Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Luxembourg

Content provided by:
Luxembourg

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Luxembourg

Brussels I recast


*mandatory input

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

Nije primjenjivo.

Članak 74. — opis nacionalnih pravila i postupaka u vezi s izvršenjem

Vidjeti luksemburški nacionalni informativni članak Postupci za izvršenje sudske odluke – Luksemburg

koji je objavila Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima na portalu e-pravosuđe.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

Za zahtjev za odbijanje izvršenja ili za priznavanje ili odbijanje priznavanja nadležan je predsjednik okružnog suda koji odlučuje u hitnom postupku:

Tribunal d'arrondissement du Luxembourg (Okružni sud u Luxembourgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.:   (+352) 47 59 81-2625

Telefaks: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okružni sud u Diekirchu)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.:   (+352) 80 32 14 -1

Telefaks: (+352) 80 71 19

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

Žalbeni sud koji odlučuje u hitnom postupku:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.:   (+352) 47 59 81-1

Faks: (+352) 47 59 81-2396

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

Kasacijski sud:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81-2369/2373

Telefaks: (+352) 47 59 81-2773

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

Luksemburg prihvaća francuski i njemački jezik.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

– članci 14. i 15. Građanskog zakonika (Code civil)

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

Nije relevantno.

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

  • Konvencija između Luksemburga i Austrije o priznavanju i izvršenju sudskih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Luxembourgu 29. srpnja 1971.
  • Ugovor između Belgije, Nizozemske i Luksemburga o nadležnosti, stečaju, valjanosti i izvršenju sudskih odluka, arbitražnih odluka i javnih isprava, potpisan u Bruxellesu 24. studenoga 1961., ako je na snazi.
Posljednji put ažurirano: 07/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.