Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Belgium

Content provided by:
Belgium

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Belgium

Family Law - Brussels IIa Regulation - Matrimonial matters and matters of parental responsibility


*mandatory input

Articolul 67 (a)

Denumirile, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Serviciul Public Federal de Justiție
Serviciul de cooperare internațională în materie civilă
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Telefon: +32 2 542 67 00
E-mail: rapt-parental@just.fgov.be

Articolul 67 (b)

Franceză, neerlandeză, germană și engleză.

Articolul 67 (c)

Certificatul trebuie să fie însoțit de o traducere în limba oficială a locului de executare.

Articolele 21 și 29

Instanța de prim grad de jurisdicție (le tribunal de première instance).

Articolul 33

- Persoana care solicită încuviințarea executării poate face recurs la curtea de apel.

- Persoana împotriva căreia se solicită executarea poate formula o contestație în fața instanței de prim grad de jurisdicție (tribunal de première instance).

Articolul 34

Recurs în casație (pourvoi en cassation)

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 04/01/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.