Please note that the original language version of this page Greek has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Greece

Content provided by:
Greece
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Introducere

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă are ca scop principal simplificarea și accelerarea soluționării litigiilor transfrontaliere referitoare la cererile cu valoare redusă în Uniunea Europeană, precum și reducerea costurilor acestor proceduri între statele membre.

Ce taxe se plătesc?

Pentru a putea depune la instanță o cerere care să fie soluționată în conformitate cu procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, trebuie să se plătească taxe judiciare corespunzătoare unui procent (mic) din suma solicitată de reclamant. Taxele se plătesc la depunerea cererii.

Ce sumă trebuie să plătesc?

Suma este stabilită de instanță și este proporțională cu valoarea despăgubirilor solicitate de reclamant. De exemplu, în cazul în care reclamantul solicită suma de 5 000 EUR, taxele judiciare vor fi de aproximativ 65 EUR.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp, instanța poate fie (a) să stabilească un termen în care reclamantul trebuie să prezinte dovada achitării acestora, fie (b) să respingă cererea.

Cum plătesc taxele judiciare?

În general, taxele judiciare se plătesc în numerar la Trezorerie. Grefierii pot explica procedura de plată părților interesate. Nu este posibil (pentru moment) să se plătească taxele judiciare prin card de credit sau prin virament bancar.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Dovada plății taxelor judiciare furnizată de Trezorerie se anexează la dosar împreună cu cererea.

Ultima actualizare: 12/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.