Iratkézbesítés (átdolgozás)

Hungary

Content provided by:
Hungary

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Serving documents


*mandatory input

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

Áttevő intézmény a bírósági iratok esetében az a bíróság, amelynek eljárásában a kézbesítendő irat keletkezett, a közjegyző eljárásában keletkezett iratok esetén az a közjegyző, akinek eljárásában az irat keletkezett, egyéb bíróságon kívüli iratok esetében az igazságügyért felelős miniszter.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Átvevő intézmény a címzettnek a jogsegélykérelemben megjelölt címe szerint illetékes járásbíróság (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság) és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az átvevő intézmény a kézbesítendő iratokat postai úton, telefaxon és elektronikusan fogadja.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A magyar, az angol, a német és a francia nyelv elfogadott.

4. cikk – Központi szerv

Magyarországon a központi szerv feladatait az igazságügyért felelős miniszter látja el:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest
Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax: +36 1 550 3946
E-mail: nmfo@im.gov.hu.

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

A 7. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatot az igazságügyért felelős miniszter látja el:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

A 7. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti információk az európai igazságügyi portálon (Iratkézbesítés: jogi dokumentumok hivatalos továbbítása) érhetők el, a 4.2. pont alatt.

8. cikk – Iratok továbbítása

A magyar, az angol, a német és a francia nyelv elfogadott.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Magyarország nem készített az I. mellékletben szereplő L. formanyomtatványról fordítást harmadik állam nyelvére.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Magyarország joga szerint nincs meghatározott időpont, amelyen belül az iratot kézbesíteni kell.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A magyar, az angol, a német és a francia nyelv elfogadott.

15. cikk – A kézbesítés költsége

A bíróság általi kézbesítés díjmentes.

A bírósági végrehajtó általi kézbesítés díja 7500 HUF, amelyet az alábbi számlaszámra szükséges előzetesen átutalni, a kérelemhez pedig csatolni szükséges az átutalást igazoló okiratot:

Számlatulajdonos: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Közlemény rovatban feltüntetendő: KU2-megkeresés hivatkozási száma, címzett neve.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Magyarországon a 17. cikk szerinti kézbesítési mód belföldön csak akkor alkalmazható, ha a címzett az áttevő tagállam állampolgára.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Magyarország nem állapít meg további feltételeket.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Magyarországon a 20. cikk szerinti kézbesítési mód alkalmazására a végrehajtói kézbesítésre vonatkozó jogszabályok szerint kerülhet sor.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Magyarország bíróságai adott esetben határozatot hozhatnak, amennyiben a 22. cikk (2) bekezdésben foglalt feltételek mindegyike teljesül.

Magyarországon az igazolási kérelem benyújtására a 22. cikk (4) bekezdésben biztosított határidő egy év.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Magyarországnak nincs releváns megállapodása más tagállammal.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem releváns.

Utolsó frissítés: 02/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.