Traducători/Interpreți autorizați

Hungary

Ungaria nu are o bază de date electronică centrală cu traducătorii și interpreții în domeniul juridic.

Content provided by:
Hungary

Cum puteți găsi un traducător sau un interpret în domeniul dreptului în Ungaria?

Pot fi traducători sau interpreți specializați - ca angajați sau sub orice altă formă de activitate remunerată - doar traducătorii și interpreții care dețin o diplomă în acest sens.

Traducerile legalizate, copiile legalizate ale documentelor redactate în limbi străine și legalizarea traducerilor pot fi efectuate numai de Biroul Național de Traduceri și de Legalizare a Traducerilor (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt - OFFI), cu excepția cazurilor prezentate în continuare.

În conformitate cu Legea XLI din1991 privind activitatea notarială (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény), notarii care sunt autorizați să redacteze documente într-o limbă străină pot efectua traduceri legalizate ale documentelor care sunt de competența notarilor și pot legaliza traducerile acestor documente. Notarii certifică conformitatea traducerii unui document față de documentul original adăugând o apostilă la sfârșitul traducerii.

Reprezentanțele diplomatice străine, inclusiv serviciile consulare, pot efectua traduceri, copii ale documentelor redactate în limbi străine și copii legalizate, respectând normele de drept și acordurile internaționale.

Traducătorii și revizorii specializați pot, de asemenea, să facă traduceri autentice ale extraselor din Registrul comerțului și traduceri autentice în oricare din limbile oficiale ale UE (la alegerea societății) ale documentelor și datelor care trebuie înscrise în Registrul comerțului.

OFFI oferă servicii de interpretare instanțelor, parchetelor și agențiilor de investigare din Budapesta (denumite împreună „instanțe”). OFFI este obligat să ofere servicii de interpretare și instanțelor, parchetelor și agențiilor de investigare din afara orașului Budapesta, dacă acestea nu sunt în măsură să ofere servicii de interpretare prin numirea unui interpret autorizat sau a altei persoane adecvate care să realizeze interpretarea.

Site-ul web și adresa OFFI:

Biroul Național de Traduceri și de Legalizare a Traducerilor (OFFI)

Adresă: Bajza utca 52, Budapesta 1062

Ultima actualizare: 06/04/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.