Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Germany

Content provided by:
Germany

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Germany

Family Law - Brussels IIa Regulation - Matrimonial matters and matters of parental responsibility


*mandatory input

Articolul 67 (a)

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113   Bonn

Telefon:   +49 228 410 5212

Fax:          +49 228 410 5401

E-Mail:     int.sorgerecht@bfj.bund.de

Articolul 67 (b)

Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 52 alineatul (2): germana și engleza.

Articolul 67 (c)

Pentru certificatul privind dreptul de vizită sau cel de înapoiere a copilului - articolul 45 alineatul (2): germana.

Articolele 21 și 29

Cererile prevăzute la articolele 21 și 29 se depun la următoarele instanțe:

-     în Germania:

-        în Kammergerichts (Berlin), la Familiengericht, Pankow.

-        în Oberlandesgerichte Braunschweig, Celle and Oldenburg, la Familiengericht Celle.

-        în celelalte Oberlandesgerichte, la Familiengericht de la sediul Oberlandesgericht vizat.

Articolul 33

Calea de atac prevăzută la articolul 33 se introduce:

-     în Germania: la Tribunalul Regional Superior (Oberlandesgericht).

Articolul 34

Hotărârile pronunțate în urma soluționării recursului, prevăzute la articolul 34, pot face obiectul:

-     în Germania: al unui recurs (Rechtsbeschwerde).

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.