Rejestry upadłości

Wszystkie państwa członkowskie UE prowadzą rejestry niewypłacalności i upadłości. Ta strona zawiera informacje na ich temat. Rejestry te są obecnie podłączane i niedługo wyszukiwanie można będzie prowadzić z centralnego punktu.

Rejestry służą do zapisywania, analizowania i przechowywania informacji związanych z upadłością oraz podawania ich do publicznej wiadomości, przy czym ma to miejsce w różnej formie, w zależności od państwa:

  • w państwach, w których istnieją specjalne rejestry do tego celu, publikacji podlegają informacje o wszystkich etapach postępowania upadłościowego i stronach tego postępowania;
  • w państwach, w których do tego celu wykorzystywane są inne rejestry, sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Niektóre państwa publikują jedynie nazwę spółki i informację o jej statusie; inne dołączają informacje o wszystkich etapach postępowania.


Informacje dotyczące rejestrów krajowych

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Wyszukiwanie kompleksowe

Link zamieszczony poniżej służy do przeszukiwania – w dowolnym języku urzędowym UE – krajowych rejestrów upadłości, w celu znalezienia w nich:

  • informacji i dokumentów dotyczących postępowania upadłościowego,
  • dokumentów odnoszących się do dłużników.

Wyszukiwanie w rejestrach krajowych

Informacje i dokumenty, które można znaleźć w tych rejestrach, powinny być dostępne za darmo.

Nie wszystkie państwa UE są obecnie objęte tą usługą. System wzajemnego połączenia zawiera zharmonizowany zestaw określonych wcześniej informacji (zwanych „informacjami obowiązkowymi”) dotyczących postępowania upadłościowego, bez względu na to, w jakim państwie UE je wszczęto.

Ciekawe strony

Niewypłacalność/upadłość

Ostatnia aktualizacja: 26/03/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.