European Certificate of Succession


Informazzjoni nazzjonali u formola online rigward ir-Regolament Nru 650/2012 li jagħmilha aktar faċli biex iċ-ċittadini jittrattaw l-aspetti ġuridiċi tas-suċċessjoni internazzjonali


Ir-Regolament 650/2012 tal-4 ta' Lulju 2012 li japplika mis-17 ta' Awwissu 2015, jagħmilha eħfef għaċ-ċittadini li jittrattaw l-aspetti ġuridiċi ta' suċċessjoni internazzjonali billi jiżgura li suċċessjoni transfruntiera tiġi ttrattata b'mod koerenti, skont liġi waħda u minn awtorità waħda.

Ir-Regolament japplika bejn l-Istati Membri kollha ħlief id-Danimarka u l-Irlanda.

Ir-Regolament jintroduċi wkoll Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni (ĊES). Iċ-ĊES jinħareġ mill-awtorità li tittratta s-suċċessjoni, u jista' jintuża mill-werrieta, il-legatarji, l-eżekuturi testamentarji u l-amministraturi tal-patrimonju biex ikun ta' prova għall-istatus tagħhom u biex jeżerċitaw id-drittijiet jew is-setgħat tagħhom fi Stati Membri oħra. Ladarba jinħareġ, iċ-ĊES ikun rikonoxxut fl-Istati Membri kollha mingħajr il-ħtieġa ta' ebda proċedura speċjali.

Għal aktar informazzjoni, żur il-paġna dwar is-suċċessjonijiet, jew ikkonsulta l-gwida għaċ-ċittadini tagħna dwar is-suċċessjonijiet transfruntiera.

Filwaqt li huwa rrakkomandat bil-qawwa li l-formola taċ-ĊES timtela online, teżisti l-possibbiltà li titniżżel il-verżjoni Word Word (216 KB) mt tal-formola taċ-ĊES. Madankollu, ta’ min jinnota li l-kontenut tal-formola jikkorrispondi kompletament mal-annessi tar-Regolament, u li t-test ipprovdut fih m’għandux jiġi alterat. L-alterazzjoni tat-test ipprovdut jista’ jkollu impatt fuq il-validità tal-formola.

Sottomissjoni ta’ formoli lill-awtorità kompetenti

Il-formoli mimlija għandhom jintbagħtu lill-awtorità kompetenti rilevanti b’mod mitlub mill-awtorità. Aktar informazzjoni dwar id-dettalji ta’ kuntatt għall-awtoritajiet kompetenti, il-leġiżlatura nazzjonali rilevanti eċċ. tinsab fit-taqsima tal-Atlas Ġudizzjarju Ewropew. Din il-paġna fiha skedi informattivi nazzjonali ddedikati, li wħud minnhom jipprovdu informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti li lilhom għandhom jintbagħtu l-formoli mimlija.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.

As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2024, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

Please note that if you exceed 30 minutes of inactivity, all of your input will be lost unless you save a draft!

  • Form V - European certificate of succession
    • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament : 25/04/2022