Compensation to crime victims forms


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Direktivom 2004/80/EZ.


Kako bi se žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom omogućila naknada štete u prekograničnim predmetima, Direktivom se uspostavlja sustav suradnje među nacionalnim tijelima:

  • osobe koje postanu žrtve kaznenog djela dok su u inozemstvu (u državi članici EU-a u kojoj ne žive) mogu podnijeti zahtjev pomoćnom tijelu u državi u kojoj žive.
  • Pomoćno tijelo prevodi i prosljeđuje zahtjev tijelu koje odlučuje u državi članici u kojoj je počinjeno kazneno djelo. Tijelo koje odlučuje nadležno je za procjenu zahtjeva i isplatu naknade.

Direktivom su predviđena dva standardna obrasca za prosljeđivanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Dodatne informacije: Naknada štete

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.

As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2024, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

Please note that if you exceed 30 minutes of inactivity, all of your input will be lost unless you save a draft!

  • Form for the transmission of an application for compensation in cross-border situations
    • in English
  • Form for the transmission of a decision on an application for compensation in cross-border situations
    • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 19/01/2023