Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Sweden

Content provided by:
Sweden

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Sweden

Serving documents


*mandatory input

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Sądy, organy ścigania i inne szwedzkie organy, które doręczają dokumenty sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych lub handlowych.

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Komisja Administracyjna Hrabstwa Sztokholm (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Brak.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Standardowy formularz może zostać wypełniony w języku szwedzkim lub angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

Komisja Administracyjna Hrabstwa Sztokholm (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Art. 7 ust. 1 lit. c)

Jeżeli adres osoby, której ma zostać doręczony dokument sądowy lub pozasądowy, nie jest znany, pomocy w ustaleniu adresu osoby fizycznej udziela szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket), zaś w przypadku adresu przedsiębiorstwa – szwedzki Urząd Rejestracji Spółek (Bolagsverket). Uzyskanie dostępu do tych informacji nie wymaga spełnienia żadnej specjalnej procedury formalnej.

Do Urzędu Skarbowego można zwrócić się o udzielenie informacji, dzwoniąc pod numer +46 771-567567 lub klikając poniższy link: Zadaj pytanie lub udziel odpowiedzi | Skatteverket. Link kieruje do formularza internetowego, za pomocą którego można wystąpić o ustalenie adresu. Zapytania można również wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Skatteverket, 205 30 Malmö, Szwecja. Wysyłając zapytanie pocztą tradycyjną, można skorzystać z formularza B.

Do szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek można zwrócić się o udzielenie informacji, dzwoniąc pod numer +46 771670670 lub wysyłając zapytanie na adres bolagsverket@bolagsverket.se. Zapytania można również wysyłać pocztą tradycyjną na poniższy adres: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Szwecja. Wysyłając zapytanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną, można skorzystać z formularza B.

Art. 7 ust. 2 lit. c)

Organ, do którego kierowany jest wniosek, z własnej inicjatywy ustala nowe dane adresowe adresata, jeżeli adresat nie zamieszkuje już pod adresem wskazanym w wezwaniu.

Dane adresowe osób fizycznych:

Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Tel.: +46 771-567567

E-mail: Zadaj pytanie lub udziel odpowiedzi | Skatteverket

Adres pocztowy: Skatteverket, 205 30 Malmö

Adresy urzędowe:

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek (Bolagsverket)

Tel.: +46 771 670 670

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Adres pocztowy: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Strona internetowa: Start page – Find company information (bolagsverket.se)

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Standardowy formularz może zostać wypełniony w językach szwedzkim lub angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

Nie dotyczy.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Poświadczenia doręczenia można sporządzić w językach szwedzkim lub angielskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Nie dotyczy.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Nie dotyczy.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Szwedzka policja (Polismyndigheten) lub upoważniony doręczyciel.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Nie dotyczy.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Nie dotyczy.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 12/12/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.