In the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. The e-Justice Portal, on the basis of a mutual agreement with the UK, will maintain the relevant information related to the United Kingdom until the end of 2024.

Todisteiden vastaanottaminen

Gibraltar

Content provided by:
Gibraltar

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom

Gibraltar

Taking evidence


*mandatory input

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Pyynnön vastaanottava tuomioistuin todisteiden vastaanottamisen yhteydessä:

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Puhelin: +350 200 75608

3 artikla – Keskuselin

Viralliset yhteydenotot osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Puhelin: +350 78882
Faksi: +350 79891

Ne on kuitenkin toimitettava seuraavaan osoitteeseen:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign & Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Puhelin: +44 20 7008 2862
Faksi: +44 20 7008 3629 tai +44 20 7008 8259

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Englanti ja ranska.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Pyynnöt on toimitettava postitse ulko- ja kansainyhteisöasiainministeriön (Foreign and Commonwealth Office, Lontoo) kautta noudattaen aiemmin esitettyä menettelyä.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Viralliset yhteydenotot osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Puhelin: +350 78882
Faksi: +350 79891

Ne on kuitenkin toimitettava seuraavaan osoitteeseen:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign & Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Puhelin: +44 20 7008 2862
Faksi: +44 20 7008 3629 tai +44 20 7008 8259

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Yhdistynyt kuningaskunta ei aio jatkossa noudattaa muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtyjä kahdenvälisiä sopimuksia todisteiden vastaanottamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Se on kuitenkin ilmoittanut jäsenvaltioille, joiden kanssa sillä on voimassa olevia kahdenvälisiä sopimuksia, että se haluaa jatkaa näiden sopimusten soveltamista näiden jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin ulkopuolisten Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisten alueiden välisissä asioissa.

Seuraavassa on lueteltu jäsenvaltiot, joiden kanssa Yhdistyneellä kuningaskunnalla on voimassa oleva kahdenvälinen sopimus, ja sopimusten päivämäärät:

Itävalta 31.3.1931      Kreikka 7.2.1936

Belgia 21.6.1922    Italia 17.12.1930

Tanska 29.11.1932     Alankomaat 31.5.1932

Suomi 11.8.1933        Portugali 9.7.1931

Ranska 2.2.1922       Espanja 27.6.1929

Saksa 20.3.1928    Ruotsi 28.8.1930

Euroopan unionin ulkopuoliset Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset alueet, joihin näitä kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan edelleen, ovat seuraavat:

Kanaalisaaret

Mansaari

Anguilla

Bermuda

Brittiläiset Neitsytsaaret

Caymansaaret

Falklandinsaaret ja niihin kuuluvat alueet

Montserrat

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvat Akrotirin ja Dhekelian tukikohta-alueet (Kypros)

Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet

Turks- ja Caicossaaret

Päivitetty viimeksi: 10/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.