Ir-Regolament Brussell I (riformulazzjoni)

Luxembourg

Content provided by:
Luxembourg

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Luxembourg

Brussels I recast


*mandatory input

L-Artikolu 65(3) – Informazzjoni dwar kif jiġu determinati, skont il-liġi nazzjonali, l-effetti tas-sentenzi msemmija fl-Artikolu 65(2) tar-Regolament

Mhux rilevanti

L-Artikolu 74 – Deskrizzjoni tar-regoli u l-proċeduri nazzjonali dwar l-eżekuzzjoni

Ara fuq dan is-suġġett l-iskeda nazzjonali tal-Lussemburgu Proċeduri għall-infurzar ta’ deċiżjoni ġudizzjarja — il-Lussemburgu.

ippubblikata fuq il-Portall tal-Ġustizzja elettronika min-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali.

L-Artikolu 75 (a) – L-ismijiet u dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jridu jitressqu l-applikazzjonijiet skont l-Artikoli 36(2), 45(4) u 47(1)

Għal rikors għal rifjut ta’ eżekuzzjoni jew għal rikonoxximent jew rifjut ta’ rikonoxximent, il-ġuriżdizzjoni hija tal-imħallef li jippresjedi l-Qorti Distrettwali (Tribunal d’arrondissement) li jippresjedi fi proċeduri għal miżuri proviżorji:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel:   (+352) 47 59 81-2625

Faks: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel:   (+352) 80 32 14 -1

Faks: (+352) 80 71 19

L-Artikolu 75 (b) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom irid jitressaq l-appell kontra d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut ta' eżekuzzjoni skont l-Artikolu 49(2)

Il-Qorti tal-Appell ippresjeduta fi proċeduri għal miżuri proviżorji:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel:   (+352) 47 59 81-1

Faks: (+352) 47 59 81-2396

L-Artikolu 75 (c) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jista' jitressaq appell ulterjuri skont l-Artikolu 50

Il-Qorti tal-Kassazzjoni

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 47 59 81-2369/2373

Faks: (+352) 47 59 81-2773

L-Artikolu 75 (d) – Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet taċ-ċertifikati dwar is-sentenzi, l-istrumenti awtentiċi u l-ftehimiet bil-qorti

Il-Lussemburgu jaċċetta l-lingwa Franċiża u l-lingwa Ġermaniża.

L-Artikolu 76(1)(a) – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikoli 5(2) u 6(2) tar-Regolament

- L-Artikoli 14 u 15 tal-Kodiċi Ċivili

L-Artikolu 76(1)(b) – Ir-regoli dwar in-notifika ta' terzi msemmija fl-Artikolu 65 tar-Regolament

Mhux rilevanti.

L-Artikolu 76(1)(c) – Il-Konvenzjonijiet msemmija fl-Artikolu 69 tar-Regolament

  • Il-Konvenzjoni bejn il-Lussemburgu u l-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi u Strumenti Awtentiċi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata fil-Lussemburgu fid-29 ta’ Lulju 1971
  • It-Trattat bejn il-Belġju, in-Netherlands u l-Lussemburgu dwar Ġuriżdizzjoni, Falliment u Validità u Eżekuzzjoni ta' Sentenzi, Għotjiet ta’ Arbitraġġ u Strumenti Awtentiċi, iffirmat fi Brussell fl-24 ta' Novembru 1961, sakemm dan ikun għadu effettiv
L-aħħar aġġornament: 09/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.