Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Greece

Content provided by:
Greece

Įvadas

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra siekiama Europos Sąjungoje supaprastinti ir pagreitinti tarpvalstybinį bylinėjimąsi dėl nedidelių sumų ir sumažinti šio proceso išlaidas įvairiose valstybėse narėse.

Kokie mokesčiai taikytini?

Siekiant teisme pareikšti ieškinį, kuris bus nagrinėjamas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, būtina, kad būtų sumokėti teismo mokesčiai, atitinkantys ieškovo prašomos sumos (mažą) procentinę dalį. Mokesčiai turi būti sumokėti pareiškiant ieškinį.

Kiek turiu mokėti?

Atitinkamą sumą nustato teismas, ji yra proporcinga ieškovo reikalaujamos kompensacijos sumai. Pavyzdžiui, jeigu ieškovas reikalauja 5 000 EUR, teismo mokesčiai yra maždaug 65 EUR.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu teismo mokesčiai nesumokami laiku, teismas savo nuožiūra gali a) nustatyti ieškovui terminą atitinkamam mokesčių sumokėjimo įrodymui pateikti arba b) atmesti ieškinį.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčiai paprastai sumokami grynaisiais pinigais nurodytoje mokėjimo vietoje. Teismo kancleriai gali suinteresuotosioms šalims paaiškinti mokėjimo procedūrą. (Kol kas) neįmanoma sumokėti teismo mokesčių kreditine kortele arba per banko sąskaitą.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Kartu su ieškiniu prie bylos pridedamas mokėjimo vietos pateiktas teismo mokesčių sumokėjimo įrodymas.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.