In the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. The e-Justice Portal, on the basis of a mutual agreement with the UK, will maintain the relevant information related to the United Kingdom until the end of 2024.

Przeprowadzanie dowodu

Gibraltar

Content provided by:
Gibraltar

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom

Gibraltar

Taking evidence


*mandatory input

Art. 2 – Sądy wezwane

Przeprowadzanie dowodu przez sąd wezwany

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Tel.: +350 200 75608

Art. 3 – Jednostka centralna

Wszelką oficjalną korespondencję należy kierować na adres:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tel.: + 350 78882
Faks: + 350 79891

Następnie oficjalną korespondencję należy wysłać za pośrednictwem:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Biuro Łącznikowe ds. Unii Europejskiej między rządem Zjednoczonego Królestwa a Gibraltarem)
Foreign and Commonwealth Office (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów)
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Faks: + 44.20 7008 3629 lub + 44 20 7008 8259

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Język angielski i francuski.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski należy przesyłać pocztą za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów w Londynie zgodnie z procedurą wyjaśnioną szczegółowo w przekazanych już informacjach.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Wszelką oficjalną korespondencję należy kierować na adres:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Tel.: + 350 78882
Faks: + 350 79891

Następnie oficjalną korespondencję należy wysłać za pośrednictwem:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Biuro Łącznikowe ds. Unii Europejskiej między rządem Zjednoczonego Królestwa a Gibraltarem)
Foreign and Commonwealth Office (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów)
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Faks: + 44.20 7008 3629 lub + 44 20 7008 8259

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Zjednoczone Królestwo nie zamierza utrzymać w mocy żadnych umów dwustronnych z innymi państwami członkowskimi dotyczących przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych między Zjednoczonym Królestwem a innymi państwami członkowskimi. Poinformowało jednak te państwa członkowskie, z którymi zawarło wcześniej umowy dwustronne, że chciałoby, aby umowy te były nadal stosowane w sprawach między tymi państwami członkowskimi a brytyjskimi terytoriami zamorskimi niebędącymi członkami Unii Europejskiej.

Poniżej podano państwa, z którymi Zjednoczone Królestwo podpisało umowy dwustronne, oraz terminy wygaśnięcia tych umów:

Austria 31.03.2031 r.     Grecja 07.02.2036 r.

Belgia 21.06.2022 r.     Włochy 17.12.2030 r.

Dania 29.11.2032 r.     Niderlandy 31.05.2032 r.

Finlandia 11.08.2033 r.     Portugalia 09.07.2031 r.

Francja 02.02.2022 r.     Hiszpania 27.06.2029 r.

Niemcy 20.03.2028 r.     Szwecja 28.08.2030 r.

Umowy te będą nadal obowiązywały w odniesieniu do następujących brytyjskich terytoriów zamorskich, leżących poza obszarem Unii:

Wyspy Normandzkie

Wyspa Man

Anguilla

Bermudy

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Kajmany

Falklandy i terytoria zależne

Montserrat

Strefy suwerenne w Akrotiri i w Dhekelia na Cyprze

Wyspa Świętej Heleny i terytoria zależne

Wyspy Turks i Caicos

Ostatnia aktualizacja: 10/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.