Europos apsaugos orderis

Teisminė apsauga nukentėjusiesiems nuo smurto ir priekabiavimo gali būti vykdoma kitose ES šalyse.

Teisė toliau naudotis apsaugos priemonėmis persikeliant į kitą valstybę narę

Siekdamos veiksmingai apsaugoti nukentėjusiuosius nuo smurto ir priekabiavimo, nacionalinės valdžios institucijos jų atžvilgiu dažnai nustato konkrečias priemones (apribojančią teismo nutartį, įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ar panašią apsaugos priemonę), kurios padeda užkirsti kelią tolesnei nusikalstamą veiką padariusio asmens agresijai ar pakartotiniam užpuolimui. Jei jums buvo paskirta apsaugos priemonė valstybėje narėje, tikriausiai norėsite šia apsauga toliau naudotis persikėlę gyventi arba keliaudami į kitą valstybę narę. Šiuo tikslu ES įdiegė apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo mechanizmą.

Nacionalinės apsaugos priemonės gali būti civilinio, baudžiamojo arba administracinio pobūdžio, o jų trukmė, aprėptis ir priėmimo procedūros skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Siekiant užtikrinti trijų dažniausiai pasitaikančių rūšių apsaugos priemonių judėjimą Europos Sąjungoje, reikėjo priimti du atskirus teisės aktus, kadangi ES teisėje egzistuoja skirtingi teisiniai pagrindai dėl civilinės teisės priemonių ir baudžiamosios teisės priemonių tarpusavio pripažinimo. Direktyvoje ir reglamente numatytos apsaugos priemonės yra susijusios su atvejais, kai siekiant apsaugoti jus, kaip nuo nusikaltimo nukentėjusį ar galintį nukentėti asmenį, pavojų keliančiam asmeniui būtų taikomas draudimas arba apribojimas lankytis tam tikrose vietose, su jumis susisiekti arba prie jūsų prisiartinti.

Direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės pripažįsta viena kitos baudžiamosios teisės principais grindžiamas apsaugos priemones.

Jeigu jums taikoma apsaugos priemonė baudžiamosiose bylose, nustatyta vienoje valstybėje narėje, galite reikalauti Europos apsaugos orderio.

Apsauga turėtų būti suteikta pagal naują apsaugos priemonę, kurią valstybė narė, į kurią keliausite arba į kurią persikelsite, nustato taikydama supaprastintą ir pagreitintą procedūrą.

Tačiau, jeigu jūsų atžvilgiu priimta civilinės teisės apsaugos priemonė, nustatyta jūsų gyvenamojoje valstybėje narėje, galite pasinaudoti Reglamentu (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, kuriuo nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės tiesiogiai pripažįsta viena kitos civilinės teisės principais grindžiamas apsaugos priemones.

Todėl jeigu jūsų atžvilgiu priimta civilinės teisės apsaugos priemonė, nustatyta jūsų gyvenamojoje valstybėje narėje, galite tokios pačios apsaugos reikalauti kitose valstybėse narėse gavę pažymą, kurioje nustatytos jūsų teisės, ir ją pateikę atitinkamoms valdžios institucijoms.

Direktyva ir reglamentas taikomi nuo 2015 m. sausio 11 d.

Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.