Rejestry upadłości

Latvia

W tej części przedstawiono w zarysie łotewski rejestr upadłości.

Content provided by:
Latvia

Informacje, które można znaleźć w rejestrze upadłości prowadzonym przez łotewski rejestr przedsiębiorstw

Rejestr upadłości zawiera informacje o:

 • zarządcy,
 • postępowaniach upadłościowych dotyczących osób fizycznych i prawnych,
 • postępowaniach w zakresie ochrony prawnej,
 • pozasądowych postępowaniach w zakresie ochrony prawnej,
 • umorzeniu długu osoby fizycznej (tylko w przypadku procedury krajowej).

Rejestr upadłości jest publicznie dostępny, a wpisy w nim zawarte stanowią dokumenty urzędowe. Dostęp do informacji jest bezpłatny.

Rejestr upadłości podlega łotewskiemu rejestrowi przedsiębiorstw (Uzņēmumu reģistrs).

Przeszukiwanie rejestru upadłości prowadzonego przez łotewski rejestr przedsiębiorstw

Zarządcy

W części dotyczącej zarządców (Administratori) zawarte są następujące informacje o zarządcach:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres służbowy i informacje kontaktowe,
 • numer licencji,
 • ważność licencji.

Informacje o zarządcach, którzy zakończyli działalność zawodową, można znaleźć w zakładce Vēsturiskie dati (Dane historyczne). Wszystkie informacje o poszczególnych zarządcach wprowadzone do rejestru upadłości można znaleźć w zakładce Izziņa (Wyciąg).

Wyszukiwanie

Aby wyszukać w rejestrze upadłości informacje o konkretnym podmiocie (osobie fizycznej lub prawnej), należy skorzystać z zakładki Meklēšana (Wyszukiwarka). Informacje można filtrować według następujących kryteriów:

 • numer rejestracyjny dłużnika (w przypadku osób prawnych) lub osobisty numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych);
 • imię/nazwisko lub nazwa dłużnika;
 • okres, w którym wszczęto postępowanie;
 • rodzaj postępowania (postępowanie upadłościowe, postępowanie dotyczące ochrony prawnej lub pozasądowej ochrony prawnej, umorzenie długu osoby fizycznej);
 • charakter postępowania (krajowe, transgraniczne główne, transgraniczne wtórne, główne postępowanie upadłościowe, wtórne postępowanie upadłościowe, uboczne postępowanie upadłościowe);
 • status postępowania (postępowanie zawisłe, postępowanie zakończone, wszystkie postępowania).

Wyniki wyszukiwania zawierają link do wyciągu (Izziņa), w którym bezpłatnie dostępne są wszystkie wpisy do rejestru upadłości łotewskiego rejestru przedsiębiorstw dotyczące konkretnych postępowań, w tym skany dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 4 Ustawy o Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej: porządek obrad zgromadzenia wierzycieli i powiadomienie wierzycieli przez zarządcę o zgromadzeniu wierzycieli.

Dziennik

Aby zapoznać się z wpisami wprowadzonymi do rejestru upadłości w określonym dniu należy skorzystać z zakładki rejestru Žurnāls (Dziennik). Domyślnie wyświetlane są w niej wpisy z danego dnia. Aby zobaczyć wpisy wprowadzone innego dnia, można skorzystać z kalendarza lub podsekcji Mēneša žurnāls (Kalendarz miesięczny). Każdy wpis zawiera link do wyciągu (Izziņa), w którym można znaleźć szczegółowe informacje o danym postępowaniu upadłościowym.

Dane statystyczne

Dane statystyczne dotyczące postępowań upadłościowych wobec osób prawnych i ochrony prawnej są dostępne bezpłatnie w sekcji dotyczącej postępowań upadłościowych na łotewskim portalu otwartych danych.

Historia rejestru upadłości prowadzonego przez rejestr przedsiębiorstw

Rejestr upadłości zawiera informacje od 1 stycznia 2008 r.

Dodatkowe informacje o rejestrze upadłości prowadzonym przez rejestr przedsiębiorców znajdują siętutaj, a informacje o służbie ds. kontroli niewypłacalności (Maksātnespējas kontroles dienests) – tutaj.

Informacje o każdym podmiocie prawnym zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorstw są dostępne na stronie internetowej rejestru: info.ur.gov.lv/. Aktualne informacje można uzyskać nieodpłatnie, bez konieczności uwierzytelnienia, podczas gdy wpisy historyczne i dokumenty zamieszczone w sekcji publicznej rejestru są dostępne po uwierzytelnieniu użytkownika na stronie internetowej.

Jeżeli potrzebny jest wyciąg z informacji zawartych w rejestrze przedsiębiorstw lub kopie dokumentów, należy sporządzić pisemny wniosek o udzielenie informacji i uiścić opłatę za usługę (więcej informacji można znaleźć na stronie rejestru przedsiębiorstw).

Wniosek o informacje oraz potwierdzenie dokonania płatności można przesłać:

 • elektronicznie (wniosek o udzielenie informacji musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz cyfrowym znacznikiem czasu):
 • pocztą:
  • Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej, Pērses iela 2, Riga, Łotwa, LV-1011.
Ostatnia aktualizacja: 24/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.