Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Lettország

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime, which is dealt with by a trial in court. For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process:

 • Investigation
 • Prosecution
 • Hearing of the case in the Court of First Instance
 • Review of the case in the Court of Appeal
 • Review of the case in the Supreme Court
 • Review of current court rulings

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.

This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.  Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation
 • Prosecution
 • Certain procedural steps

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Law on criminal proceedings

Criminal law

State Police authorities

Public Prosecutor’s Office

Bar Association of Latvia

Latvian Courts

Last update: 15/06/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

1 - Jogi tanácsadás igénybevétele

A független jogi tanácsadás igénybevétele rendkívül fontos, amennyiben valamilyen formában érintett a büntetőeljárásban. A tájékoztatókból megtudhatja, hogy mikor és milyen körülmények között jogosult arra, hogy ügyvéd képviselje. Emellett azt is tartalmazzák, hogy mit tesz az ügyvéd az Ön érdekében. Ez az általános tájékoztató azt mutatja be, hogy miként találhat ügyvédet, illetve, hogy miként alakul az ügyvédi költségek viselése, amennyiben nem engedheti meg magának, hogy fizessen a jogi tanácsadásért.

Hogyan találhat ügyvédet?

Amennyiben ügyvédre van szüksége, lépjen kapcsolatba A link új ablakot nyit mega Lett Ügyvédi Kamarával. Ők vezetik a Lettországban jogi tevékenységet folytató A link új ablakot nyit megügyvédek listáját.

Akár őrizetben van, akár nem, tájékoztathatja az ügyben eljáró hatóságot (nyomozó hatóság / ügyészség / bíróság), hogy jogi tanácsot szeretne kérni. Ilyenkor tájékoztatást kap az elérhető ügyvédekről, vagy értesítenek egy elérhető ügyvédet arról, hogy Önnek jogi tanácsadásra van szüksége, aki biztosítja az Ön számára azt.

Az Ön, illetve hozzátartozói számára a legjobb lehetőség az, ha megállapodást köt egy ügyvéddel, aki mindaddig ellátja ügyét, ameddig ez szükséges.

Az ügyvédi díj megfizetése

Az ügyvédeknek díjat kell fizetni, az ügyfél és az ügyvéd írásban állapodik meg a díjazásról. Ügyvéddel való megállapodás hiányában az állam biztosítja a szükséges jogi tanácsadást, amelynek költségét az állami költségvetés fedezi.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBüntetőeljárási törvény

A link új ablakot nyit megAz ügyvédi kamaráról szóló törvény

A link új ablakot nyit megAz állam által biztosított jogi segítségnyújtásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megAz állam által biztosított jogi segítségnyújtásról szóló rendelet

A link új ablakot nyit megLett Ügyvédi Kamara

A link új ablakot nyit megJogi segítségnyújtási hatóság

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

2 - Jogaim a bűncselekmény nyomozása során és az ügy bíróság elé utalását megelőzően

Melyek a bűnügyi nyomozás szakaszai?

A büntetőeljárás tárgyalást megelőző részének célja annak megállapítása, hogy:

 • elkövettek-e bűncselekményt;
 • kit kell bűncselekmény elkövetésével megvádolni;
 • van-e lehetőség az ügy megszüntetésére, lezárására, illetve bíróság elé terjesztésére.

A büntetőeljárás tárgyalást megelőző részének két szakasza van – a nyomozás és a vádemelés.

A nyomozást különböző rendészeti hatóságok végzik, így az A link új ablakot nyit megállami rendőrség, az A link új ablakot nyit megállambiztonsági szolgálat, A link új ablakot nyit megaz adórendőrség, a A link új ablakot nyit megkatonai rendőrség, a A link új ablakot nyit megbüntetés-végrehajtás, a A link új ablakot nyit megkorrupció megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel foglalkozó hivatal, a A link új ablakot nyit meghatárőrség, a vámhatóságok, a tengeren hajózó hajók kapitányai, valamint a nemzeti fegyveres erők külföldön bevetett katonai egységeinek parancsnokai. A nyomozást az a hatóság végzi, amelynek illetékességi területén a bűncselekményt elkövették. Az A link új ablakot nyit megügyészség szintén végezhet nyomozást.

A A link új ablakot nyit megvádhatóságok feladata a vádemelés.

Jogaim a nyomozás során

Kattintson az alábbi linkekre, hogy jobban megismerje a büntetőeljárás tárgyalást megelőző nyomozati szakában Önt megillető jogokat:

Nyomozás (1)

A nyomozás célja

A nyomozás célja annak megállapítása, hogy elkövettek-e bűncselekményt; kit kell bűncselekmény elkövetésével megvádolni; illetve, hogy van-e lehetőség az eljárás megszüntetésére.

Egy nyomozó (rendszerint rendőr) fog Önnel foglalkozni. A nyomozati szakban Önt 48 óráig őrizetbe vehetik, és kényszerintézkedésként letartóztathatják.

A nyomozásra és a vádemelésre rendelkezésre álló idő azon bűncselekmény súlyától függ, amelynek elkövetésével gyanúsítják (6-22 hónap, és lehetőség van további 6 hónapig terjedő meghosszabbításra). Amennyiben ezeket a határidőket nem tartják be, valamennyi kényszerintézkedést, illetve a tulajdonjogára vonatkozó korlátozásokat meg kell szüntetni.

Mennyiben tájékoztatnak a történésekről?

A nyomozást végző rendőr nyújt Önnek tájékoztatást a történésekről.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Tolmácsot biztosítanak az Ön számára; erről a rendőr/ügyész gondoskodik. A tolmács mindent lefordít, ami szükséges lehet – iratokat, a nyomozó és az ügyvéd által mondottakat, valamint az Ön vallomását.

Milyen szakaszban konzultálhatok ügyvéddel?

Amennyiben nem beszéli a helyi nyelvet, nem köteles ügyvédet igénybe venni, de tanácsos, mivel lehetséges, hogy nem ismeri a helyi helyzetet és jogot. Választhat ügyvédet, vagy kérheti a nyomozótól, hogy jelöljön ki egyet.

Amennyiben fogva tartják, 48 órán belül felkérnek egy ügyvédet, hogy képviselje Önt. Az eljárásban résztvevő külföldi ügyvéd esetében tanácsos együttműködni egy helyi ügyvéddel.

Amennyiben tolmács jelenléte szükséges ahhoz, hogy a helyzetet elmagyarázza Önnek, illetve a kihallgatáshoz, a lehető leghamarabb biztosítanak tolmácsot az Ön számára.

Fel fognak szólítani, hogy szolgáltassak információt? Köteles vagyok információt szolgáltatni?

Joga van információt szolgáltatni, azonban nem köteles erre. Joga van hallgatni, és ez nem használható fel Ön ellen, illetve nem értelmezhető úgy, hogy nem működik együtt a hatóságokkal.

Mi történik akkor, ha valami olyat mondok, ami az ügyemet hátrányosan érinti?

Vallomását együttesen értékelik az ügy egyéb bizonyítékaival. Nem köteles saját maga ellen vallani. Joga van bármilyen nyilatkozat megtételéhez, amelyet szükségesnek ítél. Joga van megtagadni a vallomástételt.

Kapcsolatba léphetek családtaggal vagy baráttal?

Amennyiben fogva tartják, joga van azt kérni a nyomozótól, hogy tájékoztassák közvetlen családtagjait, más hozzátartozóit, munkahelyét vagy oktatási intézményét, stb.

Amennyiben szükségem van rá, fordulhatok orvoshoz?

Igen – a nyomozást az emberi jogok tiszteletben tartása mellett folytatják le.

Kapcsolatba léphetek a nagykövetségemmel, amennyiben másik országból származom?

Joga van azt kérni, hogy tájékoztassák a nagykövetséget/konzulátust.

Másik országból származom. Jelen kell lennem a nyomozás során?

A nyomozás során jelen kell lennie. A nyomozó dönt arról, hogy a nyomozásban való részvétel lehetséges-e videókapcsolat vagy telefonkonferencia útján.

Visszaküldhetnek saját országomba?

Nincs ilyen jogszabályi előírás, azonban a Lett Köztársaságból való kiutasítás a lehetséges szankciók egyike. Erre kizárólag a bíróság határozata alapján kerülhet sor.

Letartóztatnak vagy szabadon bocsátanak?

A vizsgálóbíró hoz határozatot letartóztatásáról az őrizetbe vételt követő 48 órán belül. Letartóztatására akkor kerülhet sor, ha az Ön által elkövetett bűncselekmény szabadságvesztéssel büntetendő, és egyéb kényszerintézkedéssel nem biztosítható, hogy Ön:

 • ne szökjön meg a nyomozás/bírósági eljárás/az ítélet végrehajtása elől;
 • ne akadályozza a nyomozás lefolytatását;
 • ne kövessen el más bűncselekményt.

A vizsgálóbíró a letartóztatásáról szóló határozat meghozatala előtt meghallgatja Önt. Joga van dokumentumokat benyújtani annak bizonyítása érdekében, hogy letartóztatása nem indokolt. Ügyvéd és tolmács jelenlétét biztosítják az Ön számára.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Az országot a nyomozó (rendszerint írásbeli) engedélyével hagyhatja el.

Felszólítanak, hogy szolgáltassak ujjlenyomatot, illetve DNS-mintát (például haj, nyál), illetve egyéb belőlem származó testnedvet?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Sor kerülhet testem átvizsgálására?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Átkutatható a lakásom, üzleti helyiségem, autóm, stb.?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Fellebbezhetek?

A vizsgálóbíró határozata ellen joga van fellebbezni a bíróság elnökéhez. A nyomozó/ügyész intézkedésével szemben a nyomozást felügyelő ügyészhez/felettes ügyészhez nyújthat be panaszt.

A nyomozó, ügyész vagy vizsgálóbíró határozataival szemben 10 napon belül élhet panasszal, azonban cselekményeik kapcsán az egész nyomozás során élhet panasszal.

A panaszt az Ön által ismert nyelven nyújthatja be. A panaszt az átvételétől számított 10 napon belül meg kell vizsgálni. Amennyiben a panaszt nem a hivatalos nyelven írták, a határidőt attól az időponttól kel számítani, hogy a fordítás elérhetővé vált; erről tájékoztatják Önt.

Elismerhetem bűnösségemet valamennyi vagy egyes vádpontokban a tárgyalást megelőzően?

Joga van elismerni bűnösségét valamennyi vagy egyes vádpontokban a nyomozás / vádemelés során.

Amennyiben elismeri bűnösségét, azt olyan enyhítő körülménynek tekintik, amely enyhébb büntetést eredményezhet, vagy alapját képezheti a büntetőeljárás megszüntetésének. Amennyiben együttműködik a nyomozóhatósággal/ügyészséggel, az elősegítheti enyhébb kényszerintézkedések alkalmazását / a letartóztatás megszüntetését.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás előtt?

Az Önnel szemben emelt vád akkor változtatható meg, ha az ügyész további bizonyítékokat szerzett be. Az Önnel szemben emelt eredeti vádat meg kell változtatni, amennyiben bebizonyosodott, hogy nem helytálló – ilyen esetben az ügyész a vádemelést ebben a részben megszünteti. Az új vádat ismertetik Önnel.

Megvádolhatnak olyan bűncselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Vádat lehet emelni Ön ellen, azonban nem állítható bíróság elé és nem ítélhető el olyan vád miatt, amely tekintetében másik államban már bíróság elé állították vagy felmentették.

Kapok tájékoztatást az ellenem tanúskodó tanúkról?

Tájékoztatást kap azokról a tanúkról, akik terhelő vallomást tettek Önre. Az ügyész a nyomozást befejezését követően, a bíróságnak való megküldésüket megelőzően átadja Önnek az ügy iratait, Ön pedig megismerheti a tanúk vallomásait.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

Átadják Önnek az ügy iratait, amelyek tartalmaznak minden bizonyítékot, amelyet az ügyész fel fog használni Ön ellen a bíróság előtt. Az ügyész átadja Önnek az iratok másolatát.

Más tagállamban már elítéltek ezért a bűncselekményért. Ilyenkor mi történik?

Ugyanazért a bűncselekményért nem állítható bíróság elé Lettországban. A kettős büntethetőség kizárásáról szóló szabály (ne bis in idem) vonatkozik az Európai Unió tagállamaira.

Sor kerül információkérésre korábbi büntetéseimmel kapcsolatban?

Korábbi büntetéseiről információt fognak kérni.

Vádemelés (2)

A vádemelési szakasz célja

A vádemelés célja a bűncselekmény bizonyítása; azon személy azonosítása, akit meg lehet vádolni e bűncselekmény elkövetésével; annak megállapítása, hogy az ügyet meg lehet szüntetni, vagy le lehet zárni és a bíróság elé lehet terjeszteni. Az A link új ablakot nyit megügyész fog dolgozni Önnel.

A nyomozásra és a vádemelésre rendelkezésre álló idő azon bűncselekmény súlyától függ, amelynek elkövetésével gyanúsítják (6-22 hónap, és lehetőség van további 6 hónapig terjedő meghosszabbításra). Amennyiben ezeket a határidőket nem tartják be, valamennyi kényszerintézkedést, illetve a tulajdonjogára vonatkozó korlátozásokat meg kell szüntetni.

Mennyiben tájékoztatnak a történésekről?

A nyomozati intézkedéseket (valószínűleg ugyanazokat, mint a nyomozati szakban) végző ügyész tájékoztatja Önt a történésekről.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Tolmácsot biztosítanak az Ön számára; erről az ügyész gondoskodik. A tolmács mindent lefordít, ami szükséges lehet – iratokat, az ügyész és az ügyvéd által mondottakat, valamint az Ön vallomását.

Milyen szakaszban konzultálhatok ügyvéddel?

Amennyiben nem beszéli a helyi nyelvet, tanácsos ügyvédet igénybe venni, mivel lehetséges, hogy nem ismeri a helyi helyzetet és jogot. Az eljárásban résztvevő külföldi ügyvéd esetében tanácsos együttműködni egy helyi ügyvéddel. Választhat ügyvédet, vagy kérheti az ügyésztől, hogy jelöljön ki egyet.

Amennyiben jelenléte szükséges ahhoz, hogy a helyzetet elmagyarázza Önnek, illetve a kihallgatáshoz, stb., a lehető leghamarabb biztosítanak tolmácsot.

Fel fognak szólítani, hogy szolgáltassak információt? Köteles vagyok információt szolgáltatni?

Joga van információt szolgáltatni, azonban nem köteles erre. Joga van hallgatni, és ez nem használható fel Ön ellen, illetve nem értelmezhető úgy, hogy nem működik együtt.

Mi történik akkor, ha valami olyat mondok, ami az ügyemet hátrányosan érinti?

Vallomását együttesen értékelik az ügy egyéb bizonyítékaival. Nem köteles saját maga ellen vallani. Joga van bármilyen nyilatkozat tételéhez, amelyet szükségesnek ítél. Joga van megtagadni a vallomástételt.

Kapcsolatba léphetek családtaggal vagy baráttal?

Amennyiben fogva tartják, joga van azt kérnie a nyomozótól, hogy tájékoztassák közvetlen családtagjait, egyéb hozzátartozóit, munkahelyét vagy oktatási intézményét, stb.

Amennyiben szükségem van rá, fordulhatok orvoshoz?

Igen – a vádemelést az emberi jogok tiszteletben tartása mellett folytatják le.

Kapcsolatba léphetek a nagykövetségemmel, amennyiben másik országból származom?

Joga van azt kérni, hogy tájékoztassák a nagykövetséget/konzulátust.

Másik országból származom. Jelen kell lennem a nyomozás során?

A vádemelési szak során jelen kell lennie. Az ügyész dönt arról, hogy a nyomozásban való részvétel lehetséges-e videokapcsolat vagy konferenciatelefon segítségével.

Visszaküldhetnek saját országomba?

Nincs ilyen jogszabályi előírás, azonban létezik ilyen mellékbüntetés - a kiutasítás a Lett Köztársaságból. Erre csak A link új ablakot nyit megbírósági határozat alapján kerülhet sor.

Letartóztatnak vagy szabadon bocsátanak?

A vizsgálóbíró hoz határozatot letartóztatásáról. Letartóztatására akkor kerülhet sor, ha az Ön által elkövetett bűncselekmény szabadságvesztéssel büntetendő, és egyéb kényszerintézkedéssel nem biztosítható, hogy Ön ne szökjön meg a nyomozás/bírósági eljárás/az ítélet végrehajtása elől; ne akadályozza a nyomozás lefolytatását; ne kövessen el más bűncselekményt.

A vizsgálóbíró a letartóztatásáról szóló határozat meghozatala előtt meghallgatja Önt. Joga van olyan dokumentumok előterjesztésére, amelyek arra utalnak, hogy letartóztatása nem ésszerű. Ügyvéd és tolmács jelenlétét biztosítják az Ön számára.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Az országot az ügyész (rendszerint írásbeli) engedélyével hagyhatja el.

Felszólítanak, hogy szolgáltassak ujjlenyomatot, illetve DNS-mintát (például haj, nyál), illetve egyéb belőlem származó testnedvet?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Sor kerülhet testem átvizsgálására?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Átkutatható a lakásom, üzleti helyiségem, autóm, stb.?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Fellebbezhetek?

A vizsgálóbíró határozata ellen joga van fellebbezni a bíróság elnökéhez. Az ügyész intézkedésével szemben a felettes ügyészhez nyújthat be panaszt.

Az ügyész/vizsgálóbíró határozataival szemben 10 napon belül élhet panasszal. Az ügyész cselekményei kapcsán az egész nyomozás során élhet panasszal.

A panaszt az Ön által ismert nyelven nyújthatja be. A panaszt az átvételétől számított 10 napon belül meg kell vizsgálni. Amennyiben a panaszt nem a hivatalos nyelven írták, a határidőt attól az időponttól kell számítani, hogy a fordítás elérhetővé vált; erről tájékoztatják Önt.

Elismerhetem bűnösségemet valamennyi vagy egyes vádpontokban a tárgyalást megelőzően?

Joga van elismerni bűnösségét valamennyi vagy egyes vádpontokban a nyomozás/vádemelés során.

Amennyiben elismeri bűnösségét, azt olyan enyhítő körülménynek tekintik, amely enyhébb büntetést eredményezhet. Amennyiben elismeri bűnösségét és együttműködik a nyomozóhatósággal/ügyészséggel, ez elősegítheti enyhébb kényszerintézkedések alkalmazását / a letartóztatás megszüntetését.

Amennyiben elismeri bűnösségét, a büntetőeljárás befejezhető. Az eljárás lehetséges kimenetelei a következők:

 • feltételes mentesítés a büntetőjogi felelősség alól;
 • az ügyész elrendeli a kiszabható büntetést;
 • megállapodás az ügyésszel arról, hogy Ön elismeri bűnösségét, valamint az alkalmazandó büntetésről, amelyet később a bíróság jóváhagy, stb.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás előtt?

Az Önnel szemben emelt vád akkor változtatható meg, ha az ügyész további bizonyítékokat szerzett be. Az Önnel szemben emelt eredeti vádat meg kell változtatni, amennyiben az ügyész elismeri, hogy arról bebizonyosodott, nem helytálló – ilyen esetben az ügyész ebben a részben megszünteti a vádemelést. Az új vádat ismertetik Önnel.

Megvádolhatnak olyan bűncselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Vádat lehet emelni Ön ellen, azonban nem állítható bíróság elé és nem ítélhető el olyan vád miatt, amely tekintetében másik államban már bíróság elé állították vagy felmentették.

Kapok tájékoztatást az ellenem tanúskodó tanúkról?

Tájékoztatást kap azokról a tanúkról, akik terhelő vallomást tettek Önre. Az ügyész a nyomozást befejezését követően, a bíróságnak való megküldésüket megelőzően átadja Önnek az ügy iratait.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

Átadják Önnek az ügy iratait, amelyek tartalmaznak minden bizonyítékot, amelyet az ügyész fel fog használni Ön ellen a bíróság előtt. Az ügyész átadja Önnek az iratok másolatát.

Más tagállamban már elítéltek ezért a bűncselekményért. Ilyenkor mi történik?

Ugyanazért a bűncselekményért nem állítható bíróság elé Lettországban. A kettős büntethetőség kizárásáról szóló szabály (ne bis in idem) vonatkozik az Európai Unió tagállamaira.

Sor kerül információkérésre korábbi büntetéseimmel kapcsolatban?

Igen, korábbi büntetéseiről információt fognak kérni.

Egyes eljárási cselekmények (3)

Felszólítanak, hogy szolgáltassak ujjlenyomatot, illetve DNS-mintát (például haj, nyál), illetve egyéb belőlem származó testnedvet?

Felszólíthatják, hogy szolgáltasson ujjlenyomatokat vagy DNS-mintát. Kérhetnek, illetve levehetnek egyéb testnedvekből származó mintát is, amennyiben ez valamely konkrét bűncselekmény felderítéséhez szükséges.

Joga van megismerni a szakértői vizsgálatról szóló határozatot, mielőtt azt a végrehajtás érdekében továbbítják, feltéve, hogy a vizsgálat érinti Önt. A vizsgálatot megelőzően joga van kérdéseket feltenni a szakértői vizsgálattal kapcsolatban.

Köteles alávetni magát a szakértői vizsgálatnak. Köteles mintákat szolgáltatni az összehasonlító vizsgálat céljára, vagy tűrni azok levételét.

Amennyiben önként mintát szolgáltat az összehasonlító vizsgálat elvégzése érdekében, ezt rögzítik. Joga van tájékoztatást kapni a rögzített adatokról, és kérheti egyéb, Ön által szükségesnek tartott körülmény rögzítését, mielőtt aláírja a jegyzőkönyvet. Amennyiben nem teszi lehetővé, hogy az összehasonlító vizsgálat elvégzése érdekében mintát vegyenek, azokat a vizsgálóbíró határozata alapján kényszerítő intézkedések révén veszik le.

Sor kerülhet testem átvizsgálására?

Testét szemrevételezéssel megvizsgálhatják, hogy viseli-e bűnös tevékenység nyomait, vagy vannak-e rajta sajátos jelek vagy jellemzők, stb. Csak azonos nemű személy / egészségügyi szakember végezheti teste szemrevételezéses vizsgálatát. A szemrevételezéses vizsgálatról írásbeli jegyzőkönyv készül, Önnek pedig joga van tájékoztatást kapni arról, valamint észrevételeket tenni arra.

Testét akkor vizsgálhatják át, ha a nyomozás szempontjából jelentős tárgyak vagy dokumentumok vannak elrejtve ruházatában, holmija között, testén vagy testnyílásaiban. Csak Önnel azonos nemű személy végezheti el a vizsgálatot, egészségügyi szakember jelenlétében. A test átvizsgálására vonatkozó határozat nem szükséges, amennyiben fogvatartás alatt áll. A test átvizsgálására vonatkozó határozat nem szükséges, amennyiben azt helyiség vagy terület átvizsgálása során végzik, és Ön jelen van.

Átkutatható a lakásom, üzleti helyiségem, autóm, stb.?

Lakás, üzleti helyisége, autója, stb. átkutatható. A vizsgálóbíró vagy a bíróság hoz határozatot az házkutatásról, azonban sürgős esetekben a nyomozó ügyész által jóváhagyott határozata is elegendő.

Önnek vagy valamely felnőtt családtagjának joga van jelen lenni a házkutatás során, különösen, ha azt hivatalos lakóhelyén/munkahelyén végzik, kivéve, ha Ön letartóztatás alatt áll. Amennyiben Ön vagy valamely felnőtt családtagja nem tud jelen lenni a házkutatás során, akkor a helyi önkormányzat képviselőjét, a helyszín/épület üzemeltetőjét/kezelőjét kell felkérni erre.

Joga van ahhoz, hogy a házkutatást megelőzően tájékoztassák a házkutatásról szóló határozatról, a nyomozó pedig köteles átadni Önnek a határozatot. A házkutatás során fellelt és lefoglalt tárgyakat be kell mutatni Önnek, azokat jegyzőkönyvbe kell venni, valamint szükséges esetén be kell csomagolni, és le kell pecsételni.

Joga van azt kérni, hogy a házkutatás helyszínét korábbi állapotában szolgáltassák vissza, amennyiben ez a gyakorlatban lehetséges. Joga van tájékoztatást kapni a házkutatásról szóló jegyzőkönyvekről, észrevételeket tenni, illetve azt kérni, hogy azokat rögzítsék a jegyzőkönyvben. A házkutatás során joga van ügyvédhez és tolmácshoz.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBüntetőeljárási törvény

A link új ablakot nyit megBüntetőjog

A link új ablakot nyit megÁllami rendőrhatóságok

A link új ablakot nyit megÜgyészség

A link új ablakot nyit megA büntetések nyilvántartásáról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA fogvatartási eljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megAz előzetes letartóztatási eljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megAz ügyvédi kamaráról szóló törvény

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

3 - Jogaim a bíróságon

Hol kerül sor a tárgyalásra?

Az ügyet a A link új ablakot nyit megkörzeti/városi bíróság tárgyalja, illetve különösen súlyos bűncselekmény esetén a A link új ablakot nyit megregionális bíróság. A helyszín rendszerint a bűncselekmény elkövetésének helyétől függ. Erről írásbeli értesítést kap.

A bíróság az ügyet nyilvános tárgyaláson tárgyalja, bizonyos kivételek mellett (szexuális bűncselekmények, az államtitok védelmének szükségessége stb.).

Az elsőfokú bíróságon az ügyet egyesbíró vizsgálja meg, azonban a bíróság elnöke előírhatja, hogy azt három hivatásos bíróból álló tanács bírálja el. A bíró/tanács dönt az ügyben.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás során?

Az ügyész a tárgyalás során súlyosbíthatja vagy enyhítheti a vádat.

Amennyiben enyhíti az ügyész a vádat, azonban a ténybeli bizonyítékok azonosak maradnak, az új vádat a bírósági eljárás jegyzőkönyvében rögzítik.

Amennyiben enyhítik a vádat, és a ténybeli bizonyítékok változnak, vagy azonos ténybeli bizonyítékok mellett súlyosbítják a vádat, az új vádat a bírósági eljárás jegyzőkönyvében rögzítik. Kérhet a vádiratról írásbeli kiadmányt.

Amennyiben súlyosbítja az ügyész a vádat, mivel a bűncselekménnyel összefüggésben új bizonyítékok merültek fel, a bíróság elrendelheti a tárgyalás elhalasztását, és az ügyész egy hónapon belül köteles benyújtani az új vádat a bíróságnak.

Az új váddal kapcsolatos információkat megküldik Önnek, ügyvédjének, a sértettnek és a sértett képviselőjének, valamint megállapítják a tárgyalás időpontját.

Mi történik akkor, ha egyes vádpontokban vagy valamennyi vádpontban elismerem bűnösségemet?

Amennyiben a vádlott elismeri bűnösségét, ez enyhébb ítéletet jelenthet. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a beismerés a vád egy részére vonatkozik.

Amennyiben valamennyi vádpontban elismeri bűnösségét, az ügy a bizonyítékok vizsgálata nélkül tárgyalható, és csak azokat a bizonyítékokat kell értékelni, amelyek személyében érintik Önt vagy a kártérítésre vonatkoznak. Ilyen esetben a bíróság döntése elleni fellebbezés lehetőségei korlátozottak.

Jelen kell lennem a tárgyaláson?

A bírósági tárgyaláson minden alkalommal jelen kell lennie, amíg az ítéletet meg nem hozzák. Kérheti, hogy az ügyet a távollétében tárgyalják, ebben az esetben azonban képviselőjének kell jelen lennie.

Amennyiben másik országban tartózkodik/tartózkodási helye ismeretlen/bíróság előtti megjelenése nem lehetséges, az ügy in absentia (vagyis az Ön távollétében) is tárgyalható.

Nincs joga a tárgyaláson másik tagállamból videokapcsolat segítségével részt venni.

Biztosítanak számomra tolmácsot a tárgyalás során?

A bíróság biztosít tolmácsot az Ön számára.

Biztosítanak számomra ügyvédet a tárgyalás során?

Ön dönt arról, hogy szüksége van-e ügyvédre. Ügyvéd igénybe vétele a következő esetekben kötelező:

 • amennyiben Ön kiskorú/jogilag cselekvőképtelen/vagy tanulási nehézségei vannak;
 • amennyiben egészségügyi jellegű kényszerintézkedésekről döntöttek;
 • amennyiben fizikai vagy szellemi fogyatékossága folytán nem képes eljárási jogainak gyakorlására;
 • amennyiben írástudatlan/olyan alacsony szintű oktatásban részesült, amely nem teszi az Ön számára lehetővé eljárási jogai gyakorlását;
 • amennyiben tárgyalások kezdődtek az ügyésszel a vádalku érdekében;
 • amennyiben az ügyet a távollétében tárgyalják.

Ilyen esetekben ügyvédet jelölnek ki az Ön számára, Ön azonban visszautasíthatja őt, kivéve, ha egészségügyi jellegű kényszerintézkedéseket alkalmaznak. Joga van másik ügyvédet kérni.

Felszólalhatok a tárgyaláson?

Joga van vallomást tenni, illetve kifejteni véleményét a tárgyaláson. Nem köteles vallomást tenni – ez nem tekinthető úgy, hogy nem működik együtt a bírósággal. Joga van írásban előterjeszteni vallomását a bíróságnak; a bíróság fel fogja azt olvasni. Nem köteles maga ellen vallani, az ügyész köteles bizonyítani az Ön bűnösségét.

Nem köteles igazat mondani; Önnel szemben nem indítható új eljárás azért, mert szándékosan hamis vallomást tett/megtagadta a vallomástételt. Magatartása az ítélet meghozatala során figyelembe vehető, de nem tekinthető súlyosító körülménynek.

Milyen jogokkal rendelkezem az ellenem felhozott bizonyítékokkal kapcsolatban?

A bíróság eljárás során új bizonyítékokat nyújthat be kimentésének alátámasztása, a büntetőjogi felelősség kizárása/a bűnösség fokának enyhítése és a vád bizonyítékainak kétségbe vonása érdekében.

Joga van kérdéseket feltenni a tanúknak és a sértettnek, joga van tanúk megidéztetésére, beleértve azokat is, akiket korábban még nem hallgattak ki; okiratok, tárgyi/elektronikus bizonyítékok előterjesztésére; illetve annak kérelmezésére, hogy a bíróság tárgyak/okiratok bemutatását rendelje el.

A bírósági eljárás teljes tartama alatt joga van bizonyítékok előterjesztésére – egészen addig az időpontig, amikor a bíróság kimondja, hogy a bírósági vizsgálat befejeződött.

Joga van igénybe venni magánnyomozó szolgáltatásait. A bíróság az ügy eldöntése során a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli.

A bíróság az Ön tanúinak megidézéséről az eljárásban résztvevő egyéb felek véleményének meghallgatása után határoz. Amennyiben kérelmét elutasítják, azt ismételten előterjesztheti.

Ön és ügyvédje jogosult kérdéseket feltenni az ügy tanúinak. Vallomásukat az Ön/ügyvédje által előadott védőbeszédben elemzik.

Figyelembe veszik a korábbi büntetéseimmel kapcsolatos információkat?

A le nem töltött ítéleteivel kapcsolatos információkat figyelembe veszik. Az elévülés miatt a bűnügyi nyilvántartásból törölt elítéléseket személyiségét jellemző körülményként vehetik figyelembe. Ezeket az elítéléseket a büntetés kiszabása során veszik figyelembe, ami szabadságvesztés is lehet.

A korábbi elítéléseivel kapcsolatos információkat a A link új ablakot nyit megnyomozati és a A link új ablakot nyit megvádemelési szakaszban kérik be; ezeket a bírósági eljárásban elő lehet terjeszteni. A bíróság a korábbi elítéléseivel kapcsolatos információkat figyelembe veszi az ítélethozatal során.

A jogszabályok lehetővé teszik másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak megkeresését, és az azoktól való információkérést az ottani korábbi elítélésekkel kapcsolatban.

Mi történik a tárgyalás végén?

A bíróság határozatot hoz a felmentésről vagy elítélésről, illetve a büntetőeljárás lezárásáról, amennyiben a körülmények arra utalnak, hogy azt nem kell tovább folytatni. Erre akkor kerülhet sor, ha nincs elegendő bizonyíték a vád alátámasztására, vagy az ügyész ejti a vádat.

Lehetséges büntetések:

 • szabadságvesztés (3 hónap – 15 év, súlyos bűncselekmények esetében 20 év/ életfogytig tartó szabadságvesztés);
 • közérdekű munka (40 – 280 óra);
 • pénzbüntetés (a havi minimálbér 3 – 200-szorosa);
 • vagyonelkobzás (a vagyont kártalanítás nélkül elkobozzák, és az állam tulajdonába kerül);
 • kiutasítás Lettországból (mellékbüntetés: 3-10 év tartamú belépési tilalom);
 • jogok korlátozása (mellékbüntetés: eltiltás bizonyos fajta/valamennyi gazdasági tevékenység folytatásától, bizonyos foglalkozásoktól/egyéb tevékenységektől, bizonyos állások betöltésétől, bizonyos kötelező engedélyek/jogosítványok megszerzésétől; 1-5 év);
 • próbára bocsátás (1-3 év).

Mi a sértett szerepe a tárgyalás során?

Valamely személyt a nyomozó/ügyész határozatával akkor ismer el sértettnek, ha ezt a személy írásban kérte. A bíróság a bírósági vizsgálati szakasz megkezdéséig ismerhet el valakit sértettnek.

A sértett kártérítés iránti igényt nyújthat be, bizonyítékot terjeszthet elő, befolyásolhatja az ügy kimenetelét (megegyezés a vádlottal, hozzájárulás az ügyésszel kötött vádalkuhoz stb.).

A sértett a tárgyalás során ismerteti álláspontját az ítélettel, illetve kártérítéssel kapcsolatban. A sértett fellebbezhet az elsőfokú bíróság ítéletével, valamint a fellebbviteli bíróság döntésével szemben.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBüntetőeljárási törvény

A link új ablakot nyit megBüntetőjog

A link új ablakot nyit megA büntetések nyilvántartásáról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA fogvatartási eljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA magánnyomozói tevékenységéről szóló törvény

A link új ablakot nyit megLett bíróságok

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

4 – Jogaim a bírósági határozat meghozatalát követően

Fellebbezhetek?

Joga van fellebbezni az A link új ablakot nyit megelsőfokú bíróság ítélete ellen, az ítélet meghozatalát követő 10 napon belül. A bíróság a határidőt 20 napra hosszabbíthatja.

A fellebbezést az eggyel magasabb szintű bíróságnak kell címezni (a A link új ablakot nyit megregionális bíróság büntető kollégiumához / A link új ablakot nyit meglegfelsőbb bíróság büntetőtanácsához), azonban a döntést meghozó bírósághoz kell benyújtani.

Nem lehet külön fellebbezni a tárgyalás során hozott írásbeli/szóbeli határozatok ellen. Azokat csak a bíróság ítéletével szemben benyújtott fellebbezésben lehet kifogásolni.

A fellebbezést akkor lehet benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy a bíróság határozata téves volt – például a büntetés túl szigorú/magatartásának jogi értelmezése helytelen (a büntető törvénykönyv nem megfelelő cikkét/cikkének nem megfelelő részét alkalmazták, stb.).

Mi történik, ha fellebbezek?

Az ítélet végrehajtását felfüggesztik, ha fellebbezést nyújt be. Amennyiben a fellebbezés folyamán fogva tartják, a fellebbezés benyújtására nyitva álló 10/20 napos határidő attól a naptól kezdődik, amelyen az ítéletet az Ön által értett nyelven átadták Önnek.

Amennyiben egészségügyi problémái/családi körülményei a letartóztatásból való szabadon bocsátását tehetik szükségessé, kérheti a fogvatartás indokainak felülvizsgálatát. A bíróság nem köteles e kérelemnek helyt adni.

A bíróság tájékoztatja Önt a fellebbezés tárgyalása megkezdésének napjáról. Erre vonatkozóan nincs határidő, azonban a bíróságok tiszteletben tartják azt a követelményt, hogy az ügyek felülvizsgálatát ésszerű időn belül el kell végezni.

A fellebbezésben joga van új bizonyítékot előterjeszteni, kifejteni, hogy azt miért szükséges megvizsgálni, illetve bemutatni azokat az okokat, amelyek miatt a bizonyítékot az elsőfokú bíróságnak nem nyújtották be. Joga van azt kérni, hogy a fellebbviteli bíróság vizsgálja meg azokat a bizonyítékokat, amelyek álláspontja szerint jelentősek a fellebbezés megalapozottsága szempontjából.

Mi történik a fellebbviteli bíróság előtti tárgyaláson?

A fellebbviteli tárgyalásra a következő feleket idézik meg: az ügyészt, minden olyan személyt, aki a bírósági ítéletet megtámadta, a védelem ügyvédeit/képviselőit. Fellebbezését három hivatásos bíró bírálja el.

A tárgyalás során csak a fellebbezését vizsgálják meg, kivéve, ha a bíróságnak kétségei vannak az elsőfokú bíróság megállapításait illetően.

A fellebbezés alapján a bíróság a következő öt határozat valamelyikét hozza meg:

 • az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyják; azt hatályon kívül helyezik és új ítéletet hoznak;
 • az ítéletet részben hatályon kívül helyezik és e részt illetően új ítéletet hoznak;
 • az ítéletet hatályon kívül helyezik és lezárják az ügyet;
 • az ítéletet egészben/részben hatályon kívül helyezik és az ügyet új tárgyalás lefolytatása érdekében visszautalják az elsőfokú bírósághoz.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Amennyiben fellebbezése megalapozott, és senki más (ügyész/sértett) nem kifogásolja a bíróság ítéletét felülvizsgálati eljárás keretében, a fellebbviteli bíróság ítélete/határozata jogerőre emelkedik.

Amennyiben fellebbezése sikertelen, joga van a fellebbviteli bíróság ítéletét/határozatát felülvizsgálati eljárásban A link új ablakot nyit mega legfelsőbb bíróság szenátusának büntetőjogi részlege előtt megtámadni. A felülvizsgálati kérelmet az azt követő 10 napon belül lehet benyújtani, hogy a fellebbviteli bíróság ítélete hozzáférhetővé vált. A bíróság a határidőt 20 napra meghosszabbíthatja.

Joga van kártalanításhoz, amennyiben felmentik, vagy az ügyet jogszabályi okokból lezárják.

Amennyiben kérelmének helyt adnak, az elítélését A link új ablakot nyit megLettország belügyminisztériumának információs központjában rögzítik.

A felülvizsgálati kérelem benyújtására igen szigorú követelmények vonatkoznak – bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy a büntetőjog/büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit súlyosan megsértették.

Bizonyos esetekben joga van a büntetőeljárás ismételt megnyitását kérni, amennyiben az ítélet/határozat jogerőre emelkedését követően új körülmények merültek fel. Az ilyen felülvizsgálat nincs határidőhöz kötve.

Bizonyos esetekben (amennyiben büntetőjog/büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit súlyosan megsértették), még ha nem is nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, ügyvédje benyújthat a hatályban lévő döntés/határozat felülvizsgálatára irányuló kérelmet. Az ilyen kérelem benyújtása nincs határidőhöz kötve.

Az elsőfokú bíróság döntése akkor lép hatályba, illetve akkor emelkedik jogerőre, ha azzal szemben nem nyújtottak be fellebbezést/felülvizsgálati kérelmet. A fellebbviteli bíróság döntése/határozata akkor lép hatályba, illetve akkor emelkedik jogerőre, ha azzal szemben nem nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet. A semmítőszék határozata az ügy felülvizsgálatának napján lép hatályba, illetve akkor emelkedik jogerőre.

Másik tagállamból származom. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Amennyiben szabadságvesztésre ítélik, visszaküldhetik származási országába a tárgyalást követően, amennyiben országának hatáskörrel rendelkező hatósága kérte kiadatását, és A link új ablakot nyit megLettország főügyészének hivatala ehhez hozzájárult, vagy fordítva – a hivatal kérte az Ön országától, hogy vegye át a büntetés végrehajtását. Átadása nem automatikus.

Az átadás feltételei a következők:

 • Ön annak az országnak az állampolgára, amelyben a büntetést letölti;
 • a bíróság döntése hatályba lépett;
 • büntetéséből még legalább 6 hónap hátra van;
 • a bűncselekmény az Ön országában is bűncselekménynek minősül;
 • Ön kijelentette, hogy büntetését saját országában kívánja letölteni/hozzájárult az átadáshoz.

A büntetés-végrehajtási hatóság tájékoztatja Önt arról, hogy a döntés végrehajtását elrendelő határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül kérheti átadását. Kérelmét írásban kell benyújtania Lettország főügyésze hivatalához.

Amennyiben nem kívánja saját országában letölteni a büntetést/nem járul hozzá az országa hatóságaitól érkezett ilyen kérelemhez, írásos elutasító nyilatkozatot kell benyújtania Lettország főügyésze hivatalához. Az átadás iránti kérelmet 10 napon belül kell megvizsgálni.

A vádakra/elítélésekre vonatkozó adatok

A lettországi elítéléseiről szóló adatokat az ítélet elévüléséig/hatályon kívül helyezéséig hozzájárulása nélkül rögzítik a A link új ablakot nyit megLettország belügyminisztériuma információs központjának nyilvántartásában található aktív adatbázisban. Amennyiben szabálysértési büntetésben részesült, ezt az annak teljesítését követő egy évig tartják nyilván, majd az adatot áthelyezik a nyilvántartás archívumába. Ennek megváltoztatására nincs lehetőség.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBüntetőeljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megBüntetőjog

A link új ablakot nyit megLett bíróságok

A link új ablakot nyit megA büntetések nyilvántartásáról szóló törvény

A link új ablakot nyit megAz eljárást folytató személy által okozott károkért való kártalanításról szóló törvény

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 – Közúti közlekedési bűncselekmények

Hogyan kezelik a kisebb súlyú közúti közlekedési bűncselekményeket?

Amennyiben Ön legfeljebb 20 km/h-val lépte túl a sebességkorlátozást (50 km/h városban, 90 km/h azon kívül), a A link új ablakot nyit megrendőrség figyelmeztetheti Önt vagy 5 LVL összegű bírságot szabhat ki.

Amennyiben 21-30 km/h-val lépte túl a sebességkorlátozást, a rendőrség figyelmeztetheti Önt vagy 20 LVL összegű bírságot szabhat ki.

A bírság összege a sebességkorlátozás átlépésének mértékével párhuzamosan növekszik, 300 LVL összegig, és kiterjed a vezetői engedély 3-6 hónapos tartamú elvételére is.

Amennyiben tiltott helyen parkol, a rendőrség 20 LVL összegű bírságot szabhat ki.

Amennyiben vezetői engedély, a gépjármű nyilvántartási iratai vagy közlekedésre való alkalmasságát tanúsító okmányok nélkül vezet, a rendőrség figyelmeztetheti Önt vagy 2 LVL összegű bírságot szabhat ki.

Amennyiben nem kapcsolja be nappal a világítást, a rendőrség figyelmeztetheti Önt vagy 5 LVL összegű bírságot szabhat ki. Ugyanezen szabálysértés esetében sötétben/rossz látási viszonyok között a rendőrség 30 LVL összegű bírságot szabhat ki.

Amennyiben Ön vagy utasa nem használja a biztonsági övet, a rendőrség figyelmeztetheti Önt vagy 20 LVL összegű bírságot szabhat ki.

Az eljáró rendőr a szabálysértésről jegyzőkönyvet vesz fel, és helyszíni bírságról határozhat. A határozattal szemben a határozatról szóló értesítést követő egy hónapon belül nyújthat be fellebbezést a felettes hatósághoz. Az ezt követő határozattal szemben a A link új ablakot nyit megkörzeti közigazgatási bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezést 1 hónapon belül kell benyújtani.

Az önkormányzati rendőrség foglalkozik a gyalogosok kötelezettségeinek megsértéseivel. 5-20 LVL összegű bírsággal sújthatják Önt. A határozatot 1 hónapon belül a körzeti közigazgatási bíróság előtt támadhatja meg.

Amennyiben alkohol hatása alatt vezet, és az alkohol-koncentráció mértéke 0,2 és 0,5‰ között van, továbbá 2 évnél rövidebb ideje van vezetői engedélye, a rendőrség/körzeti/városi bíróság 100-200 LVL összegű bírságot szab ki, amely kiterjed a vezetői engedély 3 hónap tartamú elvételére is. A határozatot 1 hónapon belül támadhatja meg a felettes hatóságnál, ezt követően pedig a körzeti közigazgatási bíróságnál (a rendőrség által kiszabott bírság esetében) vagy a A link új ablakot nyit megregionális bíróságnál (bíró által kiszabott bírság esetében).

Ezek a szabálysértések szerepelni fognak a rám vonatkozó bűnügyi adatok között?

A közigazgatási büntetések megjelennek az Önre vonatkozó bűnügyi nyilvántartásban. Az ilyen büntetésekről szóló adatokat az azok teljesítését követő egy évig hozzájárulása nélkül rögzítik a A link új ablakot nyit megLettország belügyminisztériuma információs központjának nyilvántartásában található aktív adatbázisban, majd az adatot áthelyezik a nyilvántartás archív adatbázisába.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA közúti közlekedésről szóló törvénykönyv

A link új ablakot nyit megA közigazgatási szabálysértésekről szóló törvénykönyv

A link új ablakot nyit megA közigazgatási eljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA rendőrségről szóló törvény

A link új ablakot nyit megA bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megÁllami rendőrség

A link új ablakot nyit megKözúti közlekedés-biztonsági igazgatóság

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.