Bewijsverkrijging (herschikking)

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Bulgaria

Taking evidence


*mandatory input

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Rechterlijke instanties.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

Verzoeken om bewijsverkrijging moeten worden gericht aan de districtsrechtbank (rayonen sad) binnen het rechtsgebied waarvan het bewijs moet worden verkregen.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Ministerie van Justitie

Directoraat Internationale juridische samenwerking en Europese aangelegenheden

Eenheid Internationale samenwerking in burgerlijke zaken

Telefoon: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

E-mail: civil@justice.government.bg

Adres: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgarije

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Verzoeken van een andere lidstaat om bewijsverkrijging en mededelingen moeten in het Bulgaars worden opgesteld of vergezeld gaan van een vertaling in het Bulgaars.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Districtsrechtbanken aanvaarden per post ontvangen verzoeken om bewijsverkrijging en andere mededelingen.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

De autoriteit die bevoegd is om toestemming te verlenen voor rechtstreekse bewijsverkrijging in de Republiek Bulgarije is de provinciale rechtbank (okrazhen sad) binnen het rechtsgebied waarvan het bewijs moet worden verkregen.

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

De Republiek Bulgarije past geen internationale overeenkomsten of regelingen met andere EU-lidstaten toe die de bewijsverkrijging moeten vergemakkelijken en verenigbaar moeten zijn met deze verordening, en heeft evenmin dergelijke overeenkomsten of regelingen gesloten.

De verordening heeft voorrang op overeenkomsten die de Republiek Bulgarije met andere lidstaten heeft gesloten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Voorlopig is Bulgarije niet van plan het gedecentraliseerde IT-systeem vroegtijdig te gebruiken.

Laatste update: 28/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.