Izvođenje dokaza (preinaka)

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Bulgaria

Taking evidence


*mandatory input

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Sudovi.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Zahtjevi za izvođenje dokaza šalju se okružnom sudu (rayonen sad) na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Odjel za međunarodnu suradnju u građanskim stvarima

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Telefaks: +3592 9809223

E-adresa: civil@justice.government.bg

Adresa: Ulitsa Slavyanska 1

1040 Sofija

Bugarska

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: EnglishFrench have already been translated.

Zahtjevi za izvođenje dokaza i izjave koje upućuje druga država članica trebaju biti sastavljeni na bugarskom ili prevedeni na bugarski jezik.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Okružni sudovi prihvaćaju zahtjeve za izvođenje dokaza i druga priopćenja primljena poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: EnglishFrench have already been translated.

Sud koji je u Republici Bugarskoj nadležan za odobravanje izravnog izvođenja dokaza je pokrajinski sud na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti.

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: EnglishFrench have already been translated.

Republika Bugarska ne provodi niti je sklopila sporazume ni dogovore s drugim državama članicama EU-a kojima je cilj olakšavanje izvođenja dokaza i koji moraju biti u skladu s navedenom Uredbom.

Uredba ima veću pravnu snagu od sporazuma sklopljenih između Republike Bugarske i drugih država članica u pogledu izvođenja dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Bugarska ne namjerava iskoristiti mogućnost rane upotrebe decentraliziranog IT sustava.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.