European Payment Order forms


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 1896/2006.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, umožňuje věřitelům vymáhat nesporné občanské a obchodní nároky prostřednictvím jednotného postupu, v rámci něhož se využívají standardní formuláře.

Toto nařízení platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

S výjimkou Maďarska, kde řízení týkající se platebního rozkazu spadá do pravomoci notářů (pro oblast občanského práva), vydávají evropský platební rozkaz soudy.

Postup nevyžaduje účast při soudním jednání. Žalobce pouze podá návrh a poté už nemusí do postupu zasahovat. Žádné další formality či zásahy ze strany žalobce nejsou zapotřebí.

Nařízení obsahuje sedm standardních formulářů, které byly nahrazeny nařízením Komise (EU) č. 936/2012 ze dne 4. října 2012.
Upozorňujeme, že od 14. července 2017 se začal používat pozměněný formulář návrhu (formulář A). Najdete jej zde.
Důležité změny se týkají pouze dodatku 2 a odrážejí změny v řízení o evropském platebním rozkazu, které vstoupily v platnost dne 14. července 2017.
Na základě této změny může žalobce v případě, že žalovaný podá odpor proti platebnímu rozkazu, převést věc do evropského řízení o drobných nárocích, a pokračovat tak v řešení nároku. Předpokladem je, že nárok splňuje požadavky stanovené pro řízení o drobných nárocích.

Související přílohy

Upozorňujeme, že uvedený průvodce neodráží změnu, která vstoupila v platnost 14. července 2017 a která přidává možnost pokračovat v řízení v případě, že je podán odpor v souladu s nařízením (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Další příslušné informace naleznete v aktuálním znění článku 17 uvedeného nařízení.

Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu PDF (4361 Kb) cs

Pokud máte zájem o další informace, navštivte  naši stránku věnovanou Evropskému platebnímu rozkazu.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.
As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2022, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

 • Form A - Application for a European order for payment
  • in English
 • Form B - Request to the claimant to complete and/or rectify an application for a European order for payment
  • in English
 • Form C - Proposal to the claimant to modify an application for a European order for payment
  • in English
 • Form D - Decision to reject the application for a European order for payment
  • in English
 • Form E - European order for payment
  • in English
 • Form F - Opposition to a European order for payment
  • in English
 • Form G - Declaration of enforceability
  • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 07/10/2020