Initiële opleiding van advocaten in de Europese Unie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de basisopleiding voor advocaten in de EU-lidstaten: toelatingsvoorwaarden, doelstellingen en inhoud, duur en organisatie, eindevaluatie.

Advocaten spelen een cruciale rol bij de praktische uitvoering van het EU-recht in tal van zowel nationale als grensoverschrijdende gerechtelijke procedures op het gebied van civiel, familie-, administratief of strafrecht. Het is ook aan hen om kwesties in verband met het EU-recht in specifieke juridische situaties aan de orde te stellen.

De basisopleiding, d.w.z. de opleiding voor toekomstige of pas benoemde advocaten, moet het volgende omvatten:

  • de grondbeginselen van het rechtsstelsel en de rechtscultuur van de EU, waardoor een praktisch inzicht wordt verkregen in de rol van het EU-recht in de nationale rechtsstelsels;
  • het acquis op het gebied van de rechtsstaat;
  • informatie over hun rol als Europese rechtsbeoefenaars.
Laatste update: 01/03/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.