Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Germany

Content provided by:
Germany

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā piemērojamās tiesas nodevas reglamentē Likums par tiesas nodevām (Gerichtskostengesetz — GKG). Tiesas nodevas var samaksāt vai nu pieteikuma iesniegšanas brīdī, vai apmaksājot tiesas nodevu rēķinu.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Eiropas maksājuma rīkojumu izdod tikai tad, kad ir samaksāta attiecīgā nodeva. Precīzas nodevas ir noteiktas Likuma par tiesas nodevām pielikumā (Nodevu saraksts (Kostenverzeichnis — KV)). Nodevu saraksta 1100. pozīcijā norādītā nodevas par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru likme ir 0,5.

Nodevas apmēru nosaka pēc strīda summas, kas parasti ir tāda pati kā iesniegtās prasības summa. Ja papildus galvenajai prasībai ir iesniegtas arī blakusprasības par procentiem vai izdevumiem, šo blakusprasību summu neņem vērā, nosakot strīda summu.

Cik liela ir maksājamā summa?

Tiesas nodeva, kas jāmaksā par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanu, ir šāda:

Strīda summa līdz

Nodeva (EUR)

Strīda summa līdz

Nodeva (EUR)

500

36,00

50 000

300,50

1000

36,00

65 000

366,50

1500

39,00

80 000

432,50

2000

49,00

95 000

498,50

3000

59,50

110 000

564,50

4000

70,00

125 000

630,50

5000

80,50

140 000

696,50

6000

91,00

155 000

762,50

7000

101,50

170 000

828,50

8000

112,00

185 000

894,50

9000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50


Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja tiesas nodevas nebūs iepriekš apmaksātas, tiesa neizdos maksājuma rīkojumu un procedūra netiks turpināta.

Lai tiesa reģistrētu maksājumu pareizajā lietā, ir ļoti svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs, veicot bankas pārskaitījumu, norādītu arī lietas numuru.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevu var apmaksāt brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums. Ja nodeva nav samaksāta iepriekš, tiesa pieteikuma iesniedzējam nosūtīs tiesas nodevu rēķinu. Maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu. Maksājums ar kredītkarti nav iespējams, tāpat tiesa nevar iekasēt maksu no pieteikuma iesniedzēja bankas konta.

Ja pieteikuma iesniedzējam ir piešķirta juridiskā palīdzība, tam nav jāapmaksā juridiskie izdevumi vai jāveic avansa maksājumi. Pieteikumu juridiskās palīdzības saņemšanai var iesniegt tajā pašā tiesā, kurā tiek iesniegts Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikums.

Citu maksāšanas veidu nav.

Kā būtu jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Kad nodeva sekmīgi samaksāta, tiesa reģistrē maksājumu pie attiecīgā pieteikuma un izskata pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.