Αρχική κατάρτιση εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης των εισαγγελέων στα κράτη μέλη της ΕΕ: προϋποθέσεις εισόδου, στόχοι και ουσία, διάρκεια και οργάνωση, τελική αξιολόγηση.

Οι εισαγγελείς είναι οι κύριοι εγγυητές της ορθής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα σχετικά μέρη του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και να τα εφαρμόζουν.

Η αρχική κατάρτιση, κατάρτιση μελλοντικών ή νεοδιορισθέντων εισαγγελέων, θα πρέπει να παρέχει:

  • βάσεις για το νομικό σύστημα και τη νομική κουλτούρα της ΕΕ, συμβολή στην πρακτική κατανόηση του ρόλου του ενωσιακού δικαίου στα εθνικά νομικά συστήματα,
  • γνώσεις για το κεκτημένο στον τομέα του κράτους δικαίου,
  • πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο των εισαγγελέων ως ευρωπαίων επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αρχική δικαστική κατάρτιση σε 10 χάρτες

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/03/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.