Bevisoptagelse (omarbejdning)

Portugal

Content provided by:
Portugal

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Portugal

Taking evidence


*mandatory input

Artikel 2, stk. 1 — Myndigheder, der kan betragtes som retter

Ikke relevant.

Artikel 3, stk. 2 — Anmodede retter

-

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 4 — Centralt organ

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generaldirektorat for retspleje)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISSABON

Tlf.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside: https://dgaj.justica.gov.pt/

Generaldirektoratet for retspleje har stedlig kompetence på hele det nationale område.

Artikel 6 — Sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Portugisisk og spansk.

Artikel 7 — Måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Midler til modtagelse af anmodninger og andre accepterede meddelelser:

  • med post
  • med fax og
  • ved hjælp af elektroniske midler.

Følgende midler kan anvendes i hastende tilfælde:

  • telegram
  • telefonopkald (fulgt op af et skriftligt dokument), eller
  • andre analoge kommunikationsmidler.

Artikel 19 — Centralt organ eller kompetent myndighed/kompetente myndigheder, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISSABON

Tlf.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 29 — Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 2

Overenskomst mellem Den Portugisiske Republik og Kongeriget Spanien om retsligt samarbejde på det civil- og strafferetlige område. I denne forbindelse anbefales det ligeledes at konsultere Meddelelse nr. 274/98og Bekendtgørelse nr. 73/2000.

Artikel 31, stk. 4 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 03/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.