Obbligi ta' manteniment

Malta

Content provided by:
Malta

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Malta

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti li għandha kompetenza li tittratta l-applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1) hija l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja). Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Familja

Qrati tal-Ġustizzja

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Il-qorti li għandha kompetenza li titratta appelli kontra deċiżjonijiet fuq tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 32(2) hija l-Qorti tal-Appell. Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Qorti ta' l-Appell

Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Ladarba deċiżjoni dwar appell tingħata mill-Qorti tal-Appell m’hemm l-ebda forma oħra ta’ rikors disponibbli f’Malta.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

l-proċedura ta’ reviżjoni għall-fini tal-Artikolu 19 hija stabbilita fl-Artikolu 7 tal-Ordni Internazzjonali tal-Obbligu tal-Manteniment, 2011 (Avviż Legali 452/11) dwar ‘Appell għal deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-dikjarazzjoni’. Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni f’dan ir-rigward hija l-Qorti tal-Appell u dawn huma d-dettalji tal-kuntatt tagħha:

Indirizz:

Qorti tal-Appell

Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Awtorità Ċentrali hija l-Uffiċjal Ezekuttiv Ewlieni tas-Social Care Standards Authority.  Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 25494000

Faks: + 356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Website: https://scsa.gov.mt/

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Mhux applikabbli

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtoritajiet li huma kompetenti fi kwistjonijiet ta' eżekuzzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 21 tar-Regolament huma l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja). Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja

Qrati tal-Ġustizzja

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

L-Ingliż

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Malti jew l-Ingliż

L-aħħar aġġornament: 21/01/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.