Juridiskā palīdzība

Latvia

Content provided by:
Latvia

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Latvia

Legal aid


*mandatory input

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Juridiskās palīdzības administrācija atrodas Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050 E-pasts: pasts@jpa.gov.lv. Bezmaksas informatīvais tālr.: +371 80001801 (informācija tiek sniegta par Juridiskās palīdzības administrācijas pakalpojumiem un veidlapu aizpildīšanu)

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nosūtošās un saņemošās iestādes, proti, Juridiskās palīdzības administrācijas jurisdikcijas ģeogrāfiskais apgabals ir Latvijas Republika.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieteikums ir jāiesniedz kompetentajā iestādē pa pastu (Juridiskās palīdzības administrācija, Pils laukums 4, Rīga) vai elektroniski parakstīts uz iestādes oficiālo e-pasta adresi pasts@jpa.gov.lv.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā var lietot latviešu valodu, kā arī angļu valodu.

Lapa atjaunināta: 09/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.