Izvođenje dokaza (preinaka)

Slovakia

Content provided by:
Slovakia

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovakia

Taking evidence


*mandatory input

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Javni bilježnici su druga tijela za potrebe članka 2. stavka 1. (u postupcima nasljeđivanja i postupcima čiji je cilj zamijeniti izgubljen ili uništen pravni instrument, kao što je vlasnički list (konanie o umorení listiny)).

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Okružni sudovi (okresné súdy) ili gradski sudovi (mestské súdy) na čijem se području trebaju izvesti traženi dokazi, pri čemu se zahtjevi šalju sudovima navedenima u nastavku:

– za predmete povezane s obiteljskim pravom i građanskim stanjem za sve okruge Bratislave nadležan je gradski sud Bratislava II (Mestský súd Bratislava II);

– za trgovačke predmete za sve okruge Bratislave i okruge Malacky i Pezinok nadležan je gradski sud Bratislava III (Mestský súd Bratislava III);

– za ostale predmete za sve okruge Bratislave nadležan je gradski sud Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV).

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Odjel za međunarodno privatno pravo

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovačka Republika

Telefon: (421) 2 888 91 111

Telefaks: (421) 2 888 91 604

E-adresa: civil.inter.coop@justice.sk

Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk/

Jezici: slovački, češki i engleski.

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Slovački i češki.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Slovačka nadležna tijela prihvaćaju pisane zahtjeve u papirnatom obliku.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Odjel za međunarodno privatno pravo

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovačka Republika

Telefon: (421) 2 888 91 111

Telefaks: (421) 2 888 91 604

E-adresa: civil.inter.coop@justice.sk

Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk/

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.