Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Hungary

Content provided by:
Hungary

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Taking evidence


*mandatory input

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Notaras (paveldėjimo ir mokėjimo įsakymų procedūrų bylose) ir globos institucija (su tėvų pareigomis susijusių procedūrų bylose).

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Nagrinėti teisinės pagalbos prašymus dėl įrodymų rinkimo priklauso apylinkės teismo (Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas (vengr. Budai Központi Kerületi Bíróság)), jurisdikcijai ir kompetencijai, kurio teritorijoje

a) asmuo, kuris turi būti išklausytas, turi nuolatinę arba įprastinę gyvenamąją vietą Vengrijoje,

b) yra patikros objektas, arba

c) rinkti įrodymus yra praktiškiausia, visų pirma, kai keli asmenys, kuriuos reikia išklausyti, jo teritorijoje turi nuolatinę arba įprastinę gyvenamąją vietą ir (arba) kai keli patikros objektai priklauso kelių teismų jurisdikcijai.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

4 straipsnio 1 dalyje nurodytos centrinės įstaigos užduotis vykdo teisingumo ministras:

Teisingumo ministerija

Tarptautinės privatinės teisės departamentas (vengr. Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresas: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Pašto adresas: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefonas: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faksas: +36 1 550 3946

E. paštas: nmfo@im.gov.hu.

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Priimtinos kalbos yra vengrų, anglų ir vokiečių.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Formas teismui galima siųsti paštu, faksu arba e. paštu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

4 straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnyje nurodytos centrinės įstaigos užduotis vykdo teisingumo ministras:

Teisingumo ministerija

Tarptautinės privatinės teisės departamentas (vengr. Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresas: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Pašto adresas: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefonas: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faksas: +36 1 550 3946

E. paštas: nmfo@im.gov.hu.

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Vengrija tokių susitarimų su kitomis valstybėmis narėmis neturi.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 02/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.