European Certificate of Succession


Nationale informatie en onlineformulier betreffende Verordening (EU) nr. 650/2012 waardoor het voor burgers makkelijker wordt de juridische aspecten van een internationale erfenis af te wikkelen


Verordening (EU) nr. 650/2012 van 4 juli 2012, die van toepassing is met ingang van 17 augustus 2015, maakt het voor burgers eenvoudiger om de juridische aspecten van een internationale erfopvolging af te handelen door ervoor te zorgen dat een grensoverschrijdende erfopvolging samenhangend, onder een enkel rechtsstelsel en door een enkele autoriteit wordt behandeld.

De verordening is van toepassing in alle lidstaten, met uitzondering van Denemarken en Ierland.

De verordening voorziet ook in de invoering van een Europese erfrechtverklaring. De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven door de autoriteit die de erfopvolging behandelt en is bestemd voor erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair en beheerders van de nalatenschap die zich in een andere lidstaat dienen te beroepen op hun hoedanigheid of de daaraan verbonden rechten of bevoegdheden dienen aan te tonen. Zodra de erfrechtverklaring is afgegeven, wordt zij in alle lidstaten erkend zonder dat er daartoe een speciale procedure vereist is.

Meer informatie vindt u op onze pagina over erfopvolging of u kunt onze gids voor burgers over grensoverschrijdende erfopvolging raadplegen.

Hoewel het sterk wordt aanbevolen het formulier inzake de Europese erfrechtverklaring online in te vullen, kan ook de Word-versie Word (200 KB) nl van dat formulier worden gedownload. Er zij echter op gewezen dat de inhoud van het formulier volledig overeenstemt met de bijlagen bij de verordening en dat de tekst ervan niet mag worden gewijzigd. Wijziging van de verstrekte tekst kan van invloed zijn op de geldigheid van het formulier.

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat speciale nationale informatiebladen, waarvan sommige informatie bevatten over de bevoegde autoriteiten waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.

As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2024, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

Please note that if you exceed 30 minutes of inactivity, all of your input will be lost unless you save a draft!

  • Form V - European certificate of succession
    • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 25/04/2022