Iratok kézbesítése

Hungary

Content provided by:
Hungary

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Serving documents


*mandatory input

2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Magyarországon áttevő intézmény

  • bírósági iratok esetében az a bíróság, amelynek eljárásában a kézbesítendő irat keletkezett,
  • közjegyző eljárásában keletkezett iratok esetén az a közjegyző, akinek eljárásában az irat keletkezett,
  • egyéb bíróságon kívüli irat esetében az igazságügyért felelős miniszter.

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Magyarországon átvevő intézmény

  • a címzettnek a jogsegélykérelemben megjelölt címe szerint illetékes járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság, és
  • a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar.

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az átvevő intézmény az iratokat postai úton, telefaxon vagy elektronikusan fogadja.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Magyar, német, angol, francia.

3. cikk - Központi szerv

Magyarországon a központi szerv feladatait az igazságügyért felelős miniszter látja el.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Nyelvismeret: magyar, német, angol és francia.

4. cikk - Az iratok továbbítása

A magyar mellett a német, az angol és a francia nyelv elfogadott.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Magyarországon nem alkalmazandó.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A magyar mellett a német, az angol és a francia nyelv elfogadott.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A bíróság általi kézbesítés díjmentes.

A bírósági végrehajtó általi kézbesítés díja 7500 HUF, amelyet az alábbi számlaszámra szükséges előzetesen átutalni, a kérelemhez pedig csatolni szükséges az átutalást igazoló okiratot:

  • Számlatulajdonos: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
  • Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Közlemény rovatban feltüntetendő: KU2-megkeresés hivatkozási száma, címzett neve.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Magyarországon a 13. cikk szerinti kézbesítés akkor alkalmazható, ha a címzett az áttevő tagállam állampolgára.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Magyarországon a rendelet 15. cikke szerinti kézbesítésre a végrehajtói kézbesítésre vonatkozó jogszabályok alapján kerülhet sor.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Magyarország bíróságai adott esetben határozatot hozhatnak, amennyiben a 19. cikk (2) bekezdésben foglalt feltételek mindegyike teljesül.

Magyarországon az igazolási kérelem benyújtására a 19. cikk (4) bekezdésben biztosított határidő egy év.

Utolsó frissítés: 12/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.