If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Belgija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

a) Žrtvam, ki so belgijski državljani ali imajo v Belgiji prebivališče, lahko pri prizadevanjih za pridobitev odškodnine brez vključevanja druge države članice EU pomaga Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj.

Naslov:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Za primere žrtev terorizma je treba stopiti v stik z „Oddelkom za terorizem“ v okviru komisije.

Poštni naslov:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknuterrorvictims@just.fgov.be

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

 • zahtevo? V francoščini, nizozemščini, nemščini in angleščini.
 • dokazila? V francoščini, nizozemščini, nemščini in angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Do takega primera še ni prišlo. To vprašanje se še proučuje.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ne.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ne.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Ta element presoja komisija glede na škodo in resnost poškodb, ki jih je utrpela žrtev.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Trenutno 18 mesecev. Postopek je enak za čezmejne in nacionalne primere.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V francoščini, nizozemščini, nemščini ali angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Ni pritožbenega postopka za izpodbijanje odločb komisije. Lahko vložite ničnostno tožbo pri Belgijskim državnem svetu.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Ne komisija pri tem ne posreduje.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Obstajajo službe za podporo žrtvam, ki lahko žrtvam pomagajo pri vložitvi zahteve za finančno pomoč pri Komisiji za finančno pomoč.

Podpora žrtvam je odvisna od skupnosti in regij v Belgiji.

Več informacij (zlasti o različnih službah, pooblaščenih za zagotavljanje pomoči) je na voljo na naslednjih spletnih mestih:

Federacija Valonija-Bruselj: Povezava se odpre v novem oknuvictimes.be

Flandrija: Povezava se odpre v novem oknuslachtofferzorg.be

Zadnja posodobitev: 14/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Bolgarija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE BOLGARIJE

Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj

Naslov: Slavyanska 1, 1040 Sofia (Sofija), Republika Bolgarija

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.compensation.bg/en

Pri kaznivih dejanjih, storjenih na ozemlju Republike Bolgarije, je organ odločanja v zvezi z vlogami za odškodnino v čezmejnih primerih Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Pri kaznivih dejanjih, storjenih zunaj Republike Bolgarije, Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj deluje kot pomožni organ in posreduje vloge za odškodnino pristojnemu organu države, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, lahko.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

 • zahtevo? V bolgarščini in angleščini.
 • dokazila? V bolgarščini in angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Prevod plača Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Žrtev med postopkom za dodelitev odškodnine s strani države ni navzoča.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Glej odgovor na prejšnje vprašanje.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Da, zdravniška spričevala bodo sprejeta oziroma priznana. Zdravstvena dokumentacija, vključno s potrdili v zvezi s stroški zdravljenja, ki jih izda zadevna država, se lahko sprejme in/ali prizna, vendar o tem Nacionalni svet odloča za vsak primer posebej.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Potni stroški v zvezi z zdravniškim pregledom se lahko povrnejo, vendar o tem Nacionalni svet odloča za vsak primer posebej.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Vloga za odškodnino se obravnava v enem mesecu po datumu prejema. Po potrebi se lahko ta rok podaljša za največ tri mesece.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V bolgarščini in angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločb nacionalnega sveta za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj ni mogoče izpodbijati.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Postopek za dodelitev odškodnine s strani države ne zahteva udeležbe odvetnika.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Da. Bolgarsko združenje organizacij za podporo žrtvam

Telefon: +359 29819300

Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Češka

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministrstvo za pravosodje Češke republike, Oddelek za odškodnino

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Telefon: +420 221997966
Telefaks: +420 221997967

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuodsk@msp.justice.cz

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo zahtevo/dokazila?

V češčini, slovaščini ali angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Organ za odločanje sprejema samo dokazila, sestavljena v češkem, slovaškem ali angleškem jeziku (dokazil v drugih jezikih ne bo sprejel oziroma bo od vložnika zahteval dodatno predložitev zahteve ali dokumentov v katerem od prej navedenih jezikov). Če si mora priskrbeti prevod dokumentov iz angleščine, stroške prevoda nosi sam.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Potni stroški se ne povrnejo.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Organ za odločanje ne zagotavlja tolmačev.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniško spričevalo, izdano v kraju vašega prebivališča, bo najverjetneje priznano.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločitev o zahtevi bi morala biti sprejeta v 3 mesecih.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V češčini ali angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Z vložitvijo tožbe v upravnem sporu na sodišču.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da, vendar nosite stroške.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Največja nevladna organizacija, ki podpira žrtve kaznivih dejanj, je Bílý kruh obětí (Beli obroč žrtev).

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Danska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Ne zahteva se, da je treba vlogo poslati prek pomožnega organa. Vloga se lahko pošlje neposredno organu za odločanje v tej državi (danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj), ki jo nato pošlje policiji v okrožju, v katerem je bila kazenska zadeva obravnavana. Vloga se lahko pošlje tudi neposredno policiji.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo: zahtevo? dokazila?

Vsi poslani dokumenti se sprejmejo v danščini in angleščini. Vendar pa je zaželeno, da se vsi dokumenti, ki se predložijo danskemu Odboru za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, kolikor je to mogoče, prevedejo v danščino.

Danska je z nordijskimi državami, tj. Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko, sklenila konvencijo o jezikih, v skladu s katero imajo državljani teh držav pravico do uporabe svojega jezika v drugi nordijski državi. Jeziki, ki jih zajema konvencija, so danščina, finščina, islandščina, norveščina in švedščina.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

V odškodninskih zadevah prevajanje dokumentov plača danska policija.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Zadeva se obravnava v pisnem postopku. Zato vam kot vložniku ni treba biti navzoč, ko danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj obravnava zadevo ali ko sprejme odločitev.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ker se zadeva obravnava v pisnem postopku, vprašanja o osebni navzočnosti in pomoči tolmača niso relevantna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Ne zahteva se, da zdravniške ocene in preglede opravijo zdravniki v tej državi. Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj praviloma sprejme vsa zdravniška spričevala.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Zdravniški pregledi v tej državi običajno niso potrebni, če živite v drugi državi EU, saj se lahko pregled opravi v vaši državi prebivališča.

Potni stroški, povezani z zdravljenjem, se lahko povrnejo kot stroški, povezani z okrevanjem.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Čas, ki ga danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj potrebuje za obravnavanje zadev, se lahko od primera do primera precej razlikuje. To je med drugim posledica potrebe po pridobitvi dodatnih informacij o zadevi od policije, zdravnikov ali drugih organov, odvisno od posebnih okoliščin. Poleg tega je v primerih trajnih poškodb ali izgube sposobnosti ustvarjanja zaslužka morda treba zadevo predložiti organu za zavarovanje na trgu dela (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), kar lahko podaljša čas obravnavanja zadeve.

Več kot 50 % novih zadev, ki jih prejme danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, je obravnavanih v 50 dneh po posebno hitrem postopku, ki se uporablja v nezapletenih zadevah. Te vključujejo zadeve, v katerih je izrečena pravnomočna sodba v zvezi z vprašanjem krivde in zneskom odškodnine.

Če zadeve ni mogoče rešiti po tem posebno hitrem postopku, danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj za obravnavo zadeve trenutno običajno potrebuje 18 mesecev od prejetja nove vloge za odškodnino.

Obravnavanje vaše zadeve lahko pospešite tako, da Odboru predložite dokaze o svojih zahtevkih. Dokumentacija lahko vključuje na primer račune za nakup zdravil, zdravniška spričevala za obdobje bolezni ali izjavo vašega delodajalca o izgubljenem dohodku zaradi poškodbe.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj vse odločbe sestavi v danščini. Nato imate možnost, da odločbo prevede pomožni organ v vaši matični državi.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo danskega Odbora za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj ne morete vložiti pritožbe pri drugih organih. Če želite odločbo spremeniti, se morate najprej obrniti na danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj in pojasniti, zakaj se ne strinjate z odločbo. Odbor bo nato ocenil, ali obstaja podlaga za ponovno obravnavo zadeve. Običajno merilo je, da vložnik predloži nove in relevantne informacije, ki so pomembne za izid zadeve.

Če danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj potrdi svojo odločbo, lahko začnete postopek sodnega pregleda odločbe Odbora.

Pritožite se lahko tudi pri parlamentarnem varuhu človekovih pravic.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Obravnavanje zadev je organizirano tako, da na splošno ne potrebujete pravne pomoči, vendar v skladu s predpisi te države ta možnost obstaja. V posebnih primerih lahko danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj odloči, da mora vložnik v celoti ali delno kriti stroške, ki jih ima v zvezi s postopkom pred Odborom.

Ne zahteva se, da bi odvetnik ali organizacija za pravno pomoč v tej državi morala zagotoviti pravno pomoč ali dostop do odvetnika.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Zadnja posodobitev: 05/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Nemčija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Organi za odločanje so socialnovarstveni organi v vsaki zvezni deželi. Pristojnost je odvisna od tega, v kateri zvezni deželi je bilo kaznivo dejanje storjeno. Tujim vložnikom ni treba iskati pristojnega organa, temveč se lahko obrnejo na osrednjo kontaktno točko (Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve), ki bo zahtevo za odškodnino posredovala ustreznemu organu.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

To je mogoče, vendar je treba obvestiti tudi pristojne pomožne organe.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo?

V vseh evropskih jezikih.

– dokazila?

V vseh evropskih jezikih.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Prevodi so za vložnika zahteve brezplačni. Te stroške običajno krijejo organi za odločanje.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

V Nemčiji se upravne ali druge pristojbine za vložitev zahtev za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj ne zaračunavajo.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Kadar so potni stroški potrebni, jih plača pristojni organ za odločanje.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Nimate pravice do tolmača. Vendar pa so v praksi tolmači pogosto navzoči, kadar so potrebni.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Takšna spričevala so običajno sprejeta.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Potne stroške, kadar je to potrebno, plača pristojni organ za odločanje.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Na vprašanje o trajanju odškodninskega postopka ni mogoče podati splošnega odgovora, saj je trajanje zelo odvisno od okoliščin posameznega primera.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba se običajno prevede v ustrezni nacionalni jezik.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo v odškodninskem postopku se lahko vloži ugovor. Če se ugovoru ne ugodi, se lahko vloži tožba pri socialnem sodišču.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Vsak vložnik lahko kadar koli dobi pravno pomoč, vendar povračilo stroškov ni mogoče.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

V Nemčiji je veliko lokalnih, regionalnih in nacionalnih organizacij za pomoč žrtvam, ki lahko zagotovijo podporo. Dober pregled teh organizacij je na voljo na spletnem mestu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.odabs.org (tudi v angleščini in španščini).

Zadnja posodobitev: 17/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Estonija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Odbor za socialno zavarovanje

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Telefaks: +372 640 8155

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Opombe:
Organ za odločanje je Odbor za socialno zavarovanje skupaj z njegovimi lokalnimi pokojninskimi oddelki. Na tej strani bodo kmalu na voljo informacije o lokalnih pokojninskih oddelkih.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo dokumente?

V uradnih evropskih jezikih, po možnosti estonščini ali angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Prevajalske storitve plača organ, ki je naročil prevod.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Vaša fizična navzočnost med postopkom odločanja ni potrebna.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Vaša osebna navzočnost ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Dokumenti, izdani v drugih državah članicah Evropske unije, bodo sprejeti, vendar bo zdravnik ocenil zdravje in poškodbe žrtve na podlagi zdravstvene dokumentacije, izdane v državi prebivališča žrtve.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Zdravniškega pregleda vam ni treba opraviti.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločba bo izdana v 30 dneh od prejema zadnjega dokumenta.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V estonščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo je mogoče v 30 dneh od prejema vložiti ugovor. Vložiti je mogoče tudi pritožbo pri upravnem sodišču v skladu s postopkom, določenim v zakoniku o upravnem postopku. O ugovoru se odloči v 30 dneh od prejema.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Da, ponudniki podpore žrtvam. Njihovi kontaktni podatki so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletnem mestu Odbora za socialno zavarovanje.

Zadnja posodobitev: 15/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Grčija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Povezava se odpre v novem oknuGrški odškodninski organ (Archí Apozimíosis)

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Če imate prebivališče (katoikía) ali običajno prebivališče (siníthi diamoní) na ozemlju druge države članice, je treba vlogo predložiti pri pomožnem organu zadevne države članice, ki jo pošlje grškemu odškodninskemu organu. V takem primeru grški odškodninski organ takoj, ko je to mogoče, pomožnemu organu zadevne države članice in vložniku pošlje naslednje informacije: (a) informacije o kontaktni osebi ali oddelku, odgovornemu za obravnavo zadeve, (b) potrdilo o prejemu vloge in (c) navedbo približnega roka, v katerem je mogoče pričakovati odločitev o vlogi.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema zahtevke?

Uradni jezik predložitve vloge ter izmenjave informacij, podatkov in dokazil je grščina.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila?

Organ ne prevzema odgovornosti za prevod, zato tudi ne nosi stroškov.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Da, pristojbina znaša 100 EUR. Če pristojbina ni plačana do takrat, ko odškodninski organ obravnava vlogo, se ta zavrže. Grški pomožni organ vam lahko posreduje informacije o bančnem nakazilu, ki ga morate izvesti.

Če ste iz države SEPA (enotno območje plačil v eurih), lahko elektronsko pristojbino plačate v eurih s kreditnim plačilom SEPA, pri čemer je banka prejemnica Banka Grčije. Številka IBAN in podatki o nakazilu so:

Ime prejemnika: MINISTRSTVO ZA FINANCE

Naslov prejemnika: 10 Kar. Servias St., 10562, Atene

Številka IBAN prejemnika: GR1201000230000000481090510

Številka BIC banke prejemnika: BNGRGRAA

Podatki o plačilu: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (grški pomožni organ vam sporoči 20-mestno geslo/kodo plačila)

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Če se odškodninskemu organu zdi potrebno, lahko vas, storilca in druge stranke, kot so priče ali izvedenci, povabi, da se osebno udeležite postopka in pričate pred njim.

Če imate prebivališče ali običajno prebivališče na ozemlju druge države članice, grški odškodninski organ zaprosi ustrezen pomožni organ, naj zasliši zadevno osebo v skladu s pravom države, v kateri je ta organ, in mu o tem pošlje poročilo. Prav tako pa lahko v sodelovanju z zadevnim pomožnim organom sam opravi zaslišanje, v skladu z grškim pravom, prek telefona ali videokonference. V takem primeru vas grški odškodninski organ ne more zavezati k udeležbi. Grški pomožni organ pomaga odškodninskemu organu zadevne države članice pri vašem zaslišanju ali pri zaslišanju drugih strank, kot so priče ali izvedenci.

V ta namen grški pomožni organ na zahtevo odškodninskega organa zadevne države članice: (a) pomaga odškodninskemu organu, kadar ta neposredno opravi zaslišanje v skladu z grškim pravom prek telefona ali videokonference, pri čemer pomožni organ v takem primeru zagotovi potrebno logistično infrastrukturo, ali (b) sam opravi zaslišanje v skladu z grškim pravom in pošlje poročilo o zaslišanju odškodninskemu organu zadevne države članice. V zadnjenavedenem primeru se poročilo o zaslišanju, ki se sestavi v grščini, prevede v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice ali v kateri koli drug jezik EU, za katerega je zadevna država članica navedla, da ga sprejema.

Stroške grškega pomožnega organa v takem primeru nosi grška država.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da, tolmač je zagotovljen.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

So sprejeta, vendar se lahko naroči tudi izvedensko mnenje.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Da, stroški se povrnejo.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odškodninski organ mora zadevo obravnavati v treh mesecih od datuma vložitve vloge in izdati pravnomočno odločbo v treh mesecih od datuma obravnave vloge.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V jeziku, ki ga razumete.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Pri upravnem sodišču prve stopnje (Dioikitikoú Protodikeíou) lahko vložite tožbo.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Žrtve kaznivih dejanj so prav tako upravičene do pravne pomoči v zvezi z vsemi kazenskimi ali civilnimi zahtevki. Zakon (člen 1 zakona št. 3226/2004) zagotavlja pravno pomoč državljanom države članice EU, državljanom tretjih držav in osebam brez državljanstva z nizkimi dohodki, če zakonito prebivajo v Evropski uniji ali če imajo v njej običajno prebivališče. Državljani z nizkimi dohodki, ki so upravičeni do pravne pomoči, so tisti, katerih letni družinski dohodek ne presega dveh tretjin minimalnega letnega osebnega dohodka, določenega v splošni nacionalni kolektivni pogodbi. V primeru družinskega spora se dohodek nasprotne stranke v sporu ne upošteva.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Povezava se odpre v novem oknuRaziskovalni center za enakost spolov (KEThI)

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni center za družbeno solidarnost (EKKA)

Povezava se odpre v novem oknuGeneralni sekretariat za enakost spolov (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Povezava se odpre v novem oknuGrški svet za begunce (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Povezava se odpre v novem oknuGrška sekcija organizacije Amnesty International

Povezava se odpre v novem oknuGrška policija – kibernetska kriminaliteta

Zadnja posodobitev: 21/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Španija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so pomožni organ uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko najdete na naslednji Povezava se odpre v novem oknupovezavi.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je pomožni organ ministrstvo za notranje zadeve.

Informacije o pomožnem organu so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču ministrstva za notranje zadeve.

V nekaterih primerih lahko pomožni organi drugih držav članic neposredno stopijo v stik z organom za odločanje, čeprav se priporoča, da se zahteve vlagajo prek pomožnih organov.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo: – zahtevo? – dokazila?

Zahteve za odškodnino in dokazila morajo biti v španščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Ta podatek ni na voljo.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se po končanih preiskavah in pred pripravo osnutka odločbe o odobritvi ali zavrnitvi zaprošene pomoči prosilcu odobri zaslišanje v skladu z veljavno zakonodajo, da lahko ta predstavi ustrezne argumente.

Če je bilo kaznivo dejanje storjeno v Španiji in ima prosilec za pomoč običajno prebivališče v drugi državi članici EU, prošnja za pomoč pa je vložena prek pomožnega organa države članice, v kateri prosilec običajno prebiva, lahko generalni direktorat za izdatke za zaposlene in javne pokojnine pri ministrstvu za finance in javno upravo (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) kot organ za odločanje zaprosi za sodelovanje zadevnega pomožnega organa za izvedbo postopka zaslišanja prosilca ali katere koli druge osebe, če meni, da je to potrebno.

Generalni direktorat za izdatke za zaposlene in javne pokojnine pri ministrstvu za finance in javno upravo lahko za izvedbo zaslišanja pomožni organ države članice, v kateri ima prosilec za pomoč običajno prebivališče, zaprosi, naj zagotovi vse potrebno, da lahko organ, ki proučuje odobritev ali zavrnitev pomoči, neposredno opravi zaslišanje, po telefonu ali videokonferenci, če se prosilec s tem strinja. Poleg tega mora pomožni organ, ki opravi zaslišanje, generalnemu direktoratu za izdatke za zaposlene in javne pokojnine pri ministrstvu za finance in javno upravo poslati poročilo o opravljenem zaslišanju.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se uporabljajo ista pravila kot za nasilna kazniva dejanja in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kadar je bilo kaznivo dejanje storjeno v Španiji in ima prosilec za pomoč običajno prebivališče v drugi državi članici EU, če je prošnja za pomoč vložena prek pomožnega organa države članice, v kateri prosilec običajno prebiva, pri čemer je ministrstvo za notranje zadeve tisto, ki kot organ za odločanje prek generalnega direktorata za podporo žrtvam terorizma izvede zgoraj navedene ukrepe v zvezi z zaslišanjem.

Kot je navedeno zgoraj, je mogoče zaslišanje opraviti po telefonu ali videokonferenci, če se prosilec s tem strinja, s čimer se izognemo potnim stroškom.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Na splošno ima vsaka žrtev kaznivega dejanja, ki ne govori ali razume španščine ali uradnega jezika, ki se uporablja v postopku, pravico, da ji brezplačno pomaga tolmač, ki govori jezik, ki ga žrtev razume, kadar poda izjavo v fazi preiskave, ki jo vodijo sodnik, državni tožilec ali policisti, ali kadar nastopi kot priča na obravnavi ali v katerem koli drugem ustnem postopku. To pravico imajo tudi osebe z okvaro sluha ali govora.

Pomoč tolmača se lahko zagotovi prek videokonference ali katerega koli telekomunikacijskega sredstva, razen če sodnik ali sodišče po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank odloči, da je zaradi zaščite pravic žrtve potrebna fizična navzočnost tolmača.

V primeru policijskih ukrepov se je mogoče zoper vsako odločitev, da se žrtvi ne zagotovi tolmačenje, pritožiti pri preiskovalnem sodniku. Ta pritožba se šteje za vloženo, ko oseba, na katero se nanaša odločitev, ob zavrnitvi izrazi svoje nezadovoljstvo.

Zoper sodno odločbo, da se žrtvi ne zagotovi tolmačenje, se je mogoče pritožiti.

Poleg tega bodo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, ki so pomožni organi na področju čezmejnih kaznivih dejanj, žrtvam zagotovili informacije o storitvah tolmačenja, ki so jim na voljo.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Vsi dokumenti, priloženi prošnji, morajo biti prevedeni v španščino, ker je to edini jezik, ki ga sprejema odškodninski organ.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je rok za vložitev prošnje za pomoč običajno eno leto od datuma, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Roki za izdajo odločbe o odobritvi ali zavrnitvi pomoči, bodisi dokončne bodisi začasne, so:

 • za poškodbe, ki povzročijo invalidnost, poslabšanje takih poškodb ali smrt: šest mesecev;
 • za začasno nezmožnost: štiri mesece;
 • za stroške terapevtske obravnave po kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in pogrebne stroške: dva meseca.

Za prošnje se lahko šteje, da so bile zavrnjene, če ob izteku roka za izdajo odločbe ni bila izrecno izdana nobena odločba.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je treba na splošno prošnje vložiti v enem letu od datuma nastanka škode ali od datuma, ko je bila dokazana vzročna zveza med posledico in terorističnim dejanjem. V primeru pomoči za študij je rok tri mesece od vpisa v program.

Rok za sprejetje in vročitev ustrezne odločbe je 12 mesecev, razen pri pomoči za študij, pri kateri je rok šest mesecev, pri čemer se za prošnjo šteje, da je bila odobrena, če so se roki iztekli, ne da bi bila izdana izrecna odločba.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V španščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost lahko prosilci odločbe ministrstva za finance in javno upravo o zakonsko določeni pomoči izpodbijajo v enem mesecu od vročitve. Če se odločba ne izpodbija v tem roku, je edina možnost, da se pri zgoraj navedenem ministrstvu vloži izredno pravno sredstvo revizije.

Ugovor se lahko vloži pri ministrstvu za finance in javno upravo ali nacionalni komisiji za pomoč in podporo žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalna komisija je pristojni organ za odločanje o ugovorih zoper odločbe ministrstva za finance in javno upravo o pomoči, odobreni na podlagi veljavne zakonodaje.

Če nacionalna komisija v treh mesecih od vložitve ugovora ne sprejme odločbe, se lahko ugovor šteje za zavrnjen, zoper to zavrnitev pa se lahko vloži tožba v upravnem sporu.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se lahko odločbe, ki jih je izdalo ministrstvo za notranje zadeve v upravnih postopkih glede prošenj za različne vrste pomoči, izpodbijajo pri ministrstvu ali neposredno pred upravnim sodiščem.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost lahko žrtve zaprosijo za pravno pomoč v skladu z zahtevami in postopkom iz veljavne španske zakonodaje.

Zlasti imajo žrtve nasilja na podlagi spola v skladu s špansko zakonodajo pravico do brezplačnega pravnega svetovanja neposredno pred vložitvijo pritožbe ter do brezplačne obrambe in zastopanja po odvetniku in procesnem pooblaščencu v vseh upravnih postopkih in postopkih, ki neposredno ali posredno izhajajo iz utrpelega nasilja.

V teh primerih mora obrambo žrtve prevzeti ena sama skupina pravnih zagovornikov, če je s tem ustrezno zagotovljena pravica žrtve do obrambe. Ta pravica velja tudi za prejemnike kakršne koli pomoči v primeru žrtvine smrti, če ti niso bili udeleženi pri dejanjih.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj imajo žrtve terorizma, ki jih priznava španska zakonodaja, v skladu z veljavno špansko zakonodajo o pravni pomoči pravico do pravne pomoči v vseh sodnih in upravnih postopkih, ki izhajajo iz terorističnega dejanja, zaradi katerega so postale žrtve, ne glede na svoja finančna sredstva.

Vsekakor se takojšnja pravna pomoč zagotovi vsem žrtvam terorizma, ki zaprosijo zanjo. Pravica do pravne pomoči preneha, če pozneje status žrtve ni priznan ali če je izdana oprostilna sodba, zoper katero ni pritožbe, ali če je zadeva dokončno ustavljena, pri čemer ni treba povrniti stroškov prejemkov, ki so bili do tega trenutka brezplačno na voljo.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se lahko prosilci za pomoč pri sestavi in pošiljanju prošenj za pomoč obrnejo na ustrezne urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj, kjer bodo prejeli informacije o finančni pomoči, do katere bi lahko bili upravičeni, in različnih postopkih, s katerimi lahko zaprosijo zanjo.

Ti uradi so v vseh avtonomnih skupnostih, v skoraj vseh prestolnicah pokrajin in tudi v drugih mestih.

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko najdete na naslednji Povezava se odpre v novem oknupovezavi.

Urad za informacije in podporo žrtvam terorizma pri nacionalnem višjem sodišču (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) zagotavlja splošne informacije o finančni pomoči, ki je lahko na voljo žrtvam terorizma. Naslov urada je:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktna telefonska številka: +34 914007402

Zadnja posodobitev: 02/12/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Francija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

O zahtevah za uveljavljanje odškodnine, ki jih vložijo žrtve kaznivih dejanj ali njihovi upravičenci, odloča komisija za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) pri vsakem okrožnem sodišču.

O zahtevah v zvezi s terorizmom Povezava se odpre v novem oknuFR. odloča garancijski sklad za žrtve terorističnih dejanj in drugih kaznivih dejanj (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions – FGTI), v primeru izpodbijanja pa je na voljo sodni nadzor.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, lahko se obrnete neposredno na organ, ki bo odločal o vaši zahtevi.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo zahtevo in dokazila:

– zahtevo?

– dokazila?

Zahteva in dokazila se sprejmejo v francoščini in angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Žrtve v čezmejnih primerih se naprošajo, da, kolikor je mogoče, pošljejo prevod bistvenih dokazil o nastalih stroških v francoski jezik.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne, plačilo ni potrebno.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Navzočnost ni obvezna. Vendar lahko pod nekaterimi pogoji uveljavljate potne stroške, dnevnice, vključno s stroški za prehrano in nastanitev, ter nadomestilo za navzočnost pred sodiščem (indemnité de comparution).

Za uveljavljanje kritja teh stroškov se obrnite na sodišče, ki vas je vabilo.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da, če ste navzoči, vam je tolmač na voljo brezplačno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala iz vaše države prebivališča bodo sprejeta. Po potrebi dokazila pregleda zdravniški izvedenec.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Zdravniški pregled se organizira po možnosti po medsebojnem dogovoru z žrtvijo med njenim bivanjem v Franciji. V drugih primerih lahko potne stroške, ki žrtvi nastanejo v zvezi z zdravniškim pregledom, ob predložitvi ustreznih dokazil krije FGTI.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Sodno tajništvo komisije CIVI zahtevo nemudoma posreduje garancijskemu skladu.

Garancijski sklad mora žrtvi predstaviti ponudbo v dveh mesecih od datuma prejetja popolne dokumentacije, ki mu jo je posredovalo sodno tajništvo komisije CIVI.

Če žrtev sprejme ponudbo, se predsedniku komisije CIVI v potrditev pošlje listina o soglasju. V primeru potrditve se lahko ta listina izvrši. Odločitev se uradno sporoči žrtvi in garancijskemu skladu, ki izvede izplačilo.

V primeru obrazložene zavrnitve garancijskega sklada, zavrnitve ponudbe s strani žrtve ali nepredložitve odgovora žrtve na ponudbo garancijskega sklada po izteku dveh mesecev postopek postane sodni postopek: zahtevo nato preuči sodišče, ki preveri izjave in predložena dokazila.

Državni tožilec in garancijski sklad predložita svoja stališča najpozneje 15 dni pred obravnavo. Prosilec in garancijski sklad morata biti na obravnavo povabljena vsaj dva meseca prej.

Po razpravi na obravnavi, zaprti za javnost, se odločitev komisije CIVI o dodelitvi ali zavrnitvi odškodnine uradno sporoči prosilcu in garancijskemu skladu, ki dodeljeno odškodnino izplača v mesecu, ki sledi temu uradnemu obvestilu.

V zvezi s terorizmom Povezava se odpre v novem oknu(FR.) garancijski sklad izplača predujem v mesecu, ki sledi prejetju popolne dokumentacije, če je to upravičeno. Garancijski sklad ponudbo odškodnine žrtvi (ko je njeno stanje stabilizirano) ali svojcem pokojne žrtve predstavi v treh mesecih.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločbo boste prejeli v francoščini. Lahko zahtevate brezplačen prevod odločbe.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Če niste zadovoljni z odločbo komisije CIVI, lahko zahtevate novo preučitev s strani pritožbenega sodišča (Cour d’appel), pod okriljem katerega deluje komisija CIVI.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Pravno pomoč lahko prejmete v skladu s pravili, ki se uporabljajo v Franciji.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Pri pripravi vaše zahteve za uveljavljanje odškodnine vam lahko brezplačno pomagajo Povezava se odpre v novem oknuzdruženja za pomoč žrtvam, ki delujejo v okviru Povezava se odpre v novem oknuuradov za pomoč žrtvam ali v svojih prostorih.

Zadnja posodobitev: 05/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Hrvaška

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministrstvo za pravosodje
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: (+385) 13714000
Telefaks: (+385) 13714507

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, zahtevo lahko predložite ministrstvu za pravosodje Republike Hrvaške neposredno ali jo pošljete s priporočeno pošto.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo dokumente?

Zahteva in dokazila morajo biti v hrvaščini. Če so zahteva in dokazila v tujem jeziku, jih je treba predložiti z overjenim prevodom, ki ga opravi uradni sodni prevajalec.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Organ odločanja ne prevaja zahteve ali dokazil in ne nosi stroškov prevoda.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

V postopku v zvezi s to zahtevo se ne plačajo nobene upravne ali druge pristojbine.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Če odbor za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj pozove vložnika na zaslišanje ali k udeležbi v postopku, je vložnik upravičen do povračila potnih stroškov.

Na splošno velja, da se v postopku in med odločanjem navzočnost vložnika ne zahteva, če pa se zahteva zaslišanje vložnika, prič, s strani sodišča imenovanih izvedencev ali drugih oseb, pa lahko odbor za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj kot organ odločanja od pristojnega organa druge države članice EU, v kateri je bila vložena zahteva za odškodnino, zahteva, naj ta dejanja opravi.

Poleg tega je mogoče zaslišanje, ki se zahteva v takem postopku, opraviti s tehničnimi sredstvi, kar vključuje računalniško tehnologijo, elektronska komunikacijska omrežja ter druga sredstva za prenos slike in zvoka. V takem primeru zaslišanje opravi odbor za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj kot organ odločanja.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Tuja zdravniška potrdila se sprejmejo, vendar odbor za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj kot organ odločanja preveri in ovrednoti zdravniška potrdila ter lahko po potrebi zahteva mnenje zdravniškega izvedenca.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Pristojni organ sprejme odločitev o zahtevi v približno 60 dneh, če je zahteva popolna in pravilna (če so pridobljene in predložene vse zahtevane listine, informacije in dokazi, ki so potrebni za sprejetje odločitve). Če pa je zahteva nepopolna, je lahko čas, potreben za sprejetje odločitve, daljši.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba o zahtevi se izda v hrvaščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo ni pritožbe, vložnik pa lahko sproži upravni spor z vložitvijo upravne tožbe pri pristojnem upravnem sodišču v 30 dneh od vročitve odločbe.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Ne.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Da.

Zadnja posodobitev: 09/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Italija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Odbor za podporo žrtvam mafijskih kaznivih dejanj in nasilnih naklepnih kaznivih dejanj (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), ki spada pod ministrstvo za notranje zadeve (Via Cavour n. 6; uradni elektronski naslov (PEC): Povezava se odpre v novem oknuprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Odbor sestavljajo predsedujoči komisar (Commissario), en predstavnik ministrstva za notranje zadeve, dva predstavnika ministrstva za pravosodje, en predstavnik ministrstva za gospodarski razvoj, en predstavnik ministrstva za gospodarske zadeve in finance, en predstavnik ministrstva za zaposlovanje, zdravje in socialno politiko ter en predstavnik javne družbe za zavarovalne storitve CONSAP, ki nima glasovalne pravice in je odgovoren za finančno upravljanje zadevnega sklada.

Vlogo za dostop do sklada je treba vložiti v preiskavo pri prefekturi/območnem vladnem uradu (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) za enega od naslednjih krajev: kraj, v katerem ima sedež sodišče, ki je izdalo obsodilno sodbo zaradi enega od kaznivih dejanj iz člena 11 zakona št. 122/2017; ali prebivališče zainteresirane strani oziroma drugih upravičencev, če je žrtev kaznivega dejanja umrla; ali prebivališče posebnega zastopnika (procuratore speciale), ki zastopa žrtev ali druge upravičence, če so italijanski državljani oziroma državljani EU, ki ne prebivajo v Italiji. (Te informacije že vključujejo vsebino medresorske uredbe ministrstev, ki bo v kratkem objavljena v uradnem listu.)

Dejansko odločitev o vlogi sprejme odbor.

Pogoji za dostop do sklada in obrazec vloge so na voljo na spletišču ministrstva za notranje zadeve:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, vendar je lahko koristno, če se najprej obrnete na pomožni organ, da se vloga in morebitne druge listine prevedejo.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema:

 • zahteve?
 • dokazila?

V italijanščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Vložnik ne nosi nobenih stroškov.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ni vam treba biti navzoči, saj obravnava ni kontradiktorna; če želite predložiti nadaljnja mnenja ali dokumentacijo, jih lahko pošljete na uraden elektronski naslov ali prek pomožnega organa.

Uredba št. 222/2008, člen 6: „Zaslišanje vložnika, ki ga zahteva italijanski organ za odločanje

1. Če se italijanski organ za odločanje odloči zaslišati vložnika ali katero koli drugo osebo na podlagi Povezava se odpre v novem oknučlena 2(3) zakonodajne uredbe, pošlje zahtevo pomožnemu organu v drugi državi članici v skladu s postopkom iz Povezava se odpre v novem oknučlena 3(2) te uredbe. Zahteva mora vsebovati informacije o postopkovnih formalnostih, določenih v italijanski zakonodaji, in prošnjo pomožnemu organu v drugi državi članici, ki je prejel vlogo, naj osebo, ki bo zaslišana, obvesti o navedenih formalnostih.

2. Če italijanski organ za odločanje prosi pomožni organ v drugi državi članici, naj zasliši vložnika ali katero koli drugo osebo v skladu z zakoni navedene države članice na podlagi zadnjega dela Povezava se odpre v novem oknučlena 2(3) zakonodajne uredbe, prošnjo pošlje v skladu s postopkom iz Povezava se odpre v novem oknučlena 3(2) te uredbe.“

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Glej odgovor na prejšnje vprašanje.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Priznajo se, če so predložena v italijanščini ali angleščini. Domačim zdravnikom ni treba opraviti posebnih ocen.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Nobenih zdravniških pregledov ni treba opraviti; namesto tega morate predložiti ustrezno zdravniško dokumentacijo in račune za nastale stroške zdravljenja.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Trenutno velja pravilo 60 dni od prejema vloge. Upoštevati pa je treba, da se postopek začasno ustavi, če organ za odločanje zahteva katere koli druge listine ali informacije (člen 10-bis zakona št. 241/90).

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V italijanščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Z vložitvijo tožbe pri običajnem sodišču (tribunale) v 60 dneh od sporočila o odločitvi.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Ne.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Urad, ki zagotavlja te informacije, nima podatkov o takih organizacijah.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Ciper

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Informacije niso na voljo.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Zahtevo lahko tudi v čezmejnih primerih pošljete neposredno organu za odločanje v navedeni državi.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo?

V grščini in angleščini.

– dokazila?

V grščini in angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Se ne uporablja.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ni vam treba biti navzoč.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Se ne uporablja.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v vaši državi prebivališča, bodo sprejeta.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Se ne uporablja.

Kako dolgo približno traja, da od pristojnega organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Traja šest mesecev od datuma, na katerega so na voljo vse informacije, potrebne za odločitev.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V grščini in angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbo lahko izpodbijate z vložitvijo zahtevka pri upravnem sodišču v 75 dneh od njene izdaje.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Zaprosite lahko za pravno pomoč v zvezi s pravnimi postopki, ki se nanašajo na vašo zadevo.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Informacije glede uveljavljanja odškodnine lahko dobite neposredno pri Zavodu za Povezava se odpre v novem oknusocialna zavarovanja.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Latvija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Uprava za pravno pomoč (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Brezplačna telefonska linija: +371 80001801
Telefaks: +371 67514209

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknujpa@jpa.gov.lv
Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Zahtevo za državno odškodnino lahko pošljete neposredno Povezava se odpre v novem oknuUpravi za pravno pomoč, ne da bi jo vložili pri pristojnem organu države članice Evropske unije vašega prebivališča.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema zahteve?

Uprava za pravno pomoč sprejema zahteve za državno odškodnino in listine, ki so jim priložene, v latvijščini in angleščini. Listin, ki se predložijo Povezava se odpre v novem oknuUradu za pravno pomoč, ni treba overiti in zanje se ne uporabljajo enakovredne formalnosti.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Zahtevo za državno odškodnino in priložene listine je treba prevesti, stroški prevoda pa se krijejo iz sredstev državnega proračuna, dodeljenih Upravi za pravno pomoč.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravno takso ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Za obravnavo zahteve za državno odškodnino, prejete iz druge države članice Evropske unije, vam ni treba plačati takse ali pristojbine.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

V postopku obravnave zahteve za državno odškodnino in odločanja o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine vaša navzočnost ni potrebna.

Če Uprava za pravno pomoč ugotovi, da so za odločanje potrebne dodatne informacije, boste o tem obveščeni v sedmih dneh po prejetju zahteve za državno odškodnino.

Odločba bo poslana na naslov, naveden v zahtevi za državno odškodnino.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

V postopku obravnave zahteve za državno odškodnino in odločanja o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine vaša navzočnost ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), odloča o izvedenski preiskavi. Uprava za pravno pomoč prosi osebo, ki vodi preiskavo, za informacije o rezultatih izvedenske preiskave.

Izvedensko mnenje temelji na zdravstveni dokumentaciji ali drugih objektivnih podatkih.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Če se je oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), odločila zahtevati izvedensko preiskavo, bodo vaši potni stroški kriti (iz državnega proračuna) v skladu s postopkom in v znesku, ki sta določena v zakonih in drugih predpisih Republike Latvije.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Uprava za pravno pomoč odloči o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine v enem mesecu od prejetja zahteve za državno odškodnino in odločbo pošlje na naslov, naveden v tej zahtevi.

Če Uprava za pravno pomoč od vas ali osebe, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), potrebuje kakršne koli dodatne informacije, se rok za odločanje začasno prekine, dokler ne prejeme vseh potrebnih informacij.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine vam bo poslana v latvijščini s prevodom v jezik, za katerega je država članica Evropske unije, v kateri imate prebivališče, navedla, da ga sprejema.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbo Uprave za pravno pomoč o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine lahko izpodbijate v enem mesecu od začetka njene veljavnosti z vložitvijo ustrezne vloge pri Upravi za pravno pomoč, ki se posreduje Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvu za pravosodje.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Za vložitev zahteve za državno odškodnino ne potrebujete pravne pomoči. Uprava za pravno pomoč zagotovi potrebno pomoč za postopek uveljavljanja državne odškodnine.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Združenje „Skalbes“ nudi brezplačno telefonsko linijo za pomoč 116006, imenovano „Telefonska pomoč žrtvam kaznivih dejanj“ (vsak dan od 7.00 do 22.00), ki zagotavlja čustveno in psihološko podporo žrtvam kaznivih dejanj ter informacije o postopkovnih pravicah žrtev (na primer pravice v kazenskem postopku, pravice do odškodnine za škodo, državne odškodnine itd.), razpoložljivih storitvah in obstoječih službah za podporo žrtvam.

Zadnja posodobitev: 20/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Litva

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, svojo zahtevo lahko pošljete neposredno na Ministrstvo za pravosodje Republike Litve.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahteve?

– dokazila?

Zahtevo in dodatna dokazila je treba predložiti v litovščini ali angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Stroške prevoda zahteve in/ali priloženih dokazil v litovščino ali angleščino krije vložnik ali organ pošiljatelj.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Pri odločanju o zahtevku žrtve kaznivega dejanja njena navzočnost ni potrebna. Taki stroški se torej ne povrnejo.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Pri odločanju o zahtevku žrtve kaznivega dejanja njena navzočnost ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Dokazila, ki jih izdajo pristojne ustanove/posamezniki v državi prebivališča žrtve, bodo priznana.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločitev bo sprejeta v enem mesecu po predložitvi zahteve in vseh potrebnih dokazil Ministrstvu za pravosodje Republike Litve.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Običajno v litovščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbe Ministrstva za pravosodje Republike Litve je mogoče izpodbijati pred litovsko Komisijo za upravne spore (Lietuvos administracinių ginčų komisija) ali Regionalnim upravnim sodiščem v Vilni (Vilniaus apygardos administracinis teismas) v enem mesecu od datuma, na katerega je bila odločba sporočena.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da. Lahko zaprosite za pravno pomoč Službe za pravno pomoč z državnim jamstvom (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), ki bo odločila o tem, ali se vam zagotovi pravna pomoč.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Ne.

Zadnja posodobitev: 22/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Luksemburg

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministère de la Justice (Ministrstvo za pravosodje)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Telefon: (+352) 2478 45 27, (+352) 2478 45 17
Telefaks: (+352) 26 68 48 61, (+352) 22 52 96

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@mj.public.lu
Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mj.public.lu/

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, zahtevo za odškodnino je treba poslati z dopisom neposredno luksemburškemu ministru za pravosodje, pod pogojem, da vložnik ni upravičen do odškodnine od druge države in da lahko dokaže, da ima zakonito in običajno prebivališče v Luksemburgu.

Vložnik je lahko izvzet iz pogoja zakonitega in običajnega prebivališča v Luksemburgu, če je žrtev kaznivega dejanja iz člena 382-1 kazenskega zakonika (trgovina z ljudmi).

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo zahtevo in dokazila:

Zahteva za odškodnino in dokazila se sprejmejo v naslednjih jezikih:

 • luksemburščini,
 • francoščini,
 • nemščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Stroške prevajanja krije ministrstvo za pravosodje.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Navzočnost žrtve ni obvezna. Zastopa jo lahko njen odvetnik, zato potovanje ni potrebno.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v vaši državi prebivališča, bodo sprejeta oziroma priznana kot dokazila o dejstvih in škodi, ki ste jo utrpeli.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ni relevantno. Tuja zdravniška spričevala se sprejmejo kot dokazila.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Minister za pravosodje sprejme odločitev v šestih mesecih od vložitve odškodninskega zahtevka.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Ker mora biti zahteva napisana v francoščini, nemščini ali luksemburščini, je tudi odločba napisana v enem od teh treh sprejemljivih jezikov.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Če se odločba ministra za pravosodje izpodbija glede na načelo ali dodeljeni znesek, se lahko zoper državo, ki jo zastopa minister za pravosodje, sproži sodni postopek. Tožba se po izbiri vložnika vloži pri okrožnem sodišču v Luxembourgu ali Diekirchu.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Oseba, ki dokaže, da nima zadostnih prihodkov, ima pravico do brezplačne pravne pomoči pod pogoji, določenimi z zakonom. Odvetnik je imenovan, da vam zagotavlja pravno svetovanje ali pravno zastopanje, stroške pa krije država. Vsakdo se lahko obrne na organe, ki nudijo pravne informacije in nasvete. Brezplačne pravne informacije so na voljo pri službi za sprejem in pravne informacije (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (osrednja služba za socialno pomoč) – Service d’aide aux victimes (SAV) (služba za podporo žrtvam)
Bâtiment Plaza Liberty
Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 58 21-627 / 628

Zadnja posodobitev: 19/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Madžarska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Vladni urad v Budimpešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) je kot organ za odločanje pooblaščen za odločanje o odškodninskih zahtevkih, ki jih prejme od drugih držav članic:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo?

V katerem koli jeziku.

– dokazila?

V katerem koli jeziku.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Madžarska država.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne, takih pristojbin ni treba plačati.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Stroškov ni mogoče povrniti, saj se v postopku ne zahteva, da ste osebno navzoči.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala bodo sprejeta.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Med postopkom je treba odločbo izdati v največ 60 dneh.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V madžarščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, se lahko vloži pritožba, ki jo obravnava ministrstvo za pravosodje kot drugostopenjski organ. Zoper odločbo, ki jo na drugi stopnji izda ministrstvo za pravosodje, se lahko pri sodiščih sprožijo upravni postopki.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Pravno pomoč lahko dobite na podlagi madžarskega zakona LXXX iz leta 2003 o pravni pomoči.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Storitve za pomoč pri uveljavljanju vaših interesov so na voljo v vseh uradih službe za podporo žrtvam, kjer svetovalci za podporo žrtvam zagotavljajo praktično pomoč (na primer pomoč pri izpolnjevanju vlog, zagotavljanje informacij) zainteresiranim stranem. Žrtve se lahko obrnejo tudi na organizacije civilne družbe (na primer Beli obroč (Fehérgyűrű), madžarska baptistična pomoč (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Zadnja posodobitev: 11/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Malta

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Claims Officer (uradnik za obravnavo zahtev)

The Palace, St George’s Square
Valletta

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Zahteve ne morete poslati neposredno.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

 • – zahtevo? V malteščini ali angleščini.
 • – dokazila? V malteščini ali angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Odškodninski organ.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ni pristojbin.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ni relevantno.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ni relevantno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Sprejmejo se lahko po presoji uradnika za obravnavo zahtev, ki se lahko odloči tudi za vključitev lokalnih zdravstvenih strokovnjakov.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Da, stroški bodo povrnjeni.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločanje organa traja od enega do dveh mesecev.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločbo lahko prejmete v angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

To ni mogoče.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Povezava se odpre v novem oknuhttp://vso.org.mt/

ali glavni odvetnik za pravno pomoč: Povezava se odpre v novem oknuhttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Nizozemska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Naslov:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Telefon: 070-4142000
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@schadefonds.nl

Poštni naslov:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

zahtevo?

V katerem koli jeziku, ki ga izberete, po možnosti pa v nizozemskem ali angleškem jeziku.

dokazila?

V katerem koli jeziku, ki ga izberete, po možnosti pa v nizozemskem ali angleškem jeziku.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne, za obravnavo zahteve ni treba plačati upravnih ali drugih pristojbin.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Vaša navzočnost v postopku ni potrebna. Odločba bo vedno izdana v pisni obliki in vam bo poslana po pošti.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ni relevantno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj bo običajno sprejel zdravniško spričevalo, ki ga je izdal vaš zdravnik, ter ga bo po potrebi predložil svojim zdravstvenim svetovalcem za oceno in svetovanje. Ti zdravstveni svetovalci sami ne opravljajo zdravniških pregledov.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ni relevantno.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Največ 26 tednov, navadno pa manj.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V jeziku, v katerem ste vložili zahtevo.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Z vložitvijo ugovora na oddelku za pritožbe pri Skladu za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj. Odločitev o vaši prošnji bo vsebovala informacije o postopku za njeno izpodbijanje.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Ne.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Pomaga vam lahko nizozemska služba za pomoč žrtvam Povezava se odpre v novem oknuSlachtofferhulp Nederland. S to službo lahko stopite v stik po telefonu: 0900–0101.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Avstrija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) (Zvezni urad za socialne zadeve in invalide, Ministrstvo za socialne zadeve)
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Telefon: +43 158831
Telefaks: +43(0)10599882516

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknupost.wien@sozialministeriumservice.at

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo zahtevo oziroma dokazila?

Če to predloži pomožni organ ali žrtev: na splošno v nemščini in angleščini.

(Če žrtev ne more predložiti dokumentov organu v nemščini ali angleščini, se sprejmejo tudi vloge v drugih jezikih, ki se nato prevedejo.)

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Odškodninski organ.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kdo jih plača?

Ni stroškov.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Vaša navzočnost praviloma ni potrebna.

Če vas bo organ povabil, lahko uveljavljate povračilo potnih stroškov. Za to je pristojen Zvezni urad za socialne zadeve in invalide.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da, če je potreben.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Praviloma sodeluje avstrijski strokovnjak, ki ga imenuje organ in ki pri oceni upošteva tudi zdravniška spričevala iz države prebivališča.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Da.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Trajanje postopka je odvisno od zahtevane pomoči, v večini primerov pa se odločba izda v šestih mesecih.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V nemščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo Ministrstva za socialne zadeve se lahko vloži pritožba pri zveznem upravnem sodišču (pritožba se lahko vloži tudi pri ustavnem sodišču (Verfassungsgerichtshof) in vrhovnem upravnem sodišču (Verwaltungsgerichtshof)).

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da. Ministrstvo za socialne zadeve in zvezno upravno sodišče pa ne predvidevata povračila odvetniških honorarjev.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Pri organizacijah za podporo žrtvam (npr. Weisser Ring) se boste morali pozanimati, ali je taka podpora na voljo.

Zadnja posodobitev: 20/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Poljska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Te informacije trenutno niso na voljo.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Pomožni organ bi praviloma moral zahtevo za odškodnino poslati organu za odločanje. Vendar pa lahko upravičenec tudi sam pošlje zahtevo neposredno poljskemu organu za odločanje.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

- zahtevo?

- dokazila?

Organ za odločanje sprejema pisanja v poljščini in angleščini.

Organ za odločanje sprejema zapisnike zaslišanj, ki jih izvede pomožni organ druge države, v uradnem jeziku navedene države.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Stroške prevoda listin prevzame državna zakladnica.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Osebe, ki zahtevajo odškodnino, so v celoti oproščene plačila sodnih stroškov.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Povračilo potnih stroškov ni mogoče. Mogoče pa vas je zaslišati na daljavo, tako da vam ni treba do organa za odločanje. Od organa za odločanje lahko zahtevate, naj pomožni organ v vaši državi prosi za pomoč pri organizaciji prenosa vašega zaslišanja. S takim zaslišanjem morate soglašati.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Po potrebi organ za odločanje imenuje strokovnega tolmača. Stroškov za to vam ne bo treba nositi.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Organ za odločanje presodi, ali so pregledi, ki so jih opravili zdravniki v kraju vašega prebivališča, verodostojni. Če meni, da je potreben nov pregled, ga morate opraviti. Pri tem morate nositi le potne stroške.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Povračilo potnih stroškov ni mogoče, tudi če ste morali pripotovati v to državo, da ste opravili zdravniški pregled.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Za odločanje o zahtevkih za odškodnino rok ni določen. Trajanje odločanja je odvisno od zapletenosti zadeve, dokazov, ki jih mora izvesti organ za odločanje, in števila zadev, ki jih organ za odločanje takrat obravnava.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba o odškodnini se izda v poljščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Če z odločbo o odškodnini niste zadovoljni, se lahko zoper njo pritožite na sodišče druge stopnje (sąd II instancji). Pri tem ne nosite nobenih stroškov v zvezi s pritožbo.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Na podlagi poljske zakonodaje se pravna pomoč lahko zagotovi. Zagotovi se osebam, ki dokažejo, da si odvetnika ne morejo privoščiti. Opomniti je treba, da vam bo pri uveljavljanju odškodnine lahko pomagal državni tožilec, ki vodi postopek v zvezi s kaznivim dejanjem, zaradi katerega zahtevate odškodnino.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Na Poljskem obstaja sklad za podporo žrtvam in pomoč po odpustu iz kazenskega zavoda (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), ki zbira sredstva, med drugim namenjena pomoči žrtvam kaznivih dejanj in njihovim najbližjim sorodnikom. Upravlja ga minister za pravosodje. Podpora je organizirana tako, da upravitelj sklada v odprtem razpisnem postopku izbere organizacije, ki so po njegovem mnenju oddale najboljše ponudbe, in jim dodeli namenske subvencije za ukrepe za žrtve kaznivih dejanj.

Sredstva se uporabijo za financiranje pravne, psihološke in materialne pomoči. Pravna pomoč lahko vključuje pomoč pri uveljavljanju odškodnine, tudi v čezmejnih primerih.

Če želite izkoristiti pomoč, se obrnite na nevladno organizacijo, ki je v ta namen prejela subvencijo ministra za pravosodje, pri čemer boste morali dokazati, da ste žrtev kaznivega dejanja. Seznam takih organizacij in njihovi kontaktni podatki so na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje (Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), v oddelku obravnava dejavnosti / podpora žrtvam kaznivih dejanj/podpora žrtvam kaznivih dejanj in njihovim najbližjim sorodnikom - seznam subjektov in organizacij (kliknite na: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym - lista podmiotów i organizacji).

Zadnja posodobitev: 03/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Portugalska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Na Portugalskem je ta organ Povezava se odpre v novem oknukomisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Ne. Žrtve nasilnih kaznivih dejanj ali nasilja v družini z običajnim prebivališčem v drugi državi članici EU morajo zahtevo za odškodnino ali predujem odškodnine, ki jo izplača portugalska država, predložiti pristojnemu organu države članice EU, v kateri prebivajo.

Ta organ bo zahtevo posredoval komisiji za zaščito žrtev kaznivih dejanj na Portugalskem, ta pa jo bo sprejela skupaj s potrebnimi ukrepi za proučitev dejstev in odločila o njej.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

a) zahtevo?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj sprejema zahteve in dokumente v portugalščini ali angleščini.

b) dokazila?

Če komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj pristojni organ države članice običajnega prebivališča vložnika zaprosi, da pripravi obravnavo vložnika ali druge osebe (npr. priče ali izvedenca), komisija ne sme zavrniti pisnega zapisa obravnave, če je ta v enem od jezikov institucij Skupnosti.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj. Pri storitvah, ki jih komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj zahteva in zagotavlja v primeru nasilnih kaznivih dejanj ali nasilja v družini, ni mogoče zaprositi za povrnitev stroškov.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj prejme vse dokumente, ki jih potrebuje za proučitev in odločitev o postopku za odškodnino, ki jo portugalska država izplača za kaznivo dejanje, ki je bilo na Portugalskem storjeno zoper žrtev z običajnim prebivališčem v drugi državi članici. Zahteva lahko tudi, da organ države članice prebivanja žrtve zasliši žrtev. Vložniku za zaslišanje pred komisijo ni treba potovati na Portugalsko.

Če portugalsko sodišče meni, da je treba vložnika zaslišati v živo in ne prek drugih sredstev, potne in druge s tem povezane stroške plača portugalska država.

Urad za socialno varnost je nacionalni organ, ki sprejema in obravnava vloge za pravno pomoč.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Vsi dokumenti, ki jih pošlje pristojni organ države članice, v kateri vložnik običajno prebiva, se sprejmejo brez posebnih formalnosti ter jih ni treba sodno overiti.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Medicinska dokumentacija, ki jo je vložnik predložil organu države članice, v kateri običajno prebiva, in ki je potrebna za odločitev o zadevi, oziroma druga morebitna zahtevana dokumentacija se pošlje komisiji za zaščito žrtev kaznivih dejanj, ne da bi bilo treba opraviti dodatne zdravniške preglede na Portugalskem.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Pristojni organ države članice običajnega prebivališča vložnika in vložnik sam bosta v 10 dneh prejela obvestilo o prejetju zahteve, ki ga izda komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj in v katerem je navedeno, kdaj bo najverjetneje izdana odločba o zahtevi.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba o zahtevi za odškodnino se lahko vložniku in organu države članice običajnega prebivališča vložnika pošlje v portugalščini ali angleščini. Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj se lahko odloči tudi, da bo uporabila uradni jezik države članice EU, v kateri običajno prebiva vložnik, ali drug jezik navedene države članice, če je to eden od jezikov institucij Skupnosti.

Ali lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Da. Če se vložniku zahtevka zdi odločba komisije za zaščito žrtev kaznivih dejanj napačna, lahko v 15 dneh pri komisiji vloži pritožbo. V pritožbi mora navesti razloge zanjo in ustrezna dokazila. Komisija mora nato v 30 dneh proučiti pritožbo in odločiti o njej; izpodbijani akt lahko potrdi, razveljavi, razglasi njegovo ničnost, ga spremeni ali nadomesti.

Če vložnik ni zadovoljen z odločitvijo o pritožbi, jo lahko izpodbija pri upravnem sodišču.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj ne ponuja posredovanja na tem področju.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC):

 • osebno: Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lizbona, od ponedeljka do petka od 9.30 do 12.30 ter od 14.00 do 16.30;
 • po pošti: na obrazcu, ki je na voljo na spletišču komisije;
 • po elektronski pošti: Povezava se odpre v novem oknucorreio.cpvc@sg.mj.pt;
 • prek spleta: z izpolnitvijo obrazca za žrtve nasilnih kaznivih dejanj ali obrazca za žrtve nasilja v družini (Povezava se odpre v novem oknuhttps://cpvc.mj.pt/);
 • po telefonu: +351 213222490 (klici se zaračunavajo po tarifi za stacionarne priključke) od 9.30 do 12.30 ter od 14.00 do 16.30.

Portugalsko združenje za pomoč žrtvam (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV):

 • telefonska števila za podporo žrtvam: +351 116006 (vsak delovni dan od 9.00 do 21.00);
 • prek spleta na Povezava se odpre v novem oknuspletišču APAV (na voljo v portugalščini, angleščini, ruščini in kitajščini); ali na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • storitev tolmačenja v znakovni jezik po videopovezavi: SERV IIN, (+351 12472), vsak delovni dan od 10.00 do 18.00.

Komisija za državljanstvo in enakost spolov (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • storitve zagotavljanja informacij žrtvam nasilja v družini (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (zagotavlja informacije o pravicah žrtev in razpoložljivih pravnih sredstvih na vsem nacionalnem ozemlju ter kje je mogoče dobiti psihološko in socialno podporo in pravne informacije); telefon: +351 800202148 (brezplačna, anonimna in zaupna storitev je na voljo 24 ur na dan vsak dan).
Zadnja posodobitev: 13/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Romunija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Romunski organ odločanja, imenovan v skladu s členom 3(2), je:

Okrožno sodišče v Bukarešti (Tribunalul București)
Komisija za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Tel.: +40 214083600, +40 214083700
Faks: +4021 3187731

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknutribunalul.bucuresti@just.ro

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.tmb.ro/

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

 • zahtevo? V romunščini.
 • dokazila? V romunščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Ni relevantno.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Fizična navzočnost ni potrebna.

Pravna pomoč krije tudi potne stroške, kadar zakon ali sodišče zahteva fizično navzočnost in kadar sodišče presodi, da ni druge možnosti za ustrezno zaslišanje zadevnih oseb.

Sodišče odloči, ali se bodo ti stroški krili ali ne, in stranko obvesti, kako jih izterjati.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Fizična navzočnost ni potrebna.

Pravna pomoč krije tudi potne stroške, kadar zakon ali sodišče zahteva fizično navzočnost in kadar sodišče presodi, da ni druge možnosti, da bi bile zadevne osebe ustrezno zaslišane.

Sodišče odloči, ali se bodo ti stroški krili ali ne, in stranko obvesti, kako jih izterjati.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

To preuči imenovani romunski organ odločanja, tj. komisija za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj pri okrožnem sodišču v Bukarešti.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Sodišče odloči, ali se bodo ti stroški krili ali ne, in stranko obvesti, kako jih izterjati.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Eno do dve leti.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V romunščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Komisija za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, ki jo sestavljata dva sodnika, lahko pri reševanju zahteve za finančno odškodnino ali prošnje za predujem finančne odškodnine v odločbi sprejme eno od naslednjih rešitev:

 1. ugodi zahtevi in določi vrednost finančne odškodnine oziroma predujma te odškodnine;
 2. zavrne zahtevo, če zahteve na podlagi tega zakona za dodelitev finančne odškodnine oziroma predujma te odškodnine niso izpolnjene.

Sodna odločba o zahtevi za finančno odškodnino ali prošnji za predujem finančne odškodnine se vroči žrtvi.

Sodna odločba se lahko izpodbija pri pritožbenem sodišču v 15 dneh od vročitve.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

V skladu z romunsko zakonodajo (člen 14 in naslednji zakona št. 211/2004 o nekaterih ukrepih za zagotavljanje informacij, podpore in zaščite žrtvam kaznivih dejanj) lahko prejmete javno pravno pomoč.

Brezplačna pravna pomoč se na zahtevo dodeli naslednjim kategorijam žrtev:

 1. osebam, zoper katere so bila storjena naslednja kazniva dejanja: poskus umora, uboj, telesna poškodba, naklepno kaznivo dejanje, zaradi katerega je žrtev utrpela telesno poškodbo, posilstvo, spolni napad, spolni odnos z mladoletnikom, spolna zloraba mladoletnikov;
 2. zakoncu, otrokom in vzdrževanim osebam osebe, ki je umrla zaradi kaznivega dejanja umora ali uboja ali naklepnega kaznivega dejanja, ki je povzročilo smrt osebe.

Brezplačna pravna pomoč se zgoraj navedenim žrtvam dodeli, če je bilo kaznivo dejanje storjeno na ozemlju Romunije; če pa je bilo kaznivo dejanje storjeno zunaj ozemlja Romunije, se navedena pomoč dodeli, če je žrtev romunski ali tuj državljan, ki zakonito prebiva v Romuniji, in kazenski postopek poteka v Romuniji.

Brezplačna pravna pomoč se žrtvam drugih kaznivih dejanj na zahtevo dodeli, če mesečni dohodek žrtve na družinskega člana ne presega nacionalne bruto minimalne osnovne plače za leto, v katerem je žrtev vložila prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Brezplačna pravna pomoč se dodeli samo, če je žrtev kaznivo dejanje prijavila organom pregona ali sodišču v 60 dneh od storitve kaznivega dejanja ali datuma, ko je izvedela za kaznivo dejanje. Če žrtev fizično ali psihično ni bila sposobna prijaviti kaznivega dejanja organom pregona, se 60-dnevni rok računa od datuma, ko je ta nesposobnost prenehala.

Za žrtve, ki še niso dopolnile 18 let, in osebe, za katere velja odredba o prepovedi, ne velja obveznost prijave storjenega kaznivega dejanja organom pregona ali sodišču. Storitev kaznivega dejanja lahko organom pregona prijavi zakoniti zastopnik mladoletne osebe ali osebe, za katero velja odredba o prepovedi.

Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči se vloži pri okrožnem sodišču, na območju pristojnosti katerega ima žrtev stalno prebivališče, o njej pa v 15 dneh od datuma vložitve odločita dva sodnika komisije za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj. Prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči se priložijo kopije dokazil v zvezi s podatki, ki jih vsebuje prošnja, in vseh drugih dokumentov, ki jih ima žrtev in so koristni za odločitev o prošnji.

O prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči se odloči s sklepom, sprejetim v senatu, žrtev pa je vabljena k udeležbi.

Če žrtev ni izbrala odvetnika, mora sklep o odobritvi prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči vključevati tudi imenovanje odvetnika po uradni dolžnosti v skladu z zakonom št. 51/1995 o organizaciji in opravljanju odvetniškega poklica, kot je bil ponovno objavljen ter pozneje spremenjen in dopolnjen, in pravilnikom o odvetniškem poklicu.

Sklep, s katerim je odločeno o prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči, se vroči žrtvi. Sklep o zavrnitvi prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči se na zahtevo žrtve v 15 dneh od vročitve predloži v ponovni pregled okrožnemu sodišču, v okviru katerega deluje komisija za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj. O ponovnem pregledu odloči senat dveh sodnikov.

Brezplačna pravna pomoč se dodeli vsaki žrtvi v celotnem postopku v višini največ dveh nacionalnih bruto minimalnih osnovnih plač, določenih za leto, v katerem je žrtev zaprosila za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Sredstva, potrebna za dodelitev brezplačne pravne pomoči, se zagotovijo iz državnega proračuna, in sicer iz proračuna ministrstva za pravosodje.

Zgornje določbe se ustrezno uporabljajo tudi za dodelitev zneskov, potrebnih za izvršitev sodbe, s katero je bila žrtvi kaznivega dejanja dodeljena civilna odškodnina.

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in zahtevek za znesek, potreben za izvršitev sodbe, s katero je bila žrtvi kaznivega dejanja dodeljena civilna odškodnina, lahko vloži tudi zakoniti zastopnik mladoletne osebe ali osebe, za katero velja odredba o prepovedi. Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči in zahtevek za znesek, potreben za izvršitev sodbe, s katero je bila žrtvi kaznivega dejanja dodeljena civilna odškodnina, sta oproščena kolkovine.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in zahtevek za znesek, potreben za izvršitev sodbe, s katero je bila žrtvi kaznivega dejanja dodeljena civilna odškodnina, lahko vložijo tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju zaščite žrtev, če ju žrtev podpiše, vključujeta vse podatke in so jima priložena potrebna dokazila.

Zadnja posodobitev: 15/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Slovenija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon : +386 1 369 54 40
Faks : +386 1 369 54 75

Elektronska pošta : Povezava se odpre v novem oknugp.mp@gov.si
Spletni naslov : Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mp.gov.si

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo? V slovenskem jeziku.

– dokazila? V slovenskem jeziku, overjeni prevod.

Če zahteva in priložene listine niso v slovenskem jeziku, jih Ministrstvo za pravosodje vrne prosilcu oziroma organu druge države članice, od katerega je zahtevo prejelo, skupaj s pojasnilom, da morajo biti vloga in priloge v slovenskem jeziku.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Če zahteva in priložene listine niso v slovenskem jeziku, jih Ministrstvo za pravosodje vrne prosilcu oziroma organu, od katerega je zahtevo prejelo, skupaj s pojasnilom, da morajo biti vloga in priloge v slovenskem jeziku. Odškodninski organ torej ne prevaja zahteve ali dokazil iz druge države članice EU. Stroški za prevajanje bremenijo proračun Republike Slovenije.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne, za vloge, dejanja in odločbe v postopkih za uveljavljanje odškodnine po tem zakonu se ne plačujejo takse.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ne, stroški se ne povrnejo.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Osebna navzočnost v postopku praviloma ni potrebna.

Komisija za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj se lahko odloči za ustno obravnavo oziroma zaslišanje stranke ali izvedenca. Po pravilih splošnega upravnega postopka imajo stranke, ki ne znajo jezika ali ga ne morejo uporabljati zaradi invalidnosti, pravico spremljati potek postopka po tolmaču. Organ jih je dolžan o tem poučiti.

Vendar komisija lahko v skladu z zakonom zaprosi organ, ki je pristojen za opravo teh dejanj v drugi državi članici Evropske unije, v kateri je prosilec vložil zahtevo za odškodnino, da opravi ta dejanja. V tem primeru osebna navzočnost ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala bodo sprejeta oziroma priznana, če bodo priložena v slovenskem jeziku, overjenem prevodu.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Po pravilih splošnega upravnega postopka ne, ker gre za postopek na zahtevo stranke.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Zakonski rok za izdajo odločbe je 3 mesece od prejema popolne vloge. Praviloma dejansko postopek traja manj kot pol leta, odvisno od okoliščin primera.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba o zahtevi bo posredovana v slovenskem jeziku.

Če bo postopek potekal preko pristojnega organa druge države članice Evropske unije, bo odločba posredovana skupaj s predpisanim standardnim obrazcem, ki ga je določila Evropska Komisija in mora biti posredovan v jeziku pristojne države članice, kamor se pošilja. Del standardnega obrazca je tudi povzetek odločitve, pojasnilo oziroma pravni pouk o pravnem sredstvu ter pojasnilo o drugih dejanjih, ki se pričakujejo od prosilca.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

S tožbo v upravnem sporu, o kateri odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

V upravnem postopku s pripravo zahteve za odškodnino ni mogoče pridobiti brezplačne pravne pomoči.

Po pravilih splošnega upravnega postopka pa mora uradna osebna spoštovati načelo varstva pravic stranke, kar pomeni, da ji mora omogočiti uveljavljanje pravic, jo v zvezi s tem opozarjati, pozvati na potrebno dopolnitev vloge in dajati pojasnila, pri čemer mora skrbeti, da nevednost ali neukost stranke ni v škodo njenim pravicam.

Stranka se lahko odloči za vložitev tožbe zoper odločbo komisije. V upravnem sporu, ki je sodni postopek, so tujci (ki ne prebivajo v RS) upravičeni do brezplačne pravne pomoči pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

O tem nimamo podatkov.

Zadnja posodobitev: 14/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Slovaška

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike – Oddelek za rehabilitacijo in odškodnine.

Telefon: +421 288891225
Telefaks: +421 288891579

Elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknuvictims@justice.sk
Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justice.gov.sk/

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Ni mogoče neposredno komunicirati z Ministrstvom za pravosodje Slovaške republike. Za čezmejne zahtevke se je treba obrniti na pomožni organ v domači državi.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

 • zahtevo?
  V slovaščini.
 • dokazila?
  V slovaščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike ne poskrbi za prevod potrebnih dokazil. Prevod in s tem povezane stroške plača žrtev kaznivega dejanja.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Za postopek se ne plača nobena pristojbina.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Pri presoji zahteve za odškodnino navzočnost žrtve nasilnega kaznivega dejanja ni potrebna. Morebitno zaslišanje opravi zaprošeni pomožni organ ali slovaški organi z uporabo tehničnih sredstev za avdiovizualni prenos. Zato potni stroški ne nastanejo in jih ni treba vračati.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Zakon ne določa osebne navzočnosti vložnika zahtevka v odškodninskem postopku. Pri presoji zahteve za odškodnino navzočnost žrtve nasilnega kaznivega dejanja ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Za določitev odškodnine za bolečine in trpljenje je potreben zdravniški izkaz, ki izpolnjuje zahteve iz slovaške zakonodaje. Vendar je še vedno mogoče, da bo zdravstveno stanje ocenil zdravnik v Slovaški republiki na podlagi zdravniških izkazov, izdanih v državi stalnega prebivališča.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Potni stroški ne bodo povrnjeni.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike odloči v šestih mesecih po prejemu popolne zahteve.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V slovaščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Pred sodiščem.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

V slovaški zakonodaji ni predvidena pravna pomoč posebej za uveljavljanje odškodnine. Mogoče pa je uporabiti splošno državno pravno pomoč, ki jo zagotavlja center za pravno pomoč, ali za pomoč zaprositi eno od organizacij, ki zagotavlja pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike samo zagotavlja osnovne smernice za uveljavljanje odškodnine.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Na Slovaškem obstajajo nevladne organizacije, ki zagotavljajo pomoč in podporo žrtvam nasilnih kaznivih dejanj in so osredotočene na določene žrtve. Zmožnosti posameznih organizacij za zagotavljanje pomoči pri odškodninskih zahtevkih v čezmejnih primerih so v glavnem odvisne od njihovih kadrovskih zmogljivosti.

Zadnja posodobitev: 09/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Finska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Državna zakladnica

P.O. Box 50

FI-00054 Državna zakladnica, Finska

Elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknurikosvahingot@valtiokonttori.fi

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Svojo zahtevo lahko pošljete neposredno državni zakladnici (Valtiokonttori). Opozarjamo pa tudi na omejitve v zvezi z jezikom dokumentov, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema zahteve?

In dokazila?

Zahteva mora biti pripravljena v finskem, švedskem ali angleškem jeziku. Tudi dokazila morajo biti v enem od teh jezikov.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Državna zakladnica ne bo obravnavala zahtev, ki niso pripravljene v enem od zgoraj navedenih jezikov. Če potrebujete pomoč pri prevajanju dokazil, se lahko obrnete na pomožni organ v državi, v kateri prebivate.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Za obravnavo vašega odškodninskega zahtevka vam ni treba plačati upravnih stroškov.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Zadevo obravnava državna zakladnica pisno. Vaša osebna navzočnost se ne zahteva v nobeni fazi postopka.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Glej odgovor na prejšnje vprašanje.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniško spričevalo, ki ga izda zdravnik v vaši državi prebivališča, se sprejme kot dokaz o poškodbi.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Glej odgovor na prejšnje vprašanje.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločbo boste prejeli v povprečju v šestih do osmih mesecih po tem, ko državna zakladnica prejeme zahtevo.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Državna zakladnica izdaja odločbe le v finskem in švedskem jeziku. Če ste zahtevo vložili v angleščini, boste skupaj z odločbo prejeli angleški povzetek njene vsebine.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo o odškodnini, ki ste jo prejeli, lahko v 30 dneh od datuma, ko ste izvedeli za odločbo, vložite pisno pritožbo na sodišče za zavarovalne zadeve (Vakuutusoikeus). Odločbi državne zakladnice o odškodnini se priložijo smernice o vložitvi pritožbe.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Državna zakladnica vam lahko svetuje glede uveljavljanja odškodnine. Če vam je pri pripravi zahtevka pomagal zunanji odvetnik, vam bodo stroški, ki izhajajo iz tega, povrnjeni le, če vam je bila odobrena pravna pomoč ali vam je bil dodeljen pravni zastopnik za obravnavo zadeve pred sodiščem. Stroški priprave zahtevka se lahko povrnejo tudi če se zadeva ne obravnava pred sodiščem, izpolnjujete pa finančne pogoje za pridobitev pravne pomoči.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Pomoč pri vložitvi zahteve lahko prejmete pri organizaciji za podporo žrtvam na Finskem (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktni podatki navedene organizacije so na voljo na spletišču:Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.riku.fi/en/home/.

Zadnja posodobitev: 09/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Švedska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj (Brottsoffermyndigheten).

Storgatan 49
Umeå, Švedska

Telefon: +46 90708200
Telefaks: +46 90178353

Elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknuregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Poštni naslov:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Švedska

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da; če se je kaznivo dejanje zgodilo na Švedskem, se zahteva lahko pošlje neposredno na švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema:

– zahteve?

– dokazila?

Zahteva in dokazila se sprejmejo v švedskem in angleškem jeziku.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Stroške prevajanja nosi švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Navzočnost vložnika ni potrebna. Obravnava poteka pisno.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Obstajajo možnosti za tolmačenje, če je to potrebno med postopkom.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala in zdravstvena dokumentacija iz drugih držav se lahko sprejmejo. Če je potrebna dodatna ocena, švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj običajno vključi zdravnike, da pripravijo strokovno mnenje na podlagi razpoložljivih zdravstvenih izkazov.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Zdravniški pregled na Švedskem običajno ni potreben, če prebivate v drugi državi EU. Vendar pa obstaja možnost povračila stroškov, če je potrebno opraviti nadaljnje tovrstne preiskave.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Čas obravnave je odvisen od narave primera in delovne obremenitve organa. Povprečni čas obravnave je običajno približno tri mesece, vendar je lahko potrebno manj ali več časa. Primeri se obravnavajo po vrstnem redu prejema in običajno ni prednostnih zadev.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba bo v švedščini. Če ne govorite švedsko, boste prejeli tudi povzetek odločbe v angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločb švedskega organa za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj ni mogoče izpodbijati, lahko pa organ spremeni svojo odločitev na podlagi zahteve ali na svojo pobudo, če se pojavijo nove okoliščine ali če za to obstajajo drugi razlogi.

Vložnik, ki z odločbo ni zadovoljen, organu pošlje pisno zahtevo za ponovno obravnavo zadeve. V zahtevi je treba navesti želeno spremembo in razloge zanjo. Zahtevi je treba priložiti morebitno dopolnilno gradivo.

Vložnik lahko vedno zahteva, da odločbo, ki ga zadeva, ponovno prouči komisija za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Nämnden för brottsskadeersättning).

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Nadomestilo za stroške pravnega zastopanja se dodeli le, če so za to posebni razlogi. Za uveljavljanje odškodnine za škodo, nastalo s kaznivim dejanjem, pomoč odvetnika običajno ni potrebna. Zahtevo je razmeroma enostavno vložiti. Organ mora tudi zagotoviti informacije in svetovanje osebam, ki uveljavljajo odškodnino, ter pridobiti dokaze, ki so potrebni za odločitev o zadevi.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Če želite vložiti zahtevo ali če imate kakršna koli vprašanja o odškodninah v čezmejnih primerih, se je za pomoč in informacije najbolje obrniti na švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj. Informacije so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. Organ lahko tudi pokličete na telefonsko številko +46 90708200.

Zadnja posodobitev: 22/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Anglija in Wales

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA).

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: +44 2036842517

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Organ bo vlogo sprejel neposredno od vas, tako da se vam ni treba obrniti na pomožni organ v vaši domači državi.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

 • zahtevo?
 • dokazila?

Zaželeno je, da se dokumenti prejmejo v angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Prevode plača organ.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Organ svojih storitev ne zaračunava.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Organ obravnava vloge in komunicira z vlagatelji pisno. Ni vam treba biti navzoč.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ni relevantno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Organ sprejema izkaze usposobljenih zdravstvenih strokovnjakov iz drugih držav.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Organ ne plača nobenih potnih stroškov.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Čas, potreben za oceno vaše zahteve, je odvisen od tega, kako zapletena je. Tako se bodo zahteve, ki se nanašajo na izgubo zaslužka, obravnavale dlje kot zahteve, ki se nanašajo samo na plačilo na podlagi tarife za poškodbe. Organ CICA ne bo dokončno odločil o vaši zahtevi, dokler ne potrdite, da ste, kolikor je mogoče, okrevali po poškodbah. Organ si prizadeva preproste primere rešiti v 12 mesecih po prejemu vloge.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Organ bo z vami komuniciral v angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Če se s prvotno odločbo ne strinjate in jo želite izpodbijati, morate organu poslati pisno pritožbo v 56 dneh od datuma prvotne odločbe. Priložiti morate morebitne dodatne dokaze v podporo vaši zahtevi, ki naj jih organ upošteva.

Po prejetju vaše pritožbe in dokazil bo vaš zahtevek obravnavala druga oseba, pooblaščena za vodenje odškodninskih zahtevkov, kot je sprejela prvotno odločbo. Odločitev o pritožbi je lahko bolj ali manj ugodna od prvotne odločbe ali pa se prvotna odločba potrdi.

Če se z odločbo o pritožbi ne strinjate, se lahko pritožite pri prvostopenjskem sodišču (odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) v skladu s poslovnikom sodišča. Ta poslovnik lahko najdete na spletišču Povezava se odpre v novem oknuprvostopenjskega sodišča.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Za vložitev odškodninskega zahtevka ne potrebujete plačanega zastopnika, kot je pravni svetovalec ali družba za upravljanje zahtevkov. Če se odločite za plačanega zastopnika, organ ne krije njegovih stroškov, temveč jih boste morali plačati sami.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Za pomoč pri odškodninskem zahtevku se lahko obrnete na Povezava se odpre v novem oknuslužbo za informacije za žrtve (Victims Information Service).

Zadnja posodobitev: 16/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Severna Irska

Ta oddelek ni upošteven. Služba Severne Irske za odškodnine obravnava le zahteve, ki nastanejo na Severnem Irskem.


Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

-

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

– zahtevo?

– dokazila? -

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

-

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

-

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

-

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

-

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

-

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

-

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

-

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

-

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

-

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

-

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

-

Zadnja posodobitev: 15/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Škotska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA).

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: +44 3000033601

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Organ bo vlogo sprejel neposredno od vas, tako da se vam ni treba obrniti na pomožni organ v vaši domači državi.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

 • zahtevo?
 • dokazila?

Zaželeno je, da se dokumenti prejmejo v angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Prevode plača organ.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Organ svojih storitev ne zaračunava.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Organ obravnava vloge in komunicira z vlagatelji pisno. Ni vam treba biti navzoč.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ni relevantno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Organ sprejema izkaze usposobljenih zdravstvenih strokovnjakov iz drugih držav.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Organ ne plača nobenih potnih stroškov.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Organ si prizadeva preproste primere rešiti v 12 mesecih po prejemu vloge.  Reševanje zapletenih primerov traja dlje.  Organ v vašem konkretnem primeru ne bo izdal končne odločbe, če zdravljenje še ni zaključeno ali ni znano, v kolikšni meri ste okrevali.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Organ bo z vami komuniciral v angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Če se s prvotno odločbo ne strinjate in jo želite izpodbijati, morate organu poslati pisno pritožbo v 56 dneh od datuma prvotne odločbe. Priložiti morate morebitne dodatne dokaze v podporo vaši zahtevi, ki naj jih organ upošteva.

Po prejetju vaše pritožbe in dokazil bo vaš zahtevek obravnavala druga oseba, pooblaščena za vodenje odškodninskih zahtevkov, kot je sprejela prvotno odločbo. Odločitev o pritožbi je lahko bolj ali manj ugodna od prvotne odločbe ali pa se prvotna odločba potrdi.

Če se z odločbo o pritožbi ne strinjate, se lahko pritožite pri prvostopenjskem sodišču (odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) v skladu s poslovnikom sodišča. Ta poslovnik lahko najdete na spletišču Povezava se odpre v novem oknuprvostopenjskega sodišča.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Za vložitev odškodninskega zahtevka ne potrebujete plačanega zastopnika, kot je pravni svetovalec ali družba za upravljanje zahtevkov. Če se odločite za plačanega zastopnika, organ ne krije njegovih stroškov, temveč jih boste morali plačati sami.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Za pomoč pri odškodninskem zahtevku se lahko obrnete na Povezava se odpre v novem oknuslužbo za informacije za žrtve in priče (Victims and Witness Information Service).

Zadnja posodobitev: 15/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.