Mirenje

Estonia

Content provided by:
Estonia

Direktiva o mirenju 2008/52/EZ prenesena je u estonsko pravo Zakonom o mirenju.


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Estonia

Mediation


*mandatory input

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Zahtjev za proglašenje izvršnosti pisanog sporazuma nakon završetka postupka mirenja podnosi se okružnom sudu (maakohus) u čijoj je nadležnosti proveden postupak mirenja. Podaci za kontakt okružnih sudova dostupni su na internetskim stranicama sudova. Morat ćete platiti državnu pristojbu od 50 EUR.

Sporazum postignut postupkom mirenja koji vodi zaprisegnuti odvjetnik ili javni bilježnik (članak 2. stavci 2. i 3. Zakona o mirenju) može ovjeriti i javni bilježnik. Podaci za kontakt dostupni su na poveznici Pronađi javnog bilježnika. Morat ćete platiti državnu pristojbu od 51,13 EUR.

Izvršnost sporazuma uređena je člankom 14. Zakona o mirenju. Postupak proglašenja izvršnosti sporazuma koji provodi sud uređen je člancima 627.1 i 627.2 Zakona o parničnom postupku. Javni bilježnik ovjerit će sporazum prema postupku iz Zakona o javnom bilježništvu i obvezati dužnika da pristane na trenutačno obvezno izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.