Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Greece

Content provided by:
Greece

Πολιτικά δικαστήρια

Όλες οι ιδιωτικές διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που ανατίθενται στα εν λόγω δικαστήρια από τον νόμο.

Τα πολιτικά δικαστήρια είναι τα εξής:

 1. Ο Άρειος Πάγος
 2. Το Εφετείο
 3. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο
 4. Το Μονομελές Πρωτοδικείο
 5. Το Ειρηνοδικείο

Ποινικά δικαστήρια

Τα ποινικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές υποθέσεις.

Τα ποινικά δικαστήρια είναι τα εξής:

 1. Ο Άρειος Πάγος
 2. Τα Πενταμελή Εφετεία
 3. Τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια
 4. Τα μεικτά ορκωτά Εφετεία
 5. Τα Τριμελή Εφετεία
 6. Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία
 7. Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία
 8. Τα Πταισματοδικεία
 9. Τα Δικαστήρια Ανηλίκων

Δυνάμει ειδικών νόμων, ποινική δικαιοδοσία ασκούν επίσης:

 • το Στρατοδικείο
 • το Ναυτοδικείο
 • το Αεροδικείο

Τα εν λόγω δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις ως ειδικά ποινικά δικαστήρια.

Τα δικαστήρια αυτά εκδικάζουν υποθέσεις στο πλαίσιο διάπραξης αδικημάτων από στρατιωτικούς που υπηρετούν στο στρατό ξηράς, στο ναυτικό και στην Αεροπορία.

Διοικητικά δικαστήρια

 • Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας (μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο).
 • Συνοπτικά δικάζει:

  Αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων για παράβαση νόμου, για υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας καθώς και για αναρμοδιότητα ή παράλειψη τύπου.

  Προσφυγές πολιτικών, στρατιωτικών, δημοτικών κ.λπ. υπαλλήλων, κατά αποφάσεων Υπηρεσιακών Συμβουλίων περί προαγωγής, απόλυσης, υποβιβασμού κ.λπ.

  Αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα διοικητικά δικαστήρια καλούνται να επιλύσουν διοικητικές διαφορές μεταξύ των διοικητικών οργάνων του κράτους και των πολιτών.

 • Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ταυτόχρονα δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες, γεγονός που το κάνει διφυές όργανο. Αποστολή του είναι ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, τόσο του Δημοσίου, όσο και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρμοδιότητά του επίσης είναι ο έλεγχος και η απόδοση ευθύνης σε διαχειριστές του Δημοσίου, ενώ διαθέτει δικαστικές αρμοδιότητες και σε ορισμένες μισθολογικές υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων.
 • Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια είναι τα Διοικητικά Πρωτοδικεία και τα Διοικητικά Εφετεία.

 • Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία συνεδριάζουν με σύνθεση ενός ή τριών δικαστών, ανάλογα με τη χρηματική αξία της διαφοράς. Εξετάζουν φορολογικές υποθέσεις, διαφορές μεταξύ ιδιωτών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής, καθώς και διαφορές διοικητικής φύσης μεταξύ πολιτών και κράτους, δήμων ή κοινοτήτων.
 • Τα τριμελή Διοικητικά Πρωτοδικεία εκδικάζουν επίσης εφέσεις κατά αποφάσεων μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων.

 • Τα Διοικητικά Εφετεία εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων των τριμελών Διοικητικών Πρωτοδικείων. Εκδικάζουν επίσης σε πρώτο βαθμό αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την απασχόληση δημόσιων υπαλλήλων (απολύσεις, παραλείψεις διορισμού ή προαγωγής κ.λπ.).
 • Νομικές βάσεις δεδομένων

  1. Δικτυακός τόπος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.
  2. Δικτυακός τόπος του Αρείου Πάγου. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Άρειος Πάγος

  Συμβούλιο της Επικρατείας και Διοικητική Δικαιοσύνη

  Ελεγκτικό Συνέδριο

  Πρωτοδικείο Αθηνών

  Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

  Πρωτοδικείο Πειραιά

  Πρωτοδικείο Πατρών

  Πρωτοδικείο Τρίπολης

  Πρωτοδικείο Άμφισσας

  Ειρηνοδικείο Πατρών

  Ειρηνοδικείο Νίκαιας

  Ειρηνοδικείο Κορίνθου

  Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2024

  Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.