Izvođenje dokaza (preinaka)

Portugal

Content provided by:
Portugal

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Portugal

Taking evidence


*mandatory input

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nije primjenjivo.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

-

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 4. – Središnje tijelo

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, katovi 0, od 9. do 14.

1990-097 Lisabon, Portugal

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Glavna uprava za pravosuđe ima nadležnost na području čitavog Portugala.

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Portugalski i španjolski.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Prihvatljiv način slanja zahtjeva i drugih obavijesti jest:

  • poštom;
  • faksom; ili
  • sredstvima daljinske komunikacije.

U hitnim se slučajevima može koristiti:

  • telegramom;
  • telefonom (nakon poziva šalje se pisani dokument); ili
  • drugim analognim sredstvima komunikacije.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, katovi 0, od 9. do 14.

1990-097 Lisabon, Portugal

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Sporazum između Republike Portugala i Kraljevine Španjolske o pravosudnoj suradnji u kaznenim i građanskim stvarima. U vezi s time vidjeti i Obavijest br. 274/98 i Popis br. 73/2000.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 03/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.