Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Greece

Content provided by:
Greece

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Greece

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


*mandatory input

Άρθρο 67 (α)

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: κα Αργυρώ Ελευθεριάδου

ΠροϊστάμενοςΤμήματος: κος Βασίλειος Σαρηγιαννίδης

Μεσογείων 96

11527 Αθήνα

Τηλ: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Φαξ: 0030 213 130 7499

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Άρθρο 67 (β)

Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στην Ελλάδα, στο .Πρωτοδικείο.

Όσον αφορά στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου η αίτηση εισάγεται στο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη και αν δεν έχει κατοικία του τόπου διαμονής και αν δεν έχει ούτε διαμονή της πρωτεύουσας του Κράτους

Άρθρο 33

Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στην Ελλάδα, στο Εφετείο.

Άρθρο 34

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:

- στη Ελλάδα, άσκηση αναίρεσης.

Η αίτηση αναίρεσης απευθύνεται στον Άρειο Πάγο.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.