Obținerea de probe (reformare)

Portugal

Content provided by:
Portugal

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Portugal

Taking evidence


*mandatory input

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu se aplică.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

-

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 4 – organismul central

Direcția Generală pentru Administrarea Justiției (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBONA

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Email: correio@dgaj.mj.pt

Site web: https://dgaj.justica.gov.pt/

Competența Direcției Generale pentru Administrarea Justiției acoperă întregul teritoriu al Portugaliei.

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Portugheză și spaniolă.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile și alte comunicări se primesc prin:

  • poștă;
  • fax sau
  • mijloace telematice.

În cazuri urgente se pot folosi:

  • telegrama;
  • apelul telefonic (urmat de un document scris) sau
  • alte mijloace analogice de comunicare.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Direcția Generală pentru Administrarea Justiției (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBONA

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Email: correio@dgaj.mj.pt

Site web: https://dgaj.justica.gov.pt/

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Acordul dintre Republica Portugheză și Regatul Spaniei în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală sau civilă. În această privință, a se vedea, de asemenea, Nota nr. 274/98 și Lista nr. 73/2000.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 02/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.