Juridisch vertalers/tolken

Belgium

Op deze pagina wordt uiteengezet hoe u een juridische tolk of vertaler kunt vinden (eventueel via een officiële website).

Content provided by:
Belgium

Hoe kan ik een vertaler vinden in België?

Vanaf nu bestaan er in België twee officiële centrale gegevensbanken, één voor gerechtsdeskundigen en één voor vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Deze werden opgericht door de wet van 10 april 2014.

De officiële benaming ervan luidt:

  • Het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen
  • Het Nationaal Register voor Vertalers, Tolken en Vertalers-Tolken

De wet is in werking getreden op 1 december 2016.

Sinds 15 juni 2017 zijn deze registers opengesteld voor de diensten van de Rechterlijke Orde wat wil zeggen dat griffies en parketten niet langer lijsten van gerechtsdeskundigen en vertalers/tolken bijhouden.

Later dit jaar zullen ook de politiediensten toegang hebben tot deze registers.

Op termijn zal dit register vrij te raadplegen zijn door iedereen op de website van de federale overheidsdienst Justitie.

Links

Nationale registers voor vertalers/tolken en gerechtsdeskundigen

Laatste update: 30/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.