European Certificate of Succession


Valsts informācija un tiešsaistes veidlapa, kas ir saistīta ar Regulu Nr. 650/2012: noderīga palīdzība starptautiskās mantošanas juridisko aspektu risināšanā


Līdz ar 2012. gada 4. jūlija Regulu 650/2012, ko piemēro no 2015. gada 17. augusta, iedzīvotājiem ir kļuvis vienkāršāk risināt starptautiska mēroga mantošanas tiesiskos aspektus: tiek nodrošināts, ka pārrobežu mantošanas gadījumi tiek risināti konsekventā veidā, pateicoties tam, ka piemēro tikai vienas valsts tiesību normas un lietu izskata tikai viena valsts iestāde.

Regula attiecas uz visām dalībvalstīm, izņemot Dāniju un Īriju.

Ar regulu ir ieviesta arī Eiropas mantošanas apliecība (EMA). EMA tiek izsniegta valsts iestādē, kas izskata mantojuma lietas; mantinieki, legatāri, testamenta izpildītāji un mantojuma aizgādņi (pārvaldnieki) to var izmantot, lai citās dalībvalstīs pierādītu savu statusu un īstenotu savas tiesības vai pilnvaras. Tiklīdz EMA ir izdota, to atzīst visās dalībvalstīs bez jebkādām papildu procedūrām.

Papildu informācija ir iegūstama mūsu vietnē par mantošanu, kā arī pārrobežu mantošanas rokasgrāmatā.

Lai gan EMA veidlapu ieteicams aizpildīt tiešsaistē, pastāv iespēja lejupielādēt EMA veidlapas Word Word (181 KB) lv versiju. Tomēr jānorāda, ka veidlapas saturs pilnībā atbilst regulas pielikumiem un ka tajos minēto tekstu nevajadzētu mainīt. Ja minēto tekstu maina, veidlapa varētu vairs nebūt derīga.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.
As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2022, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

  • Form V - European certificate of succession
    • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 22/06/2021