Bevisoptagelse (omarbejdning)

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Bulgaria

Taking evidence


*mandatory input

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Se domstolenes websted

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: SpanishCzechGermanEstonianGreekEnglishFrenchCroatianItalianLatvianLithuanianHungarianMalteseDutchPolishPortugueseRomanianSlovakSlovenianFinnishSwedish have already been translated.

Anmodninger om bevisoptagelse skal sendes til den distriktsret (rayonen sad), i hvis retskreds bevisoptagelsen skal finde sted.

Artikel 4 — Centralt organ

Justitsministeriet

Direktoratet for Internationalt Retligt Samarbejde og Europæiske Anliggender

Samarbejde om civilretlige spørgsmål

Tlf.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax nr.: +3592 9809223

E-mail civil@justice.government.bg

Adresse: ul. "Slavyanska" nr. 1

1040, Sofia

Bulgarien

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Anmodninger fra en anden medlemsstat om tilvejebringelse af bevismateriale og meddelelser bør udarbejdes på bulgarsk eller ledsages af en oversættelse til bulgarsk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Distriktsretterne accepterer anmodninger om bevisoptagelse og andre meddelelser, der modtages pr. post.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Den kompetente myndighed til at tillade direkte bevisoptagelse i Republikken Bulgarien er den provinsdomstol (Okrazhen sad), i hvis retskreds den direkte bevisoptagelse skal foretages.

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Republikken Bulgarien har ikke indgået og agter ikke at indgå internationale aftaler eller ordninger med andre EU-medlemsstater, som giver mulighed for at lette bevisoptagelse, og som er forenelige med forordningen.

Forordningen finder først og fremmest anvendelse på de aftaler, som Republikken Bulgarien har indgået med andre medlemsstater, for så vidt som de vedrører bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Bulgarien vil indtil videre ikke gøre brug af muligheden for tidlig anvendelse af det decentrale IT-system.

Sidste opdatering: 10/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.