Pirminis advokatų mokymas Europos Sąjungoje

Šiame puslapyje pristatoma pirminio profesinio advokatų rengimo sistema ES valstybėse narėse: priėmimo sąlygos, tikslai ir medžiaga, trukmė ir organizavimas, galutinis vertinimas.

Advokatai atlieka esminį vaidmenį praktiškai įgyvendinant ES teisę daugelyje teismo procesų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nacionaliniai, ar tarpvalstybiniai, civiliniai, šeimos, administraciniai ar baudžiamieji. Jie taip pat turi kelti ES teisės klausimus konkrečiose teisinėse situacijose.

Pirminis profesinis advokatų rengimas, būsimų arba naujai paskirtų advokatų mokymas turėtų apimti:

  • ES teisės sistemos ir teisinės kultūros pagrindus, padedančius išsiugdyti praktinį ES teisės vaidmens nacionalinėse teisės sistemose supratimą;
  • teisinės valstybės principo acquis;
  • informaciją apie jų, kaip Europos teisingumo specialistų, vaidmenį.
Paskutinis naujinimas: 01/03/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.