálon keresztül.

A bírósági nyilvántartásokból származó személyes adatok nélküli információk felhatalmazás nélkül is megtekinthetők a portálon.

A határozatok megjelenítése / Részletek

A Legfelsőbb Semmítőszék és az érintett bíróságok általános nyilvántartásában az engedélyezett tárgykörökben folyamatban lévő ügyek a felek nevei vagy az ügy száma szerint hozzáférhetők.

A befejezett ügyek ítéletei szövegesen, a tárgy vagy konkrét adat (a kereset dátuma, a fél neve) szerint kereshetők.

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlatot alkotó dokumentumok és az adatok PDF és html formátumban érhetők el.

Bíróságok

Legfelsőbb Semmítőszék

Tájékoztatás a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Semmítőszék honlapján található.

Rendes bíróságok

A rendes bíróságok honlapjaira mutató linkek naprakész listája megtalálható az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium honlapján.

További eljárások

Legfelsőbb Semmítőszék

Más bíróságok

Hozzáférhető-e információ

arra vonatkozóan, hogy egy ügy folyamatban van-e?

igen

igen

a jogorvoslat kimenetelére vonatkozóan?

igen

nem

arra vonatkozóan, hogy a határozat ellen kizárt-e a jogorvoslat?

igen

igen

Amennyiben valamely bíróság vagy fellebbviteli bíróság honlappal rendelkezik, az legtöbbször tartalmaz arra vonatkozó tájékoztatást, hogy miként lehet jogi lépéseket tenni, keresetet indítani vagy fellebbezni a határozattal szemben.

Jogi adatbázisok

 1. Az A link új ablakot nyit megItalgiure DB hozzáférést biztosít egy olyan adatbázishoz, amely számos bírósági (főként legfelsőbb semmítőszéki) ítélet részletes adatait tartalmazza. A honlap több mint 35 millió dokumentumot foglal magában (beleértve a törvényeket, rendeleteket, valamint hivatkozásokat a tudományos munkákra).

A fenti tájékoztatásnak megfelelően az ezen adatbázisokhoz való hozzáférés korlátozott.

 1. A fellebbviteli bíróságok és más bíróságok ítélkezési gyakorlatának nagy része elérhető az A link új ablakot nyit meginformatikai szolgáltatások portálján keresztül, a fentiekben kifejtetteknek megfelelően.
Utolsó frissítés: 13/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Ciprus

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

Nincs az ítéleteket közzétevő hivatalos internetes oldal. A legutóbbi ítéletekről válogatást tesznek közzé a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság (Ανώτατο Δικαστήριο) honlapján.

Az ítélkezési gyakorlathoz több magánszolgáltató által fenntartott internetes oldal kínál hozzáférést, díjfizetés ellenében vagy ingyenesen.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA legutóbbi ítéletekből készült válogatás

Utolsó frissítés: 23/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Lettország

Ez a rész Lettország ítélkezési gyakorlatáról ad tájékoztatást.

Interneten közzétett ítélkezési gyakorlat

Az A link új ablakot nyit megítélkezési gyakorlat adatbázisa szerves részét képezi a A link új ablakot nyit megnemzeti bírósági portálnak (Latvijas Tiesu portāls). A Legfelsőbb Bíróság ítéleteit tartalmazza jogterületenként.

2007. január 1-jétől a lettországi közigazgatási bíróságok valamennyi ítéletét online közzéteszik a nemzeti bírósági portálon.

Emellett valamennyi bíróság polgári és büntetőügyekben hozott ítéleteinek válogatását is közzéteszik (különösen azokat, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot). A közzététel helye a nemzeti bírósági portál. A Legfelsőbb Bíróság ítéletei elérhetőek a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság honlapján is.

Az ítéletek felépítése/címek

Az A link új ablakot nyit megítélkezési gyakorlat adatbázisa

Ügyszám (Lietas numurs)

Az ügy típusa (Lietas veids)

Dátum (Datums)

Nyilvántartás megnyitása (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Polgári ügyek (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Összefoglaló címe (Tēzes virsraksts):

2. (Az ítélet lényege) (Galvenā tēze)

3. (További jogi információk) (Papildu tiesiskā informācija)

Kattintson az „Atvērt kartīti” szövegre, hogy hozzáférjen a bírósági ügyek nyilvántartásához, amely két részből áll: alapvető információk és kiegészítő információk. Kiegészítő információk például az alábbiak:

 1. az ítélet összefoglalójának címe;
 2. az ítélet lényege (általában 2-3 gondolat);
 3. információk az ítélet alapjául szolgáló jogi aktusokról, jogi alapelvekről, ítélkezési gyakorlatról és jogi szakirodalomról;
 4. az ítélet összefoglalása.

Formátumok

Az ítéletek az A link új ablakot nyit megítélkezési gyakorlat adatbázisában a nemzeti bíróságok portálján, HTML-formátumban elérhetőek.

A A link új ablakot nyit megnemzeti bírósági portálon közzétett ítéletek PDF- vagy DOC-formátumban elérhetőek.

Az érintett bíróságok

Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság ítéleteihez az A link új ablakot nyit megítélkezési gyakorlat adatbázisában és a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság weboldalán lehet hozzáférni.

Rendes bíróságok

A rendes bíróságok ítéleteihez a A link új ablakot nyit megnemzeti bírósági portálon lehet hozzáférni.

További eljárások

A további eljárásokkal kapcsolatos információkhoz a A link új ablakot nyit megnemzeti bírósági portálon, az „Eljárások állása” funkció használatával lehet hozzáférni (Tiesvedības gaita), az „E-szolgáltatások” (E-pakalpojumi) szakaszban.

Az ügyszám megadásával elérhetővé válnak a következő információk: az érintett bíróság, a kijelölt bíró, a tárgyalások időpontjai, a beérkezett jogorvoslati kérelmek, a jogorvoslatok eredménye, és a határozatok esetleges hatályon kívül helyezése.

Közzétételre vonatkozó szabályok

Ha egy ügyben nyilvános tárgyalást tartanak, a bíróság ítélete (amely a bevezető részből, tényállásból, indokolásból és rendelkező részből áll) meghozatalának napján szabadon hozzáférhetővé válik.

Ha a bíróság nem hirdeti ki az ítéletet (ha például egy ügyet kizárólag írásbeli eljárásban bírálnak el), a határozat a kézhezvétel napjától minősül nyilvánosan hozzáférhetőnek.

Ha az ügyben zárt tárgyalást tartanak, viszont a bíróság ítéletének bevezető és rendelkező részét nyilvánosan kihirdetik, akkor az ítélet érintett részei szabadon hozzáférhetővé válnak, és közzétehetők.

A (2009. február 10-én elfogadott és 2009. február 18-án hatályba lépett) A link új ablakot nyit meg123. Kormányrendelet értelmében az ítélet közzététele előtt a természetes személyek bizonyos adatait törölni kell, és megfelelő jelzéssel kell helyettesíteni:

 1. az adott személy vezeték- és keresztnevét azok kezdőbetűivel helyettesítik;
 2. az adott személy személyi azonosító számát a „személyi azonosító szám” szóval helyettesítik;
 3. a személy lakcímét a „lakcím” szóval helyettesítik;
 4. a személy ingatlanának címét a „cím” szóval helyettesítik;
 5. az ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számot az „ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám” szóval helyettesítik;
 6. a jármű rendszámát pedig a „rendszám” szóval helyettesítik.

A bírók, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők és bírósági végrehajtók ítéletekben szereplő adatait közzé kell tenni.

A közzéteendő – legfontosabb és legújabb – ítéleteket és határozatokat a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlattal foglalkozó osztálya választja ki.

Utolsó frissítés: 23/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Litvánia

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

A keresési eredmények a következő formában jelennek meg:

Sorszám

Bíróság

Év

Ügytípus

Ügyszám

Bíró

Határozathozatal dátuma

Az ügy tárgyalásának eredménye

Polgári, büntető vagy közigazgatási

Vezetéknév, utónév és kódszám

DOC formátumú határozatra mutató hivatkozás


Formátum

Az ítélkezési gyakorlat a következő formátumban érhető el:

*.doc

Érintett bíróságok

Az adatbázisban az alábbi bíróságok határozatai találhatók meg:

 1. A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság (Aukščiausiasis Teismas)
 2. A link új ablakot nyit megFellebbviteli Bíróság (Apeliacinis teismas)
 3. A link új ablakot nyit megVilniusi Körzeti Bíróság (Vilniaus apygardos teismas)
 4. A link új ablakot nyit megKaunasi Körzeti Bíróság (Kauno apygardos teismas)
 5. A link új ablakot nyit megKlaipedai Körzeti Bíróság (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. A link új ablakot nyit megPanevezysi Körzeti Bíróság (Panevėžio apygardos teismas)
 7. A link új ablakot nyit megSiauliai Körzeti Bíróság (Šiaulių apygardos teismas)
 8. A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. A link új ablakot nyit megVilniusi Regionális Közigazgatási Bíróság (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. A link új ablakot nyit megKaunasi Regionális Közigazgatási Bíróság (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. A link új ablakot nyit megKlaipedai Regionális Közigazgatási Bíróság (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. A link új ablakot nyit megSiauliai Regionális Közigazgatási Bíróság (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Panevezysi Regionális Közigazgatási Bíróság (Panevėžio apygardos administracinis teismas).

További eljárások

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Nyújt-e arról tájékoztatást, hogy

 • milyen jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésre?

Nem

Nem

 • az ügy még folyamatban van-e?

Nem

Nem

 • a jogorvoslati kérelem milyen eredménnyel járt?

Nem

Nem

 • a határozat visszavonható-e?

Nem

Nem

sor kerül-e további eljárásokra

más hazai bíróságok (pl. az Alkotmánybíróság)

az Európai Bíróság

az Emberi Jogok Európai Bírósága

előtt?

Nem

Nem


Közzétételi szabályok

 • A bírósági határozatok közzétételére a Bírósági Tanács 2005. évi 13P-378PDF(148 Kb)lt. sz. rendelkezése alapján kerül sor.
 • A határozat teljes szövegét közzéteszik, a felek azonosítására alkalmas valamennyi adat törlését követően.
Utolsó frissítés: 18/02/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Luxemburg

Ez az oldal a luxemburgi ítélkezési gyakorlatról nyújt tájékoztatást.

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

Az ítéleteket az interneten dátummal vagy számukkal teszik közzé.

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlat Word vagy PDF formátumban érhető el.

Érintett bíróságok

Az Igazságügyi Minisztérium weboldalán külön rész foglalkozik az A link új ablakot nyit megAlkotmánybírósággal , és innen a bíróság határozatainak listája is elérhető.

A A link új ablakot nyit megluxemburgi Közigazgatási Bíróság, illetve Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság weboldala is tartalmaz egy adatbázist a két bíróság határozataival.

Az Alkotmánybíróság, a Semmítőszék és a közigazgatási bíróságok ítéletei (anonim módon) megtekinthetőek az igazságügyi igazgatás weboldalán.

További eljárások

Az alábbiakról lehet tájékozódni:

 • fellebbezések;
 • az ügy állása (pl.: folyamatban);
 • a fellebbezések eredménye;
 • a határozatok jogerős volta;
 • további eljárások az Alkotmánybíróság, illetve a közigazgatási bíróságok előtt.

A Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmánybíróság, valamint a Közigazgatási Bíróság és a Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság ítélkezési gyakorlatát közzéteszik a A link új ablakot nyit megluxemburgi Igazságügyi Portálon és a A link új ablakot nyit megközigazgatási bíróságok weboldalán.

Közzétételi szabályok

Az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatát közzé kell tenni a luxemburgi A link új ablakot nyit megHivatalos Közlönyben (Mémorial).

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megKözigazgatási Bíróságok

A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium

A link új ablakot nyit megluxemburgi Igazságügyi Portál

Utolsó frissítés: 10/06/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Magyarország

Ez a rész áttekintést ad a magyar ítélkezési gyakorlatról, valamint leírást és linkeket közöl az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázisokhoz.

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény előírja, hogy 2012. január 1-jétől a Kúria (Magyarország legfelsőbb bírósági szerve), az öt ítélőtábla és a közigazgatási és munkaügyi bíróságok (ez utóbbiak csak abban az esetben, ha közigazgatási perben a felülvizsgált közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak) kötelesek az általuk az ügy érdemében hozott határozatot digitális formában közzétenni a Bírósági Határozatok Gyűjteményében. Jelenleg a A link új ablakot nyit megBírósági Határozatok Gyűjteménye elektronikusan az Anonim Határozatok Tára oldalon érhető el. (Korábban az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján volt köteles a Legfelsőbb Bíróság és az öt ítélőtábla 2007. július 1-jétől közzétenni az összes érdemi határozatát.)

Kivételt képeznek az alábbi eljárásokban hozott határozatok, amelyeket tehát nem kell közzétenni a Bírósági Határozatok Gyűjteményében:

 • a fizetési meghagyásos, a végrehajtási, a cégbírósági, a csőd- és felszámolási, valamint a bíróságon vezetett névjegyzékekkel kapcsolatos eljárásban hozott bírósági határozatok,
 • a házassági perben, az apaság és származás megállapítása iránti perben, a szülői felügyelet megszüntetésére irányuló perben, a gondnokság alá helyezés iránti perben hozott határozat nem tehető közzé, ha valamely fél a közzététel mellőzését kérte,
 • a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény alapján indult büntetőeljárásban hozott határozat nem tehető közzé, ha ahhoz a sértett nem járult hozzá.

Továbbá a Kúria köteles közzétenni a A link új ablakot nyit megjogegységi határozatokat, az A link új ablakot nyit megelvi bírósági határozatokat és az A link új ablakot nyit megelvi bírósági döntéseket is. Ezek az A link új ablakot nyit megAnonim Határozatok Tára oldalon keresztül is elérhetők.

A határozatot az azt meghozó bíróság elnöke a határozat írásba foglalásától számított harminc napon belül köteles közzétenni a Bírósági Határozatok Gyűjteményében.

A közzétett határozatok megjelölésében fel kell tüntetni a bíróság és a jogterület megnevezését, a határozat meghozatalának évét, sorszámát, valamint azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a bíróság a határozatot hozta.

Főszabály szerint a felek összes személyes adatát törölni kell a határozatokból („anonim határozat”), és az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni őket.

A határozatok felépítése / Címek

Nincsenek konkrét címek, mert a keresőprogram az eredmények összes vonatkozó adatát megadja. Az eredménylistában található egy azonosítószám, amely azokra az adatokra utal, amelyek szintén kiemelten szerepelnek az eredménylistában (bíróság, az eljárás típusa).

(A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelölésére vonatkozó részletes szabályokat a 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet tartalmazza.)

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlat .rtf formátumban áll rendelkezésre.

Az érintett bíróságok

A Kúria és az ítélőtáblák az összes érdemi határozatot kötelesek közzétenni. Az ezekhez a határozatokhoz közvetlenül kapcsolódó alsóbb fokú bírósági határozatokat is közzé kell tenni.

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok azon érdemi határozataikat kötelesek közzétenni, amelyeket egyfokú közigazgatási eljárásban hoztak, és amely ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak.

Ezen kívül a bíróságok elnökei elrendelhetik a bíróság által hozott más érdemi határozatok közzétételét is.

Központi honlap: A link új ablakot nyit megBíróság.

További eljárások

Kúria

Egyéb bíróságok

Van-e információ

a fellebbezésekkel kapcsolatban

Nem

Nem

 • arról, hogy az ügy még folyamatban van-e?

Nem

Nem

 • a fellebbezések eredményéről?

Nem

Nem

 • a határozat visszavonhatatlanságáról?

Igen

Igen

 • további eljárásokról

egy másik hazai bíróság előtt (Alkotmánybíróság…)?

az Európai Bíróság előtt?

az Emberi Jogok Bírósága előtt?

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Közzétételi szabályok

nemzeti szinten?

a bíróságok szintjén?

Vannak-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan?

Igen

Igen

 

Kúria

Egyéb bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik, vagy csak válogatást közölnek?

Teljes ítélkezési gyakorlat

Csak válogatás

Válogatás esetén

milyen kritériumokat alkalmaznak?

Az öt ítélőtábla az összes érdemi határozatot közzéteszi. Az ezekhez a határozatokhoz közvetlenül kapcsolódó alsóbb fokú bírósági határozatokat is közzé kell tenni.

Ezen kívül a bíróságok elnökei elrendelhetik a bíróság által hozott más érdemi határozatok közzétételét is.

2007. július 1-jétől.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és URL-címe

A link új ablakot nyit megMagyar bíróságok portálja

Ingyenes az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

A tartalom rövid leírása

2007. július 1-jétől a Kúria (2012. január 1-je előtti neve: Legfelsőbb Bíróság) és az öt ítélőtábla összes érdemi határozata, továbbá 2012. január 1-jétől a közigazgatási és munkaügyi bíróságok közigazgatási perben - ha a felülvizsgált közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak – az ügy érdemében hozott határozatai.

Az ezekhez a határozatokhoz közvetlenül kapcsolódó összes alsóbb fokú bírósági határozat.

A bíróság elnöke által meghatározott egyéb határozatok.

A felek összes személyes adatát törölni kell a határozatokból, és az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni őket. Nem kell azonban törölni:

 • az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és - ha törvény kivételt nem tesz - az e minőségében eljáró személy családi és utónevét, illetve neveit (a továbbiakban együtt: nevét), továbbá beosztását, ha az adott személy az eljárásban közfeladatának ellátásával összefüggésben vett részt,
 • a meghatalmazottként vagy védőként eljárt ügyvéd nevét,
 • az alperesként pervesztes természetes személy nevét, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét és székhelyét, ha a határozatot olyan ügyben hozták, amelyben jogszabály alapján közérdekű igényérvényesítésnek helye van,
 • a társadalmi szervezet vagy alapítvány nevét, székhelyét és képviselőjének nevét,
 • a közérdekből nyilvános adatot.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megKeresés a magyar bírósági határozatok gyűjteményében

Utolsó frissítés: 06/04/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Málta

Ez az oldal a máltai ítélkezési gyakorlatról nyújt tájékoztatást.

Ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

Bár az ítélkezési gyakorlatban a kulcsszavak nem szerepelnek címként, a nemzeti ítéleteket tartalmazó alkalmazásnak (amely a bíróságok által használt jogesetkezelő rendszer része) van egy olyan funkciója, amellyel az érdeklődésre számot tartó egyes ítéleteket kulcsszavazzák. Például egy bejegyzéshez bizonyos kulcsszavakat rendelnek hozzá az ítélet összegzésével együtt.

Minden bírósági határozathoz adott sablont használnak, amely tartalmazza a nemzeti címert, a bíróság és a bírák nevét, az ülés időpontját, az ügyszámot, az ügy peres feleit (A kontra B) és a bíróság ítéletének tényleges szövegét. A sablon a betűtípust, a fejlécet és a láblécet is meghatározza.

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlat PDF formátumban érhető el.

További eljárások

Legfelső Bíróságok

Egyéb bíróságok

Elérhető-e információ:

 • a jogorvoslatokról?

Igen

Igen

 • arról, hogy egy ügy folyamatban van-e még?

Igen

Igen

 • a jogorvoslati kérelem eredményéről?

Igen

Igen

 • a határozat visszavonhatatlanságáról?

Igen

Igen

 • további eljárásokról a következő fórumok előtt:

  - másik belföldi bíróság (Alkotmánybíróság…)?

  - az Európai Bíróság?

  - az Emberi Jogok Bírósága?

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem


Közzétételi szabályok

nemzeti szinten?

a bíróságok szintjén?

Vannak-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére

Igen

Igen


A hatályos szabályok szerint az ítéletet közzé kell tenni, de nincs meghatározva, milyen médium útján.

Máltán a teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik.

A családjogi bíróság valamennyi ítélete anonimizált. Ezen túlmenően, ha az elnöklő bíró elrendeli, hogy az érintett, illetve vád alá helyezett felek valamelyikének neve nem tehető közzé, akkor az adott ügyben hozott ítéletet szintén anonimizálják.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Hollandia

Weboldalon közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

A címet a „tartalom megjelölésének” hívják, és állhat a tárgy (egy mondatos) megjelöléséből, rövid vagy hosszú összefoglalóból, néhány kulcsszóból, az ügy tárgyát képező jogot összefoglaló bekezdésből, vagy a határozat legfontosabb mondanivalóját tartalmazó szó szerinti idézetből.

Példa a cím(ek)re

A bérletre alkalmazandó jog: irodahelyiség bérleti szerződésének felmondása (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlat a weboldalon HTML-formátumban férhető hozzá. A szakmai (újra)felhasználók XML-formátumban tölthetik le az anyagot.

Érintett bíróságok

Valamennyi bírósági ítélet megtalálható a A link új ablakot nyit megholland bírói kar és Hollandia legfelsőbb bírósága dokumentumkeresőjének weboldalán. Az érintett bíróságok a következők:

 • Legfelsőbb Bíróság (Hoge Raad der Nederlanden)
 • az Államtanács közigazgatási bírósági részlege (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • központi fellebbviteli bíróság (Centrale Raad van Beroep)
 • kereskedelmi és ipari fellebbviteli bíróság (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 • négy fellebbviteli bíróság (Gerechtshoven)
 • 11 kerületi bíróság (Rechtbanken)

További eljárások

legfelsőbb bíróságok

egyéb bíróságok

Rendelkezésre áll-e információ

– a jogorvoslatokra vonatkozóan?

Nem

Nem

– arra vonatkozóan, hogy egy-egy ügy még mindig folyamatban van-e?

Nem

Nem

– a jogorvoslatok eredményére vonatkozóan?

Nem

Nem

– a határozat visszavonhatatlanságára vonatkozóan?

Nem

Nem

– az alábbi bíróságok előtti további eljárásokról:

– másik belföldi bíróság (alkotmánybíróság stb.)?

– az Európai Bíróság?

– az Emberi Jogok Európai Bírósága?

Nem

Nem

Közzétételi szabályok

A bíróságok két iránymutatást dolgoztak ki az ítélkezési gyakorlat közzétételével kapcsolatban. Az egyik iránymutatás az anonimizációról (a személyes adatok törléséről), a másik pedig a kiválasztásról szól.

Ez az iránymutatás az Európa Tanács R (95) 11. számú, „a bírói döntéseknek a gépi feldolgozású jogi dokumentációs rendszerekbe történő kiválasztására, kezelésére, bemutatására és archiválására” vonatkozó ajánlásán alapul: a legmagasabb szintű bíróságok minden ügyet közzétesznek – kivéve, ha azok egyértelműen nem jogi vagy társadalmi érdeket szolgálnak, más bíróságok azonban csak azokat az ügyeket teszik közzé, amelyek egyértelmű jogi vagy társadalmi érdeket szolgálnak.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA holland bírói kar és Hollandia legfelsőbb bíróságának dokumentumkeresője

Utolsó frissítés: 09/02/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Ausztria

Ez az oldal az osztrák ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést, valamint az ítélkezési gyakorlathoz kapcsolódó fontos adatbázisokat és azok elérhetőségét ismerteti.

Az ítélkezési gyakorlat online adatbázisa

Az osztrák bíróságok által hozott határozatokat az Osztrák Köztársaság jogi információs rendszerében teszik közzé, amely a következő címen érhető el: A link új ablakot nyit meghttp://www.ris.bka.gv.at/

Az Osztrák Köztársaság jogi információs rendszere (RIS) az Osztrák Szövetségi Kancellária által koordinált és működtetett elektronikus adatbázis. Az adatbázis többek között közzéteszi az osztrák szövetségi közlönyben (Bundesgesetzblatt) kihirdetett jogszabályokat, és tájékoztatást nyújt az Osztrák Szövetségi Köztársaság jogáról.

A RIS akadálymentes hozzáférést kínál (WAI-A, összhangban a WCAG 1.0-val).

A határozatok felépítése / Fejlécek

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

A határozatok felépítése fejlécekkel

Igen

Igen

Példa fejlécekre:

Sorozatszám: RS0127077

Ügyiratszám: 11 Os 87/11w

Az ítélet kelte: 2011.8.25.

A fejléc szövege

A fejléc általában a következő elemekből áll: A tanács száma: 11, eljárástípusra való hivatkozás: Os, folyó sorszám: 87, és év: 11. Ezt követi a határozat kelte: 2011.8.25.

Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Ez alatt a cím alatt található az európai esetjogi azonosító (ECLI). Ez egy egységes azonosító a tagországi bírósági ítéletekhez.

Formátumok

A bírósági ítéletek a következő formátumban érhetők el: XML, RTF, PDF és HTML.

Bíróságok és egyéb érintett intézmények

Legfelsőbb bíróságok

 • Legfelsőbb bíróság
 • Alkotmánybíróság
 • Közigazgatási bíróság
 • Menekültügyi törvényszék

Bíróságok és egyéb érintett intézmények

 • Fellebbviteli regionális bíróságok és egyéb bíróságok (polgári és büntetőügyek)
 • Szövetségi Közigazgatási Bíróság
 • Regionális Közigazgatási Bíróság
 • Szövetségi Pénzügyi Bíróság (külső)
 • Adatvédelmi hatóság (2014 előtt Adatvédelmi Bizottság)
 • Fegyelmi testületek, Legfelsőbb Fegyelmi Bizottság, Fellebbviteli Bizottság
 • Munkavállalói Érdekképviseleti Felügyelőbizottság (2014 előtt Képviseleti, Felügyeleti bizottság
 • 2014-től Egyenlő bánásmód bizottságok
 • 2008-tól Egyenlő bánásmód bizottságok (külső)
 • Független Közigazgatási Tanács
 • Pénzügyi dokumentáció, Független pénzügyi tanács (külső), Menekültügyi Törvényszék
 • Független Szövetségi Menekültügyi Tanács
 • Környezetvédelmi Tanács
 • Szövetségi Kommunikációs Tanács
 • Közbeszerzés-ellenőrzési hatóságok

Megjegyzés: Az alábbi válaszok közül nem mindegyik vonatkozik az összes fenti bíróságra és tanácsra

További eljárások

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Rendelkezésre álló információ:

 • a fellebbezésekről?

Nem

Nem

 • arról, hogy egy ügy folyamatban van-e

Nem

Nem

 • a fellebbezések eredményéről?

Nem

Nem

 • az ítélet jogerejéről?

Csak jogerős ítéleteket tesznek közzé.

Csak jogerős ítéleteket tesznek közzé.

 • további eljárásokról az alábbiak előtt:
  • o egy másik nemzeti bíróság (Alkotmánybíróság stb.) ?
  • o az Európai Bíróság?
  • o az Emberi Jogok Európai Bírósága?
 • A Legfelsőbb Bíróság ítéleteinek különleges összegzéseiben feltüntetik, ha további eljárások vannak folyamatban más nemzeti vagy nemzetközi felsőbb bíróság előtt.

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Közzétételi szabályok

nemzeti szinten?

a bíróságok szintjén?

Vonatkoznak-e kötelező szabályok az ítéletek közzétételére?

Igen

Igen

A Legfelsőbb Bíróságról szóló törvény (OGH törvény) 15. és 15a. §-a, a bíróságok szervezetéről szóló törvény (GOG) 48a. §-a, a Menekültügyi Törvényszékről szóló törvény (AsylgerichtshofG) 19. §-a.

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Az összes határozatot közzéteszik, vagy csak egy válogatást?

csak egy válogatást

csak egy válogatást

Válogatásnál milyen szempontokat vesznek figyelembe?

A határozatok teljes egészét közzéteszik, összegzéssel.

Nem teszik közzé a Legfelsőbb Bíróság azon határozatait, amelyek érdemi indokolás nélkül utasítanak el egy adott fellebbezést.

Egyéb bíróságok határozatait akkor teszik közzé, ha azok jelentősége túllép az egyedi ügyön.

A határozatok teljes egészét közzéteszik, összegzéssel.

Nem teszik közzé a Legfelsőbb Bíróság azon határozatait, amelyek érdemi indokolás nélkül utasítanak el egy adott fellebbezést.

Egyéb bíróságok határozatait akkor teszik közzé, ha azok jelentősége túllép az egyedi ügyön.

Utolsó frissítés: 17/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Lengyelország

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

Határozatok bemutatása / Címek

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Címekkel együtt hozzáférhetővé tett ítélkezési gyakorlat

 • Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny)
 • Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy) (négy kamara ítéletei):
  • Büntetőjogi Kamara
  • Polgári Jogi Kamara
  • Munkajogi, Társadalombiztosítási és Közjogi Kamara
  • Katonai Ügyek Kamarája

Nem


Példa cím(ek)re

Alkotmánybíróság – nem állami óvoda működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.

Magyarázat

2008.12.18-i K 19/07 sz. végzés

Határozat típusa (ítélet/végzés/…), dátuma és az ügy nyilvántartási száma

Nem állami óvoda működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.

Cím

Z.U. 2008 / 10A / 182

Megjelent az alkotmánybírósági határozatok hivatalos gyűjteményében, az Alkotmánybíróság Hivatalának kiadásában

Dz. U. 2008.235.1618; 2008.12.30

Közzététel a hivatalos lapban

Linkek az MS WORD és PDF formátumú ítélethez


Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság

2009-04-07

Az ítélet visszavonhatatlan

Beérkezés napja

2007-09-10

Bíróság neve

Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny)

Bírák neve

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Jel leírással:

6110 héa

Kulcsszavak:

Adókivetési eljárás

héa

Egyéb kapcsolódó ügyek:

A link új ablakot nyit megI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
A link új ablakot nyit megI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Alperes:

Az Adókamara elnöke

Tartalom:

A megfellebbezett ítéletet a bíróság megsemmisítette és újratárgyalásra a kerületi közigazgatási bíróság elé utalta.

Törvényi hivatkozások:

A link új ablakot nyit megDz.U. 2005 nr 8 poz 60 70. cikk 1. bekezdés, 108. cikk 2. bekezdés 2. pont a. alpont, 116. cikk 1. bekezdés, 118. cikk 1. bekezdés, 127. cikk, 151. cikk, 152. cikk, 187. cikk, 188. cikk, 191. cikk
Az adózási eljárásról szóló, 1997. augusztus 29-i törvény (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

A link új ablakot nyit megDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 141. cikk 4. bekezdés, 145. cikk 1. bekezdés 1. pont a. alpont, 151. cikk
A közigazgatási bírósági eljárásról szóló, 2002. augusztus 30-i törvény (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

A link új ablakot nyit megDz.U. 1934 nr 93 poz 836 1., 2., 4., 20. cikk
Lengyelország köztársasági elnökének 1934. október 24-i rendelete a peres eljárások menetéről (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).


Formátumok

 • Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság – HTML

További eljárások

Legfelsőbb Bíróságok

Egyéb bíróságok

– Van-e információ a jogorvoslatról?

Igen, az alkotmánybíróságnál.

Minden legfelsőbb bírósági ítélet jogorvoslatot követően született.

Nincs adat

– Folyamatban van-e még az ügy?

Igen, az alkotmánybíróságnál.

A Legfelsőbb Bírósághoz jogorvoslati kérelem benyújtására az ítélet tartalmától függően kerül sor.

Nincs adat

– A jogorvoslatok eredménye?

Igen

Nincs adat

– Visszavonhatatlan-e a határozat?

Igen, az alkotmánybíróságnál.

Igen, ha az ügyet a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság tárgyalta.

A határozat meghozatalára az ítélet tartalmától függően kerül sor.

Nincs adat

Sor került-e korábbi eljárásra valamely másik nemzeti bíróság előtt:

- az Alkotmánybíróság előtt?

- külföldi bíróság előtt:

- az Európai Közösségek Bírósága előtt?

- az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

Nem

Nincs adat


Egyes, a területi közigazgatási bíróságok (elsőfok) és a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (másodfok) által meghozott ítéletek az internetes oldalon hozzáférhetőek. Az egymással összefüggő ítéleteket link köti össze.

A közzététel szabályai

Az ítélkezési gyakorlat közzétételét Lengyelországban kötelező szabályok határozzák meg. Ezek az alábbi bíróságokra vonatkoznak:

 • Az Alkotmánybíróságra (Trybunał Konstytucyjny), melynek teljes ítélkezési gyakorlata közzétételre kerül
 • A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságra (Naczelny Sąd Administracyjny), melynek teljes ítélkezési gyakorlata közzétételre kerül
 • A Legfelsőbb Bíróságra (Sąd Najwyższy), mely ítélkezési gyakorlatának csak kiválasztott elemei kerülnek közzétételre

A Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy) közzétételi kötelezettségeit a Legfelsőbb Bíróságról szóló (2002. november 23-i) törvény (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym) 7. cikke határozza meg. A Legfelsőbb Bíróság eljárási szabályzatának megfelelően a közzétételért a sajtószóvivő és a bírák asszisztensei felelnek.

Az Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny) ítélkezési gyakorlatának közzétételéről a lengyel alkotmány 190. cikke rendelkezik.

Amint a bírák aláírták az indokolást, az ítéletek teljes szövege közzétételre kerül az internetes oldalon.

A közigazgatási bíróságok szervezetéről szóló törvény (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) 42. cikke a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elnökét (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) terhelő közzétételi kötelezettséget is előír. A részletesebb szabályokat a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elnökének utasítása határozza meg, valamint rendelkezik az ítéleteket és a közigazgatási bíróságok ügyeiről szóló tájékoztatást tartalmazó központi adatbázis felállításáról, valamint az ítéletekhez az internetes oldalon keresztül történő hozzáférés biztosításáról.

Utolsó frissítés: 10/12/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Portugália

Ez az oldal a portugál ítélkezési gyakorlatról nyújt tájékoztatást.

Portugáliában az igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó információkhoz való hozzáférés alapvető állampolgári jognak számít, amelyet a portugál alkotmány – 2007. augusztus 28-i 47/2007. számú törvénnyel módosított, 2004. július 29-i 34/2004. számú törvény által végrehajtott – 20. cikkének (2) bekezdése kifejezetten biztosít.

Az említett törvény 4. cikke értelmében a kormány kötelessége, hogy az állampolgárokkal megismertesse a törvényeket és a jogrendszert. Az Igazságügy Minisztérium felelős a tájékoztatásért, amelyet kiadványok útján vagy más formában végez, a törvényben meghatározott jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének előmozdítása érdekében.

A bírósági határozatok közzététele nemzetközi alapelv, amelyet mind az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 10. cikke, mind az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke előír. Ezt az alapelvet először (a bírósági tárgyalásokra is kiterjedően) a portugál alkotmány 206. cikke, továbbá a különböző bíróságokat érintő, alábbi törvények rögzítették:

 • a polgári eljárásról szóló törvény 167. és 656. cikke;
 • a polgári eljárásról szóló törvény 86. cikkének (1) bekezdése, 87. cikke, valamint 321. cikkének (3) bekezdése;
 • az alkotmánybíróság szervezetéről, működéséről és eljárásáról szóló törvény 3. és 115. cikke;
 • a közigazgatási bírósági eljárásról szóló törvény 30. cikke.

A minisztérium több, jogi dokumentumokat tartalmazó adatbázist is fenntart, amelyek a következő linken érhetők el: A link új ablakot nyit meghttp://www.dgsi.pt/. Az alábbi dokumentumokat a A link új ablakot nyit meghttps://dre.pt/linken elérhető hivatalos lapban is közzéteszik:

 • a törvények alkotmányellenességével vagy jogellenességével, illetve a mulasztások alkotmányellenességével kapcsolatos alkotmánybírósági határozatok és nyilatkozatok;
 • a Legfelsőbb Bíróságnak és a Számvevőszéknek az ítélkezési gyakorlat harmonizálását célzó határozatai és a Legfelső Közigazgatási Bíróság azon határozatai, amelyek a törvény értelmében általános érvényűek;
 • más bíróságok általános érvényű határozatai.

A határozatok felépítése/címek

A A link új ablakot nyit meghttp://www.dgsi.pt/honlap hozzáférést biztosít számos, korábbi határozatokat tartalmazó adatbázishoz és az Igazságügyi Minisztérium szakirodalmi könyvtáraihoz

Az adatbázisokban a legfrissebb dokumentumok érhetők el, továbbá a navigációs sávban különböző feltételek alapján lehet keresni (pl.: időszak, terület, kulcsszavak).

A kezdőlap vagy a találatokat mutató lap a dokumentumokat cím, tartalom és a következő információk alapján rendezi:

 • ügyszám;
 • dátum;
 • előadó bíró;
 • kulcsszó.

Példa a címekre

A link új ablakot nyit megA Legfelsőbb Bíróság határozatai

TÁRGYALÁS IDŐPONTJA

ÜGYSZÁM

ELŐADÓ BÍRÓ

KULCSSZAVAK

2009.3.25.

08S2592

BRAVO SERRA

MUNKASZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Formátum

Az ítélet teljes szövege elérhető html formátumban, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Az érintett bíróságok

AA link új ablakot nyit meghttp://www.dgsi.pt/ címen elérhető adatbázis a következő bíróságok/szervek ítélkezési gyakorlatát tartalmazza:

 • Legfelsőbb Bíróság
 • Fellebbviteli Bíróság (Coimbra, Évora, Lisszabon, Porto és Guimarães)
 • Alkotmánybíróság
 • Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság
 • Központi Közigazgatási Bíróság (Észak és Dél)
 • Hatásköri és illetékességi összeütközéseket vizsgáló bíróság
 • Ügyészségi állásfoglalások
 • Békebíróságok

Egyéb eljárások

Portugáliában számos ügyről elérhetők információk, az alábbi táblázat szerint.

Elérhetők-e információk

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

a fellebbezésekről?

Igen

Igen

arról, hogy egy ügy folyamatban van-e?

Nem

Nem

a fellebbezés eredményéről?

Igen

Igen

a határozat visszavonhatóságáról?

Nem

Nem

egyéb eljárásokról

– más portugál bíróság (Alkotmánybíróság stb.) előtt?

– az Európai Unió Bírósága előtt?

– az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

A közzététel szabályai

Nemzeti szinten az ítélkezési gyakorlat közzétételére nem vonatkoznak kötelező erejű szabályok, azonban a bíróságok általi közzétételre vonatkoznak bizonyos kötelező szabályok.

Portugáliában csak bizonyos határozatokat tesznek közzé, amelyeket fontosság és hasznosság alapján választanak ki.

Hasznos linkek

A link új ablakot nyit megJogi dokumentumok adatbázisai

Utolsó frissítés: 13/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Románia

Ez az oldal áttekintést nyújt a romániai ítélkezési gyakorlatról.

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A romániai ítélkezési gyakorlat a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság és Semmítőszék honlapján érhető el.

A határozatok felépítése / Címek

A Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék honlapján kétféle ítéletet tesznek közzé:

1. A link új ablakot nyit megAz ítéletek ismertetése a címekkel együtt. Az űrlap az alábbi információkat tartalmazza:

 • kulcsszavak;
 • a jogterületek rövid leírása;
 • betűrendes mutató;
 • a határozathozatal során alkalmazott jogszabály (száma és évszáma, a cikkek száma);
 • az ítélet tartalmi kivonata (anonimizált egyéni adatokkal: a felek nevét és személyes adatait nem tüntetik fel, a bírókat nem nevezik meg).

2.         Anonimizált ítélet címek nélkül (szemben az ítélet tartalmi kivonatával). A A link új ablakot nyit megkeresési felületen az alábbi 7 keresési kritérium alapján lehet keresést végezni:

 • szabadon választott kulcsszavak;
 • kifejezés;
 • szakasz;
 • az ítélet száma;
 • a határozathozatal éve;
 • az akta száma;
 • az akta évszáma.

A polgári szekció címei

Íme egy példa a A link új ablakot nyit megpolgári szekcióban szereplő címekre:

 • Védjegyhez fűződő jogok megszűnése. A védjegyhasználat elmulasztására vonatkozó ötéves határidő számítása. A kereset idő előtti megindítása miatt emelt kifogás.
 • Jogterületenkénti betűrendes mutató: Polgári jog. Szellemi alkotások joga. Védjegyjog.
 • Betűrendes mutató: védjegyhez fűződő jogok megszűnése.
 • A megszűnés határideje.
 • Idő előtti megszűnés.
 • 1998. évi 84. törvény: 45. § (1) bekezdés a) pont.

A büntető szekció címei

Íme a A link új ablakot nyit megbüntető szekcióban szereplő egyik cím:

 • A Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék hatásköre és illetékessége. A személy jogállása alapján megállapított hatáskör és illetékesség. Hatáskör és illetékesség a vádlott jogállásának megváltozása esetén.
 • Jogterületenkénti betűrendes mutató: büntetőeljárási jog. Általános rész. Hatáskör és illetékesség. Hatáskör és illetékesség a bűncselekmény és a személy alapján.
 • Betűrendes mutató: büntetőeljárási jog.
 • A Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék hatásköre és illetékessége.
 • Hatáskör és illetékesség a vádlott jogállásának megváltozása esetén.
 • Büntetőeljárási törvénykönyv, 29. § 1. pont, 40. §.

A bíróságok portálján található címek

Íme a A link új ablakot nyit megbíróságok portálján szereplő egyik cím:

 • Cím: Előzetes letartóztatás. A vádlott előzetes letartóztatásának jogszerű megszüntetése.
 • Az ügyirat típusa: ítélet
 • Az ügyirat száma: 55
 • Az ügyirat dátuma: 2004.7.1.
 • Kapcsolódó jogterület: Büntető és polgári eljárás (a fellebbezés módja, hatáskör és illetékesség stb.)
 • Intézmény (konkrét bíróság): Gyulafehérvári Fellebbviteli Bíróság – büntető kollégium

Formátumok

A Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék, valamint a többi bíróság dokumentumai html formátumban érhetők el.

Az érintett bíróságok

Az érintett bíróságok a Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék és a rendes bíróságok.

További eljárások


Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Vannak-e információk a jogorvoslatokkal kapcsolatban?

-

Igen

arról, hogy az ügy még függőben van-e?

-

Igen

a jogorvoslatok eredményéről?

-

Közvetve. Az aktára keresve tárgyalási szakaszként a jogorvoslatot kell megjelölni.

a határozat visszavonhatatlanságáról?

Rendelkezésre áll-e információ a Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék határozatainak visszavonhatatlanságáról?

Igen

a további eljárásokról

egy másik belföldi bíróság (Alkotmánybíróság…) előtt?

az Európai Bíróság előtt?

az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

-

Igen

A rendes bíróságok esetében a A link új ablakot nyit megbíróságok portálján az aktára (ügyiratra) hivatkozva érhető el információ az ügyek állásáról: az eljárási szakaszról (alapeljárás, jogorvoslat, stb.), a felekről, a tárgyalásokról, a benyújtott fellebbezésekről és a hirdetmény útján történő idézésekről (ez új funkció). Az akták a bíróságok portálján található általános keresőmotor segítségével érhetők el (ez új funkció). Az ítéletek közzétett összefoglalásai kiterjedhetnek az ítélet visszavonhatatlanságával kapcsolatos információkra, valamint a másik belföldi bíróság (Alkotmánybíróság) előtti további eljárásra.

Közzétételi szabályok

Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék

Az ügyek és a meghozott határozatok nagy jelentősége és egyedi jellege miatt a román Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék határozatainak csak egy válogatott része kerül közzétételre.

A Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék közzétételeit havonta frissítik, és 2002 óta hozzáférhetők.

Egyéb román bíróságok

A többi román bíróság esetében határozataiknak csak egy válogatott része kerül közzétételre az ügy jelentősége és egyedisége alapján. Az ügyek az adott bíróság szintjén kerülnek kiválasztásra.

Az egyéb román bíróságok közzétételeit havonta frissítik, és 2004-től hozzáférhetők.

Utolsó frissítés: 18/12/2013

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Szlovénia

Ez az oldal Szlovénia ítélkezési gyakorlatáról nyújt tájékoztatást.

Interneten közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok közzététele / Címek

A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, a négy általános hatáskörű felsőbíróság, a Legfelsőbb Munkaügyi és Szociális Bíróság, valamint a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága ítéleteinek teljes szövege ingyenesen elérhető A link új ablakot nyit mega szlovén bíróságok weboldalán. A felek neve nem látható, mivel az ítéletek közzététel előtt szerkesztésen esnek át. Az eredeti szöveg és a kulcsszavak mellett a határozatok jogalapjára vonatkozó részletes információk, valamint az ítéletek összefoglalói is elérhetők. A kulcsszavak az ítélet által érintett jogintézmények és jogterület azonosításában segítik a felhasználót. Az összefoglaló 10–100 szó terjedelemben tartalmazza a bírósági ítélet indokolásának főbb pontjait.

A Legfelsőbb Bíróság legjelentősebb határozatainak válogatása angol nyelven is elérhető a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság legfontosabb határozatai között.

Emellett a polgári ügyekben hozott, nem vagyoni kártérítéshez kapcsolódó ítéletek is elérhetők egy A link új ablakot nyit megkülön kereső használatával, amelynek segítségével a felhasználó a kár típusa, illetve dátum szerint is rákereshet a hasonló ügyekre.

A továbbfejlesztett kereső új próbaverziója a következő címen érhető el: A link új ablakot nyit meghttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

2013. február 8. után a következő címen lesz elérhető: A link új ablakot nyit meghttp://www.sodnapraksa.si/.

A A link új ablakot nyit megSzlovén Köztársaság Alkotmánybíróságának valamennyi közzétett határozata elérhető az alkotmánybíróság weboldalán. Ingyenesen elérhető a többségi és a kisebbségben maradt alkotmánybírók álláspontjának (különvélemények és párhuzamos vélemények) teljes szövege, kulcsszavakkal, a határozat jogalapjára vonatkozó részletes információkkal, valamint egy összefoglalóval együtt. Bizonyos kiválasztott, fontos határozatokat angol nyelvre is lefordítottak. Az Alkotmánybíróság valamennyi fontos többségi határozatának szlovén nyelvű szövegét (a különvélemények nélkül) közzéteszik a Szlovén Köztársaság hivatalos lapjában is.

Példák a címekre

1. példa: A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának határozata

(fordítás A link új ablakot nyit mega szlovén nyelvű szöveg alapján)

Ügyiratszám: VS1011121

Hivatkozási szám: I Up 44/2009. sz. határozat

Tanács: Közigazgatási jog

Ülés napja: 2009. március 12.

Jogterület: VÍZUM, MENEKÜLTÜGY ÉS BEVÁNDORLÁSI JOG – (A közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény – ZUP)

Jogintézmények: menekültügy – tárgyalás – nemzetközi védelem – ismételt kérelem – kiskorú menedékkérő – kiskorú perképessége

Jogalap: a nemzetközi védelemről szóló törvény (ZMZ) 42., 42/2., 42/3., 56., 119. cikke, a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény (ZUP) 46., 237., 237/1–3. cikke, a házasságról és a családi kapcsolatokról szóló törvény (ZZZDR) 107, 108. cikke, a polgári eljárásról szóló törvény (ZPP) 409. cikke, a közigazgatási jogvitákról szóló törvény (ZUS-1) 27., 27/3., 64., 64/1-3., 77. cikke.

Összefoglaló: A 15 év alatti gyermek nem rendelkezik perképességgel, így a közigazgatási hatóság nem sérti meg az eljárási szabályokat azzal, ha megtagadja tőle a vallomástétel lehetőségét a közigazgatási határozat alapjául szolgáló tényekre és körülményekre vonatkozóan.

2. PÉLDA: A Szlovén Köztársaság Alkotmánybíróságának határozata – hivatkozási szám: U-I-425/06

(A link új ablakot nyit megAngol nyelven elérhető)

Megjegyzés: a közzétett dokumentum angol nyelvű változatából helyenként elhagyják a szlovén változat bizonyos adatait, de legalább az ítélet kivonata minden esetben szerepel benne.

Jogi aktus: az azonos neműek élettársi kapcsolatának nyilvántartásba vételéről szóló törvény (a Szlovén Köztársaság hivatalos lapja, 2005. évi 65. szám) (ZRIPS) 22. cikke.

Rendelkező rész: Az azonos neműek élettársi kapcsolatának nyilvántartásba vételéről szóló törvény (a Szlovén Köztársaság hivatalos lapja, 2005. évi 65. szám) (ZRIPS) 22. cikke alkotmányellenes. A Nemzetgyűlés e határozatnak a Szlovén Köztársaság hivatalos lapjában történő közzétételétől számított hat hónapon belül köteles a megállapított alkotmánysértés orvoslására. A megállapított alkotmánysértés orvoslásáig a regisztrált élettársi kapcsolatban élő azonos neműek öröklésére a házastársak öröklésére az öröklési törvényben (a Szlovén Szocialista Köztársaság hivatalos lapja, 1976. évi 15. szám és 1978. évi 23. szám és a Szlovén Köztársaság hivatalos lapjának 2001. évi 67. száma) megállapított szabályok vonatkoznak.

Kivonat: Az egyik élettárs halálát követő öröklésre vonatkozó jogokat illetően a regisztrált élettársi kapcsolatban élő azonos neműek jogállása (az azonos neműek élettársi kapcsolatának nyilvántartásba vételéről szóló törvény 22. cikke) lényeges ténybeli és jogi vonatkozásait tekintve a házastársak helyzetéhez hasonló. A házastársak és a regisztrált élettársi kapcsolatban élő azonos neműek öröklésének eltérő szabályozása ezért nem tárgyilagos, és nem személyhez kötött körülményeken alapul, hanem a szexuális irányultságon. A szexuális irányultság az Alkotmány 14. cikkének (1) bekezdésében meghatározott személyes körülmények egyike. Mivel a megkülönböztetésnek nincs alkotmányos indoka, a megtámadott rendelkezés az Alkotmány 14. cikkének (1) bekezdésébe ütközik.

Tárgymutató: 1.5.51.1.15.1 – alkotmánybíráskodás – határozatok – az Alkotmánybíróság határozatainak típusai – absztrakt normakontroll – a rendelkezés alkotmányellenességének megállapítása. 1.5.51.1.16 – alkotmánybíráskodás – határozatok – az Alkotmánybíróság határozatainak típusai – absztrakt normakontroll – a jogalkotó felhívása az alkotmányellenesség megszüntetésére. 5.2.2.1 – alapvető jogok – egyenlőség (14.2) – megkülönböztetési szempontok (14.1) – nemi hovatartozás.

Jogalap: a Szlovén Köztársaság alkotmányának (URS) 14.1 és 14.2 cikke, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (EKČP) 14. cikke; az Alkotmánybíróságról szóló törvény [ZUstS] 40.2 és 48. cikke.

Formátumok

A A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság, valamint a többi általános hatáskörű és szakosított bíróság ítélkezési gyakorlata HTML formátumban érhető el. A A link új ablakot nyit megSzlovén Köztársaság Alkotmánybíróságának ítélkezési gyakorlata HTML formátumban minden esetben, esetenként pedig PDF formátumban is elérhető.

További eljárások

Az A link új ablakot nyit megítéletek vonatkozásában nem áll rendelkezésre információ arról, hogy az ügy még folyamatban van-e, a határozat jogerős-e, illetve további eljárást fognak-e lefolytatni az ügyben.

Az Alkotmánybíróság weboldala azonban tartalmazza a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos alapvető információkat – így a hivatkozási számot és a benyújtás dátumát. Hetente közzéteszik a heti tárgyalási jegyzéket is, amely feltünteti a csütörtöki rendes plenáris ülésnapon tárgyalásra kerülő ügyeket.

Közzétételi szabályok

A bíróságok választják ki, mely ügyeket teszik közzé. A fő szempont az, hogy az ügy mennyiben bír jelentőséggel az alsóbb szintű bíróságok ítélkezési gyakorlatának alakításában. A média érdeklődésére számot tartó ítéleteket és határozatokat rendszerint sajtóközlemény kíséretében hozzák nyilvánosságra.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megaz Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata, A link új ablakot nyit megítélkezési gyakorlat

Utolsó frissítés: 05/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Szlovákia

Ez az oldal a szlovákiai ítélkezési gyakorlatról ad tájékoztatást.

Interneten elérhető ítélkezési gyakorlat

Rendes bíróságok ítélkezési gyakorlata

A link új ablakot nyit megA szlovák igazságszolgáltatási rendszer összes bíróságának ítélkezési gyakorlata szlovák nyelven elérhető a JASPI online jogi adatbázisban.

A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata

A link új ablakot nyit megA Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata szlovák nyelven elérhető a Legfelsőbb Bíróság weboldalán.

Formátumok

A rendes bíróságok ítélkezési gyakorlata html formátumban, míg a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata pdf formátumban áll rendelkezésre.

További eljárások

Az alábbiakról áll rendelkezésre információ:

 • a fellebbezési eljárások eredménye
 • a határozat visszavonhatatlansága

Közzétételre vonatkozó szabályok

A bírósági ítéletek Szlovákiában nem rendelkeznek általános jogi kötelező erővel. Nem képeznek jogforrást. A bíróságok ítéleteikben azonban tiszteletben tartják a szlovák Legfelsőbb Bíróság határozatait, amelyek de facto jogforrások.

Utolsó frissítés: 10/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Finnország

Ez az oldal a finnországi ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést.

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

A legfelsőbb bíróságok és a legtöbb egyéb bíróság esetében a kulcsszavak és a címek az időpontokkal és az ügyszámmal együtt szerepelnek.

Címminták

Finn Legfelsőbb Bíróság

kulcsszó

Munkaszerződés – Vállalkozás átruházása – Uniós jog – Az irányelv értelmezésének hatása

Ügyszám: S2006/340

Benyújtás időpontja: 2009.1.29.

Ítélet kelte: 2009.4.23.

Akta: 835

Rövid összefoglalás

Az ügy egy vállalkozás átruházása során munkaviszonyát felmondó munkavállaló azon jogára vonatkozik, hogy kártérítést kapjon az átvevőtől a munkaszerződésekről szóló törvény 7. fejezetének 6. szakasza alapján, figyelemmel a 2001/23/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdésére.

Jogszabály

A munkaszerződésekről szóló 55/2001. számú törvény 7. fejezetének 6. szakasza

A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001/23/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése


A fenti táblázat ismerteti a legfelsőbb bírósági ítéletekre vonatkozóan rendelkezésre álló információkat. A „kulcsszavak” című szakasz tartalmazza az ítélet kulcsszavait és az ítélet keltét; a rövid összefoglalás az ítélet tartalmának érdemét ismerteti, a jogszabályra történő hivatkozás pedig a vonatkozó nemzeti jogszabályokra és uniós jogszabályokra vonatkozó információkat tartalmazza.

Formátumok

Finnországban az ítélkezési gyakorlat HTML formátumban érhető el.

További eljárások

A további eljárásokra vonatkozóan az alábbi bíróságokon áll rendelkezésre információ:

 • A fellebbezésekkel kapcsolatos általános információk a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól szerezhetők
 • A folyamatban lévő ügyekre vonatkozó információk a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól egyaránt szerezhetők
 • A fellebbezések eredményei a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól szerezhetők
 • Egy határozat visszavonhatatlanságával kapcsolatos információk a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól szerezhetők
 • Egy másik bíróság (pl. az Alkotmánybíróság) előtti üggyel kapcsolatos információk a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól nem szerezhetők
 • Az Európai Bíróság előtt zajló további eljárásokkal kapcsolatos információk a Legfelsőbb Bíróságtól szerezhetők, más bíróságoktól azonban nem.

Közzétételi szabályok

Az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan nemzeti szinten és a bíróságok szintjén is kötelező szabályok vannak.

Ítélkezési gyakorlatukat teljes egészében csak a legfelsőbb bíróságok és a szakosodott bíróságok teszik közzé. Más bíróságokon mindössze az ítélkezési gyakorlat válogatott részeit teszik közzé, az ügy fontosságától, az új jogszabály vagy a jogszabály-módosítások végrehajtásától, valamint a végrehajtás összehangolásának szükségességétől függően.

Utolsó frissítés: 05/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Svédország

Ez az oldal a svéd ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést, valamint ismerteti a kapcsolódó adatbázisokat.

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Címmel közzétett ítélkezési gyakorlat

Igen

Igen


A címek egy (illetve néhány) mondatban ismertetik az ügy lényegét.

Példa az előbb említett cím(ek)re

„A tulajdonból származó jövedelem vevőit érintő kérdés; a dolog hibái a hiba észlelését vagy az azon időpontot követő ésszerű időn belül, amikor a hibát észlelni kellett volna.”

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlat HTML formátumban áll rendelkezésre.

További eljárások

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Nyújt-e arról tájékoztatást, hogy

milyen jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésre?

Nem

Nem

az ügy még folyamatban van-e?

Nem

Nem

a jogorvoslat milyen eredménnyel járt?

Nem

Nem

a határozat visszavonható-e?

Nem

Nem

sor kerül-e további eljárásokra

    más hazai bíróságok (pl. Alkotmánybíróság)

    az Európai Bíróság

    az Emberi Jogok Európai Bírósága

előtt?

Nem

Nem


A rendszer csak a jogerőre emelkedett határozatokat tartalmazza.

Közzétételi szabályok

nemzeti szinten?

bírósági szinten?

Vonatkoznak-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére

Igen

Igen


Kormányrendelet szabályozza egyebek között a személyes adatoknak az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos adatbázisban való közzétételét.

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlat közzé van-e téve vagy csak válogatás?

csak válogatás

csak válogatás


Ugyanez a rendelet arról is rendelkezik, hogy a bíróságok döntik el, mely határozatokat kell irányadó határozatnak tekinteni és közzétenni az adatbázisban.

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

A bírósági határozatok nevek nélkül kerülnek-e ki az internetre?

Igen

Igen

Ha igen,

valamennyi határozat?

Igen

Igen


Utolsó frissítés: 09/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Anglia és Wales

Ez a rész az Egyesült Királyság ítélkezési gyakorlatát ismerteti, az Anglia és Wales joghatósága alá tartozó területekre összpontosítva. Az ismertetés elsősorban a nyilvánosan elérhető adatbázisokban szereplő ítélkezési gyakorlatról ad tájékoztatást.

Anglia és Wales nyilvánosan elérhető ítélkezési gyakorlata

Az Egyesült Királyság Anglia és Wales joghatósága alá tartozó területén működő bíróságok ítélkezési gyakorlatának jelentős része nyilvánosan is elérhető.

A Polgári Fellebbviteli Bíróság (Civil Court of Appeal), a Közigazgatási Bíróság (Administrative Court) és az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága (Supreme Court) ítélkezési gyakorlatát teljes egészében közzétették. A Büntető Fellebbviteli Bíróság (Criminal Court of Appeal) és a Felsőbíróság (High Court) egyes további ítéleteit akkor teszik közzé, ha az adott ügyek különös jogi jelentőséggel bírnak, vagy pedig a közérdeket érintik.

A családjogi és egyes büntetőügyekben hozott határozatokat anonimizálhatják.

Az ítélkezési gyakorlatot 1997 óta teszik közzé, bár egyes korábbi ítéletek is hozzáférhetők. Az ítéletet általában annak meghozatalát legalább 24 órával és legfeljebb 2 héttel követően teszik közzé.

A Fellebbviteli Bíróság Polgári, illetve Büntető Kollégiumának (Civil and Criminal Divisions of the Court of Appeal), továbbá a Közigazgatási Bíróságnak az érintett bíró által kiválasztott ítéleteit a A link új ablakot nyit megBAILII (Brit és Ír Jogi Tájékoztatási Intézet, British and Irish Legal Information Institute) adatbázisában díjmentesen közzéteszik. Ha egy felsőbírósági ítélet nem érhető el a BAILII adatbázisában, annak egy példányát közvetlenül a bíróságtól lehet kikérni.

Jogi adatbázisok

Az 1996. november 14. és 2009. július 30. között hozott ítéleteket a A link új ablakot nyit megLordok Háza Fellebbviteli Bizottságától (Appellate Committee) lehet kikérni. Ezek az ítéletek díjmentesen hozzáférhetők.

A A link új ablakot nyit megBAILII (Brit és Ír Jogi Tájékoztatási Intézet, British and Irish Legal Information Institute) adatbázisa a Fellebbviteli Bíróság Polgári, illetve Büntető Kollégiumának, továbbá a Közigazgatási Bíróságnak az ítéleteit tartalmazza. Ezek az ítéletek díjmentesen hozzáférhetők. A BAILII adatbázisában a Lordok Háza által 1838 óta hozott ítéletek is szerepelnek.

A A link új ablakot nyit megBAILII honlapja a következő döntvénytárakat tartalmazza:

 • Anglia és Wales Fellebbviteli Bíróságának (Court of Appeal) (Polgári Kollégium, Civil Division) határozatai
 • Anglia és Wales Fellebbviteli Bíróságának (Court of Appeal) (Büntető Kollégium, Criminal Division) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (High Court) (Közigazgatási Bíróság) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Tengerészeti Kollégium, Admiralty Division) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Kancelláriai Kollégium, Chancery Division) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Kereskedelmi Bíróság, Commercial Court) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (a Legfelsőbb Bíróság Költségekkel Foglalkozó Hivatala, Supreme Court Cost Office) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Államkincstárral Foglalkozó Bíróság, Exchequer Court) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Családjogi Kollégium, Family Division) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Királyi Fellebbviteli Kollégium, King's Bench Division) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Üzleti Bíróság, Mercantile Court) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Szabadalmi Bíróság, Patents Court) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Királynői Fellebbviteli Kollégium, Queen's Bench Division) határozatai
 • Anglia és Wales Felsőbíróságának (Műszaki és Építésügyi Bíróság, Technology and Construction Court) határozatai
 • Anglia és Wales Szabadalmi Megyei Bíróságának (Patents County Court) határozatai

A A link új ablakot nyit megBAILII honlapja az Egyesült Királyság alábbi közigazgatási döntőbíróságai (tribunals) által hozott határozatok adatait is tartalmazza:

 • Másodfokú Közigazgatási Döntőbíróság (Upper Tribunal) (Közigazgatási Fellebbviteli Tanács, Administrative Appeals Chamber)
 • Másodfokú Közigazgatási Döntőbíróság (Pénzügyi és Adójogi Tanács, Finance and Tax)
 • Másodfokú Közigazgatási Döntőbíróság (Ingatlanügyi Tanács, Lands Chamber)
 • Elsőfokú Közigazgatási Döntőbíróság (Egészségügyi, Oktatási és Szociális Ellátásokkal Foglalkozó Tanács, Health, Education and Social Care Chamber)
 • Elsőfokú Közigazgatási Döntőbíróság (Adójogi Tanács, Tax)
 • Az Egyesült Királyság Versenyjogi Panaszokkal Foglalkozó Közigazgatási Döntőbírósága (Competition Appeals Tribunal)
 • Nominet – az Egyesült Királyság Vitarendezési Szolgálata (Dispute Resolution Service)
 • Bevándorlási Ügyekkel Foglalkozó Különleges Panaszbizottság (Special Immigrations Appeals Commission)
 • Az Egyesült Királyság Munkaügyi Panaszokkal Foglalkozó Közigazgatási Döntőbírósága (Employment Appeal Tribunal)
 • Az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatásokkal és Pénzpiacokkal Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (Financial Services and Markets Tribunals) határozatai
 • Az Egyesült Királyság Menekült- és Bevándorlási Ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbírósága (Asylum and Immigration Tribunal)
 • Az Egyesült Királyság Tájékoztatási Ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbírósága (Information Tribunal), a Nemzetbiztonsági Panaszbizottsággal (National Security Appeals Panel) együtt
 • Az Egyesült Királyság Jövedelemadó-ügyekkel Foglalkozó Különleges Biztosságának (Special Commissioners of Income Tax) határozatai
 • Az Egyesült Királyság Szociális Biztonsági és Gyermekvédelmi Ügyekkel Foglalkozó Biztosságának (Social Security and Child Support Commissioners) határozatai
 • Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (VAT & Duties Tribunals) határozatai
 1. Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (Vámügyi Tanács, Customs) határozatai
 2. Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (Jövedéki Tanács, Excise) határozatai
 3. Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (Biztosítási Díjak Megadóztatásával Foglalkozó Tanács, Insurance Premium Tax) határozatai
 4. Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (Hulladéklerakók Megadóztatásával Foglalkozó Tanács, Landfill Tax) határozatai

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBAILII, A link új ablakot nyit megLordok Háza, A link új ablakot nyit megLordok Háza, a A link új ablakot nyit megBAILII honlapja

Utolsó frissítés: 29/11/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Észak-Írország

Ez az oldal az Egyesült Királyság ítélkezési gyakorlatáról nyújt tájékoztatást, az észak-írországi joghatóságra összpontosítva. Az ismertetés elsősorban a nyilvánosan elérhető adatbázisokban hozzáférhető ítélkezési gyakorlatról ad tájékoztatást.

Az észak-írországi ítélkezési gyakorlat

Az Egyesült Királyság észak-ír bíróságai ítélkezési gyakorlatának jelentős része hozzáférhető a nyilvánosság számára.

A Királyi Bíróság (Crown Court), a Felsőbíróság (Hight Court), a Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal) és az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága (Supreme Court of the United Kingdom) esetjogát publikálják.

A családjogi és egyes büntetőügyek határozatai anonimek lehetnek.

Észak-Írországban 1999 óta hozzák nyilvánosságra az ítélkezési gyakorlatot, általában az ítélet meghozatala után 24 órától 2 hétig terjedő időszakban.

Jogi adatbázisok

Az A link új ablakot nyit megÉszak-ír Bírósági és Döntőbírósági Szolgálat (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) a Királyi Bíróság, a Felsőbíróság, a Fellebbviteli Bíróság és az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága ítéleteit 1999 óta teszi közzé honlapján. Ezen ítéletekhez a hozzáférés ingyenes.

A A link új ablakot nyit megLordok Háza Fellebbviteli Bizottságának (Appellate Committee of the House of Lords) az 1996. november 14. és 2009. július 30. közötti ítéletei hozzáférhetőek. 2009. októberében a Legfelsőbb Bíróság váltotta fel a Lordok Háza Fellebbviteli Bizottságát, és ítéletei a Legfelsőbb Bíróság honlapján hozzáférhetőek. Ezen ítéletekhez a hozzáférés ingyenes.

Számos nemzeti jogi tárolóhely és jogi adatbázis elérhető.

A „A link új ablakot nyit megBailii” (Brit és Ír Jogi Információs Intézet – British and Irish Legal Information Institute) adatbázis Királyi Bíróság, a Felsőbíróság Kancelláriai Kollégiuma (High Court Chancery Division), a Felsőbíróság Családjogi Kollégiuma (High Court Family Division), a Felsőbíróság Királynői Kollégiuma (High Court Queen’s Bench), a Felsőbíróság bíráinak és a Fellebbviteli Bíróságnak az 1998 novembere óta hozott határozatait, a A link új ablakot nyit megLordok Házának 1838 óta hozott határozatait, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2009 októbere óta hozott határozatait tartalmazza. Ezen ítéletekhez a hozzáférés ingyenes.

A A link új ablakot nyit megBailii honlap a különböző Egyesült Királyságbeli döntőbíróságok határozatainak részleteit is tartalmazza:

 • Felső törvényszék közigazgatási fellebbviteli tanácsa (Upper Tribunal, Administrative Appeals Chamber)
 • Felső törvényszék pénzügyi és adóügyi tanácsa (Upper Tribunal, Finance and Tax)
 • Felső törvényszék földbirtokügyi tanácsa (Upper Tribunal, Lands Chamber)
 • Elsőfokú döntőbíróság egészségügyi, oktatásügyi és szociális ellátási tanácsa (First-tier Tribunal, Health Education and Social Care Chamber)
 • Elsőfokú döntőbíróság adóügyi tanácsa (First-tier Tribunal, Tax)
 • az Egyesült Királyság Versenyjogi Fellebbviteli Bírósága (United Kingdom Competition Appeals Tribunal)
 • a „Nominet UK” – a központi .uk domain regisztrációs civil szervezet – Vitarendezési Szolgálata
 • Bevándorlásügyi Különleges Fellebbviteli Bizottság (Special Immigrations Appeals Commission)
 • az Egyesült Királyság Munkaügyi Fellebbviteli Bírósága (United Kingdom Employment Appeal Tribunal)
 • az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatásokkal és Pénzpiacokkal Foglalkozó Döntőbíróságainak (United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals) határozatai
 • az Egyesült Királyság Menekült- és Bevándorlásügyi Döntőbírósága (United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal)
 • az Egyesült Királyság Információs Döntőbírósága (United Kingdom Information Tribunal), ideértve a Nemzetbiztonsági Fellebbviteli Bizottságot (National Security Appeals Panel)
 • az Egyesült Királyság jövedelemadó ügyekkel foglalkozó különleges biztosainak (United Kingdom Special Commissioners of Income Tax) határozatai
 • az Egyesült Királyság társadalombiztosítási és gyerektartási ügyekkel foglalkozó biztosainak (United Kingdom Social Security and Child Support Commissioners) határozatai
 • az Egyesült Királyság Hozzáadottérték-adó- és Vámügyi Döntőbíróságainak (United Kingdom VAT and Duties Tribunals) határozatai
 1. az Egyesült Királyság Hozzáadottérték-adó- és Vámügyi Döntőbíróságainak vámügyi határozatai
 2. az Egyesült Királyság Hozzáadottérték-adó- és Vámügyi Döntőbíróságainak jövedékiadó ügyekben hozott határozatai
 3. az Egyesült Királyság Hozzáadottérték-adó- és Vámügyi Döntőbíróságainak biztosítási díjakat terhelő adókkal kapcsolatos határozatai
 4. az Egyesült Királyság Hozzáadottérték-adó- és Vámügyi Döntőbíróságainak hulladéklerakókra kivetett adókkal kapcsolatos határozatai

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBailii

A link új ablakot nyit megLordok Háza

A link új ablakot nyit megBailii weboldal

A link új ablakot nyit megLordok Háza

A link új ablakot nyit megA Legfelsőbb Bíróság honlapja

A link új ablakot nyit megÉszak-ír Bírósági és Döntőbírósági Szolgálat

Utolsó frissítés: 16/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Tagállami ítélkezési gyakorlat - Skócia

Ez a rész az Egyesült Királyság ítélkezési gyakorlatát ismerteti, a Skócia joghatósága alá tartozó területre összpontosítva. Az ismertetés elsősorban a nyilvánosan elérhető adatbázisokban hozzáférhető ítélkezési gyakorlatról ad tájékoztatást.

Skócia nyilvánosan elérhető ítélkezési gyakorlata

Az Egyesült Királyság Skócia joghatósága alá tartozó területén működő bíróságok ítélkezési gyakorlatának jelentős része nyilvánosan is elérhető.

Polgári bíróságok

A Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session) és a Lordok Háza Fellebbviteli Bizottságának (Appellate Committee of the House of Lords), amely helyett 2009. október 1-jétől az Egyesült Királyság új Legfelsőbb Bírósága (Supreme Court) jár el, ítélkezési gyakorlatát közzéteszik. A rendőrbíróságok (Sheriff Courts) különös érdeklődésre számot tartó ítéletei szintén nyilvánosak.

Büntető bíróságok

A rendőrbíróságok és a Skóciában legfelsőbb büntető bíróságként eljáró Legfelsőbb Büntető Bíróság (High Court of Justiciary) ítélkezési gyakorlata nyilvános.

A családjogi és egyes büntetőügyekben hozott határozatokat anonimizálhatják.

Az ítélkezési gyakorlatot 1998 óta teszik közzé. Az ítéletet általában a meghozatalát legalább 24 órával és legfeljebb 2 héttel követően teszik közzé.

Jogi adatbázisok

A A link új ablakot nyit megSkót Bírósági Szolgálat honlapján 1998 szeptembere óta hozza nyilvánosságra a rendőrbíróságok, a Legfelsőbb Polgári Bíróság, valamint a Legfelsőbb Büntető Bíróság ítéleteit. A honlapon két különböző keresési lehetőség áll rendelkezésre: az egyik a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Polgári Bíróság és a Legfelsőbb Büntető Bíróság, a másik a A link új ablakot nyit megrendőrbíróságok ítélkezési gyakorlatára vonatkozóan. Ezekhez az ítéletekhez díjmentesen lehet hozzáférni.

Szintén hozzáférhetőek a Lordok Háza Fellebbviteli Bizottsága által 1996. november 14. és 2009. július 30. között hozott ítéletekl. Ezekhez az ítéletekhez is díjmentesen lehet hozzáférni.

Ezen felül számos nemzeti jogi döntvénytár és adatbázis elérhető.

A „A link új ablakot nyit megBAILII” (Brit és Ír Jogi Tájékoztatási Intézet, British and Irish Legal Information Institute) adatbázisa a Legfelsőbb Polgári Bíróság 1879 óta elfogadott határozatainak, a Legfelsőbb Büntető Bíróság 1914 óta elfogadott határozatainak, a rendőrbíróságok 1998 óta elfogadott határozatainak, valamint a A link új ablakot nyit megLordok Háza1838 óta elfogadott határozatainak gyűjteményét tartalmazza. Ezekhez az ítéletekhez szintén ingyenesen lehet hozzáférni.

A A link új ablakot nyit megBAILII weboldala az Egyesült Királyság alábbi közigazgatási döntőbíróságai (Tribunals) által hozott határozatok adatait is tartalmazza:

 • Másodfokú Közigazgatási Döntőbíróság (Upper Tribunal) (Közigazgatási Fellebbviteli Tanács – Administrative Appeals Chamber)
 • Másodfokú Közigazgatási Döntőbíróság (Pénzügyi és Adójogi Tanács – Finance and Tax)
 • Másodfokú Közigazgatási Döntőbíróság (Ingatlanügyi Tanács – Lands Chamber)
 • Elsőfokú Közigazgatási Döntőbíróság (First-tier Tribunal) (Egészségügyi, Oktatási és Szociális Ellátásokkal Foglalkozó Tanács – Health, Education and Social Care Chamber)
 • Elsőfokú Közigazgatási Döntőbíróság (Adójogi Tanács – Tax)
 • Az Egyesült Királyság Versenyjogi Fellebbviteli Döntőbírósága (United Kingdom Competition Appeals Tribunal)
 • Nominet ─ az Egyesült Királyság Vitarendezési Szolgálata (United Kingdom Dispute Resolution Service)
 • Bevándorlási Ügyekkel Foglalkozó Különleges Panaszbizottság (Special Immigrations Appeals Commission)
 • Az Egyesült Királyság Munkaügyi Panaszokkal Foglalkozó Közigazgatási Döntőbírósága (United Kingdom Employment Appeal Tribunal)
 • Az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatásokkal és Pénzpiacokkal Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságának (United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals) határozatai
 • Az Egyesült Királyság Menekült- és Bevándorlásügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbírósága (United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal)
 • Az Egyesült Királyság Tájékoztatási Ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbírósága (United Kingdom Information Tribunal) a Nemzetbiztonsági Panaszbizottsággal (National Security Appeals Panel) együtt
 • Az Egyesült Királyság Jövedelemadó-ügyekkel Foglakozó Különleges Biztosságának (United Kingdom Special Commissioners of Income Tax) határozatai
 • Az Egyesült Királyság Szociális Biztonsági és Gyermekvédelmi Ügyekkel Foglalkozó Biztosságának (United Kingdom Social Security and Child Support Commissioners) határozatai
 • Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (United Kingdom VAT and Duties Tribunals) határozatai
 1. Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (Vámügyi Tanács – Customs) határozatai
 2. Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (Jövedéki Tanács – Excise) határozatai
 3. Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (Biztosítási Díjak Megadóztatásával Foglalkozó Tanács – Insurance Premium Tax) határozatai
 4. Az Egyesült Királyság Hozzáadottértékadó- és Jövedékiadó-ügyekkel Foglalkozó Közigazgatási Döntőbíróságainak (Hulladéklerakók Megadóztatásával Foglalkozó Tanács – Landfill Tax) határozatai.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBAILII, A link új ablakot nyit megLordok Háza, A link új ablakot nyit megBAILII honlap, A link új ablakot nyit megLordok Háza, A link új ablakot nyit megSkót Bírósági Szolgálat, A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Polgári Bíróság és a Legfelsőbb Büntető Bíróság, A link új ablakot nyit megrendőrbíróságok

Utolsó frissítés: 06/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.