Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Romania

Šis puslapis padės Rumunijoje rasti teismo vertėją raštu ir žodžiu.

Content provided by:
Romania

Kaip Rumunijoje rasti teisės srities vertėją raštu arba žodžiu?

Įgaliotųjų Rumunijos vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazę tvarko Rumunijos teisingumo ministerija. Duomenų bazėje pateikiama informacija apie Rumunijos teisingumo ministerijos įgaliotus vertėjus raštu ir žodžiu.

Šie įgaliotieji vertėjai paprašius teikia vertimo raštu ir žodžiu paslaugas:

 • Aukščiausiajai magistratų tarybai,
 • Teisingumo ministerijai,
 • Aukštajam Kasaciniam Teisingumo Teismui,
 • prokuratūrai,
 • Nacionalinei kovos su korupcija tarnybai,
 • baudžiamųjų bylų tyrimo institucijoms,
 • teismams,
 • notarams,
 • advokatams,
 • teismo antstoliams.

Įstatyme Nr. 178/1997 reglamentuojama įgaliojimų suteikimo paslaugas baudžiamųjų bylų tyrimo institucijoms, teismams, notarams, advokatams, Teisingumo ministerijai ir kitoms pirmiau išvardytoms institucijoms teikiantiems vertėjams raštu ir žodžiu tvarka bei užmokestis už jų paslaugas.

Vertėjų duomenų bazėje pateikiama informacija nuo 2002 m.

Ar Rumunijos vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Visuomenei nemokamai prieinama tokia informacija:

 • įgaliotojo vertėjo raštu arba žodžiu vardas, pavardė,
 • kalba arba kalbos, iš kurių ir į kurias versti vertėjui raštu ir žodžiu suteikti įgaliojimai,
 • įgaliojimo numeris,
 • telefono numeris.

Duomenų bazėje taip pat užregistruota ši viešai neskelbiama informacija:

 • asmens tapatybės numeris,
 • pašto adresas.

Kaip ieškoti įgaliotojo vertėjo Rumunijoje

Paiešką duomenų bazėje galima vykdyti pagal šiuos kriterijus:

 1. įgaliotojo vertėjo raštu arba žodžiu vardas ir pavardė,
 2. atitinkamo apeliacinio teismo pavadinimas (kiekvienas apeliacinis teismas vadinamas savivaldybės, kurios teritorijoje teismas veikia, pavadinimu. Kadangi Rumunijoje yra 15 apeliacinių teismų, kiekvienas iš jų turi teisinę teritorinę kompetenciją nagrinėti bylas pagal konkretų nacionalinį administracinį suskirstymą. Iš esmės, naudojant šį paieškos kriterijų galima rasti visus vertėjus, veikiančius konkretaus teismo teisinę teritorinę kompetenciją atitinkančioje geografinėje ir administracinėje vietovėje),
 3. kalbų kombinacijos (jei rodoma viena užsienio kalba, kita kalba bus rumunų);
 4. įgaliojimo numeris;
 5. įgaliojimo galiojimo pabaigos data (šią paiešką galima atlikti įrašant „Ordin“ – šiuo terminu daroma nuoroda į teisingumo ministro išleistą teisės aktą dėl vertėjo įgaliojimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo).
Paskutinis naujinimas: 22/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.